Portal de transparència

Llocs de treball

PRINCIPIS DE LA CONTRACTACIÓ DEL CED (OTM-R)

OBERTA

S’encoratja la presentació de candidatures externes que permetin captar talent d’altres entorns i són especialment benvingudes les propostes d’investigadores.

TRANSPARENT

La selecció de la Comissió Avaluadora és objectiva. El procés de nominació garanteix la diversitat dels seus membres, l’equilibri de gènere, la presencia d’experts interns i externs al Centre altament qualificats i imparcials.

BASADA EN EL MÈRIT

Es té en compte una àmplia diversitat de criteris d’avaluació, en relació al lloc de treball que s’ofereix. Depenent del perfil específic de cada lloc, pot incloure (en ordre alfabètic i no jeràrquic)

 • Capacitat d’adquisició de fons per la recerca
 • Desenvolupament de projectes de recerca
 • Disposició per a la tutorització de personal investigador
 • Docència
 • Experiència de treball en un entorn internacional (incloent mobilitat)
 • Generació d’impacte social de la recerca bàsica
 • Gestió de la recerca i innovació.
 • Habilitats i experiència organitzativa
 • Transferència i intercanvi del coneixement.
 • Treball en equip

BASES DE CONTRACTACIÓ

Les persones candidates podran trobar fàcilment informació sobre:

 • organització
 • especificació del tipus de lloc de treball i data d’inici
 • perfil de carrera investigadora segons nomenclatura europea (R1-R4) amb les competències requerides i les desitjables per a cada lloc de treball
 • criteris de selecció basats en el coneixement i l’experiència professional
 • nombre de lloc oferts
 • condicions i lloc de treball, nivell salarial, tipus de contracte
 • oportunitats de desenvolupament professional i de carrera

Provisió de llocs de treball (Estadística contractes CED (OTM-R)

Contractació sense biaix de gènere: https://gender.cerca.cat/parcialitat-en-la-contractacio/


Tancades

Personal investigador R401/2019

 1. Resolució convocatòria
  1. Post Announcement
  2. Post Application
 2. Llista de candidatures admessos i exclosos
 3. Resolució contracte

Personal de suport a la recerca T301/2019

 1. Resolució convocatòria
  1. Bases convocatòria
  2. Post Announcement
  3. Post Application
 2. Llista de candidatures admessos i exclosos
 3. Resolució provisional
 4. Resolució contracte

Personal investigador R301/2019

 1. Resolució convocatòria
  1. Post Announcement
  2. Post Application
 2. Llista de candidatures admessos i exclosos
 3. Resolució contracte

Personal postdoctoral R201-02/2020

 1. Resolució convocatòria
  1. Post Announcement
  2. Post Application
 2. List of admitted and excluded candidates
 3. List of admitted and excluded candidates(2)
 4. Resolució contracte R201
 5. Resolució contracte R202

Personal de suport a la recerca T301/2020

 1. Resolució convocatòria
  1. Bases convocatòria
  2. Post Announcement
  3. Post Application
 2. Llista de candidatures admesos i exclosos
 3. Resolució contracte
 4. Resolució comissió

Personal postdoctoral R203-04/2020

 1. Resolució convocatòria
  1. Post Announcement
  2. Post Application
 2. MINEQ Admitted_excluded final_list
 3. Resolució Comissió
 4. Resolució contracte R203
 5. Resolució contracte R204

Personal investigador R301-02/2021

 1. Resolució convocatòria
  1. Post Announcement
  2. Post Application
 2. List of admitted and excluded candidates
 3. Resolucio Comissio _ R301-02_2021

Personal predoctoral DEMOS R101-03/2021

 1. Resolució convocatòria DEMOS CED_R101-03_2021
  1. Anunci de la convocatòria DEMOS CED
  2. Imprès de sol.licitud DEMOS CED
 2. P01.009 Relació d’admesos_DEMOS_Signada
 3. Relación candidatos_Fase entrevista_Firmada
 4. Resol. Conv._DEMOS_R101-03_2021_Firm
 5. P01.012 Resolució contracte_CTR103_2021
 6. P01.012 Resolució contracte_CTR101_2021
 7. P01.012 Resolució contracte reserva DEMOS R104_2021

Personal predoctoral DEMOS R104-05/2021

 1. Resolució convocatòria R104-05_2021
  1. Convocatòria DEMOS R104-05_2021
  2. Imprès sol·licitud DEMOS – CAT
 2. Relación solicitudes admitidas y excluidas
 3. Relación candidaturas para la fase de entrevistas
 4. Resolución de la convocatoria
 5. Resolució del contracte DEMOS R104-5_1
 6. Resolució del contracte DEMOS R104-5_2

Personal de suport a la recerca T301/2021

 1. Resolució convocatòria T301_2021
  1. Anunci convocatòria T301_2021
 2. Relació candidatures admeses def T301-2021
 3. Resolució CAS_ T301_2021
 4. Resolució direcció contracte_T301_2021

Personal investigador R401/2022

 1. Resolució convocatòria R401/2022
  1. Post Anouncement R401_2022
  2. Post Application R401/2022
  3. Llista de candidatures admesos i exclosos
  4. Resolution Selection Committee R401_2022
  5. Resolució contracte R401-2022

Predoctoral position referència R103/2022

 1. Predoctoral Call R103_2022
  1. Resolució_Aprovació_Conv._Codi R103-2022
  2. ADMITED and EXCLUDED R103-2022
  3. Provisional Resolution R103-2022 
  4. Resolució contracte_R103_2022

INVESTIGO SD203/2022

 1. Resolució convocatòria_SD203_2022-signat
  1. Anunci Convocatòria_INVESTIGO_SD203_2022
  2. Relació sol·licituds admeses_CAT
  3. Resolució director contractes Investigo SD203_2022

Personal predoctoral DEMOS R101-02/2022

 1. Resolució convocatòria R101-02_2022
  1. Convocatòria DEMOS R101-02_2022
  2. Imprès sol·licitud DEMOS – CAT
  3. Relación solicitudes admitidas_R101-02_2022
  4. Relación candidatos_Fase entrevista_2022
  5. Resol. Conv._DEMOS_R101-02_2022.doc

INVESTIGO SD201-02_2022

 1. Resolució convocatòria INVESTIGO SD201-02_2022
  1. Convocatòria INVESTIGO SD201-02_2022
  2. Imprès sol·licitud INVESTIGO
  3. Relació sol·licituds admeses_CAT
  4. Relació sol·licituds fase entrevistes – CAT
  5. Resol. Conv._INVESTIGO_SD201-02_2022- CAT
  6. Resolució director contractes Investigo SD201_02_2022

Personal investigador R201_2023

  1. Resolucio_Convocatoria_R201_2023
  2. Annex 1 Postdoctoral researcher call R201_2023
  3. Annex 2 Imprès de sol.licitud R201_2023
  4. Resolució adjudicació contracte _R201_2023

Personal predoctoral DEMOS R101-02/2023

 1. Resolució convocatòria R101-02/2023
  1. Convocatòria predoctoral DEMOS_2023
  2. Imprès sol.licitud DEMOS_CAT
  3. Relació de sol·licituds admeses
  4. Relació de candidat/es que passen a la fase d’entrevista
  5. Resolució provisional
  6. Resolució contracte DEMOS_R101-02_2023_01
  7. Resolució contracte DEMOS_R101-02_2023_02
  8. Anul.lació contracte_Demos R101-02_2023_01

Personal de suport a la recerca SD401_2022

 1. Resolució convocatòries R3B01-05_2022 i SD401_2022
  1. Annex 1. Convocatòria Places Estructurals SD401_2022
  2. Annex 2. Bases Convocatòria R3 B01-06_2022 i SD401_2022
  3. Annex 3. Instancia de sol·licitud R3B01-05_2022 i SD401_2022
  4. Relació DEF candidatures SD401_2022
  5. Resolució provisional SD401_2022
  6. Resolució de direcció SD401_2022

Personal investigador R3B01-05_2022

 1. Resolució convocatòries R3B01-05_2022 i SD401_2022
  1. Annex 1. Convocatòria Places Estructurals R3B01-05_2022
  2. Annex 2. Bases Convocatòria R3 B01-06_2022 i SD401_2022
  3. Annex 3. Instancia de sol·licitud R3B01-05_2022 i SD401_2022
  4. Relació DEF de candidatures R3B01-05_2022
  5. Resolució provisional R3B01-05_2022
  6. Resolució direcció_R3B01_2022                        6. Resolució direcció _R3B02(R6)_2022
  7. Resolució direcció_R3B03_2022
  8. Resolució direcció_R3B04_2022
  9. Resolució direcció_R3B05_2022

Personal de suport directe a la recerca SD2

 1. P01.003 Resolució convocatòria SD201_2023
 2. P01.004 Anunci_cont indefinit SD2
 3. BASES_SD201_2023
 4. P01.007 Imprès de sol.licitud SD201_2023
 5. P01.009 Relació d’admesos SD2
 6. P01.010 Resolució_Comis_Avaluació SD201-2023
 7. Resolució contracte_SD2

Personal investigador R3B01_2023

 1. Resolució convocatòria R3B01_2023
 2. Research Call_R3B01_2023
 3. Post application R3B01_2023
 4. Resolució_provisional CAS R3B01_2023

Personal investigador R201/2024

 1. Resolució convocatòria R201_2024
 2. Part time temporary call PREMIUM R201_2024
 3. Post application R201_2024
 4. Resolució provisional R201/2024
 5. Resolució contracte_R201_2024

Personal de suport directe a la recerca SD2aSD401_2024

 1. Resolució convocatòria SD2aSD401_2024
 2. Convocatoria Personal Suport Recerca SD2aSD401_2024
 3. Bases convocatoria SD2aSD401_2024
 4. Imprès de sol.licitud SD2aSD401_2024
 5. Relació d’admesos SD2aSD401_2024
 6. Resolució_provisional SD2aSD401_2024
 7. Resolució provisional CAS (fase entrevista) SD2aSD401_2024
 8. Resolució contracte_SD2SD4012024