Biblioteca

La biblioteca del Centre d’Estudis Demogràfics és l’única existent a Espanya especialitzada en demografia i estudis de població. Posa a l’abast de la comunitat científica i universitària totes les estadístiques de població espanyola (des del 1860) i d’una extensa bibliografia en demografia espanyola i internacional. A més, conté obres en matèria de: estadística, sociologia, estudis de gènere, economia, urbanisme, geografia, etc. També disposa d’una col·lecció de les revistes demogràfiques més importants dins el panorama nacional i internacional, així com una notable col·lecció de tesis doctorals, part de les quals es poden consultar en línia a través del portal TDX.
El fons consta de 10.715 volúmens en format paper, i 82 publicacions seriades, aproximadament, de les quals, algunes s’han deixat de publicar i altres, actualment, s’editen només en format digital.
Per facilitar la difusió i recerca de materials, la biblioteca elabora un llistat mensual de les novetats rebudes.

Eurostat Yearbook : the statistical guide to Europe. Data 1989-1999

COMUNIDADES EUROPEAS. COMISION / EUROSTAT


Col·lecció: (Eurostat. Theme 1. General statistics)
Pàgines: 535
ISBN: 92-894-0464-7
Historia de las poblaciones de Europa (Vol. II: La revolución demográfica, 1750-1914)

BARDET, Jean-Pierre; DUPÂQUIER, Jacques (Dirección)


Pàgines: 557
ISBN: 84-7738-924-1
From death to birth : mortality decline and reproductive change

COMMITTEE ON POPULATION


Pàgines: 426
ISBN: 0-309-05896-1
Demographic Yearbook 1998

UNITED NATIONS. DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS


Pàgines: 610
ISBN: 92-1-051089-5
Démographie : analyse et synthèse. 1. La dynamique des populations

CASELLI, Graziella; VALLIN, Jacques; WUNSCH, Guillaume (Dir)


Pàgines: 550
ISBN: 2-7332-2011-X
Ciutat de ciutats : reflexions sobre el procés d'urbanització a Catalunya

NEL·LO, Oriol


Col·lecció: (Biblioteca Universal Empúries; 154)
Pàgines: 239
ISBN: 84-7596-803-1
Tècniques avançades de bases de dades

SISTAC, Jaume (Coord)


Col·lecció: (Manuals; 38)
Pàgines: 389
ISBN: 84-8429-106-5
TESEO 1976-1999 : tesis doctorales en España

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE


Pàgines: 18+CD-ROM
Historia de las poblaciones de Europa (Vol. I: De los orígenes a las premisas de la revolución demográfica)

BARDET, Jean-Pierre; DUPÂQUIER, Jacques (Dirección)


Pàgines: 575
ISBN: 84-7738-923-3
Globalització : les conseqüències humanes

BAUMAN, Zygmunt


Col·lecció: (Biblioteca Oberta. Món Global; 17)
Pàgines: 174
ISBN: 84-7306-677-4 (ECSA) 84-8429-176-3 (Ediuoc)
Bases de dades

SISTAC, Jaume (Coord)


Col·lecció: (Manuals; 37)
Pàgines: 330
ISBN: 84-8429-105-7
Internal migration and regional population dynamics in Europe : a synthesis

REES, Philip; KUPISZEWSKI, Marek


Col·lecció: (Population Studies; 32)
Pàgines: 113
ISBN: 92-871-3923-7
Human demography and disease

SCOTT, Susan; DUNCAN, Christopher J.


Pàgines: 354
ISBN: 0-521-62052-X
El Ejido, la ciudad cortijo : claves socioeconómicas del conflicto étnico

CHECA, Francisco [et al.]


Col·lecció: (Icaria Antrazyt; 166)
Pàgines: 207
ISBN: 84-7426-509-6
Barcelona 1930 : un atlas social

OYON, José Luis; MALDONADO, José; GRIFUL, Eulàlia


Col·lecció: (Aula d'Arquitectura; 39)
Pàgines: 182
ISBN: 84-8301-468-8
DEMOS, bulletin over bevolking en samenleving


ISSN:
Comparative Population Studies


ISSN:
Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social


ISSN: 2254-3295
Treballs de la Societat Catalana de Geografia


Números: Nº 1/ 1984 - Nº 75/ 2013
ISSN: 1133-2190
The Immigration History Newsletter


Números: Vol. 1-Nº 1/ 1968 - Vol. 19-Nº 2/ 1987
ISSN: 0579-4374
POPULI: Journal of the United Nations Population Fund


Números: Vol. 8-Nº 1/ 1981 - Vol. 26-Nº 3/ 1999
ISSN: 0251-6861
Population Studies: A Journal of Demography


Números: Vol. 20/ 1966 - Vol. 68-Nº 1/ 2014
ISSN: 0032-4728
Revista de Geografia


Números: Nº 1/2002 - Nº 45/2008
ISSN: 0048-7708
Population Bulletin of the United Nations


Números: Nº 8/ 1976 - Nº 39/ 1995
ISSN:
Revista Catalana de Sociologia


Números: Nº 1/ 1995 - Nº 21/ 2006
ISSN: 0212-8594
Revista Latinoamericana de Población


Números: Vol. I-Nº 1/ 2007 - Vol. 2-Nº 3/ 2008
ISSN: 2175-8581
Qüestiió : Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa


Números: Nº 1/ 2000 - Vol. 26-Nº 3/2002
ISSN: 0210-8054
Population, Space and Place / www.onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002


Números: Vol. 1/ 1995 - Vol. 16-Nº 1/ 2010 A partir de 2010 solament hi ha edició digital/ Es consulta en la web de la U
ISSN: 1077-3495
Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)


Números: Nº 1/ 1978 - Nº 136/ 2011
ISSN: 0210-5233
Revista de Antropología Social


Números: Vol. 11/2002 - Vol. 18/2009
ISSN: 1131-558X