Estades

El Centre d’Estudis Demogràfics té les portes obertes a totes aquelles persones que hi vulguin realitzar una estada de recerca. Oferim la possibilitat de col·laborar en alguna de les nostres línies i projectes d’investigació, vetllant per la bona integració dels estadants, als qui animem a participar activament en la vida acadèmica i social del centre.

Per a una correcta planificació és aconsellable posar-se en contacte, prèviament, amb l’investigador o investigadora responsable de la línea de recerca. Pel que fa als aspectes de gestió i administració és imprescindible sol·licitar formalment l’estada a: demog@ced.uab.es

Tant Inés Brancós, responsable de formació com Eulàlia Camps, que es fa càrrec dels i les estadants, us proporcionaran informació personalitzada relacionada amb la vostra estada (documentació necessària, horaris i disponibilitat d’un espai propi o compartit de treball).

A continuació trobareu un llistat de les persones que actualment estan fent una estada al CED o que ens han visitat en els darrers anys.

El Centre d’Estudis Demogràfics té les portes obertes a totes aquelles persones que hi vulguin realitzar una estada de recerca
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
1970