Famílies, desigualtat i canvi social

Famílies, desigualtat i canvi social

El grup “Famílies, Desigualtat i Canvi Social” del Centre d’Estudis Demogràfics aplega vàries línies de recerca orientades a l’estudi històric i contemporani de les dinàmiques familiars a Catalunya, a Espanya i al món. Els temes d’estudi inclouen, entre d’altres, la fecunditat, la formació de la parella i l’estructura de les llars, l’estratificació social, els usos del temps, el curs de vida, el gènere i la pobresa. També s’hi tracten aspectes relacionats com l’educació i el treball. L’orientació metodològica del grup és principalment quantitativa, basada en l’anàlisi i l’explotació de dades d’enquestes i de registres transversals i longitudinals. El grup té una projecció internacional notable i està reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (DEMFAMS).

Corti, Giulia, Saverio Minardi, i Nicola Barban. 2024. «Trends in assortative mating in the United States, 1700–1910. Evidence from FamiLinx data». The History of the Family 0(0):1-21. doi: 10.1080/1081602X.2024.2352539.


Juni, Maida, Rocio Treviño, Alba Lanau, i Albert Esteve. 2024. «Estrategias de cuidado infantil de 0 a 3 años en España». Revista Española de Investigaciones Sociológicas (187):87-106.
[online]


García Román, Joan. 2024. «Convergencia de género en el uso del tiempo en el País Vasco. Un análisis a partir de 25 años de la Encuesta de Presupuestos del Tiempo (1993-2018)». Revista Internacional de Sociología 82(2):e249. doi: 10.3989/ris.2024.82.22-086.
[online]


Garcia-Roman, Joan, Pablo Gracia, i Giulia Zerbini. 2024. «Cross-national differences in adolescents’ sleep patterns: a time-use approach». International Journal of Adolescence and Youth 29(1):2335198. doi: 10.1080/02673843.2024.2335198.
[online]


Amengual-Bibiloni, Miquel, i Joana Maria Pujadas-Mora. 2024. «Mujeres francesas y matrimonio en la Cataluña moderna (siglos XVI-XVII)». Ohm : Obradoiro de Historia Moderna (34). doi: 10.15304/ohm.34.9340.
[online]


Castro Torres, Andres F., i Aliakbar Akbaritabar. 2024. «The use of linear models in quantitative research». Quantitative Science Studies 1-21. doi: 10.1162/qss_a_00294.
[online]


Galeano, Juan, Albert Esteve, Anna Turu, Joan García-Roman, Federica Becca, Huifen Fang, Maria Pohl, i Rita Trias-Prats. 2024. «CORESIDENCE: National and Subnational Data on Household Size and Composition around the World, 1964–2021». Scientific Data 11(1):145. doi: 10.1038/s41597-024-02964-3.
[online]


Esteve, Albert, Maria Pohl, Federica Becca, Huifen Fang, Juan Galeano, Joan García-Román, David Reher, Rita Trias-Prats, i Anna Turu. 2024. «A Global Perspective on Household Size and Composition, 1970–2020». Genus 80(1):2. doi: 10.1186/s41118-024-00211-6.
[online]


Esteve, Albert, i David S. Reher. 2024. «Trends in Living Arrangements Around the World». Population and Development Review n/a(n/a). doi: 10.1111/padr.12603.
[online]


Miret, Pau. 2024. «La crisi de natalitat i el seu impacte demogràfic a l’àrea metropolitana de Barcelona». Barcelona Metropolis (129).
[online]


Castro T., Andrés F., Enrique Acosta, Ignacio Pardo, Nicolas Sacco, i Beatriz Piedad Urdinola. 2024. «Diverging Reproductive Outcomes by Maternal Education during the Covid-19 Pandemic across Brazilian and Colombian Regions». Population, Space and Place 30(1):e2735. doi: 10.1002/psp.2735.
[online]


Brea-Martínez, Gabriel, i Joana M. Pujadas-Mora. 2023. «¿Cuentan los hermanos/as en la formación del matrimonio? Determinantes individuales en el área de Barcelona, siglos xvi-xix». P. 293-320 en Historia de la familia, historia social Experiencias de investigación en España y en Europa (siglos XVI-XIX), editat per F. García González i S. Guzzi-Heeb.


Telles, Edward, Albert Esteve, i Andrés F. Castro T. 2023. «Black–White Intermarriage in Global Perspective». Demographic Research 49(28):737-68. doi: 10.4054/DemRes.2023.49.28.
[online]


Shukla, Shruti, Andrés F. Castro Torres, Rucha Vasumati Satish, Yulia Shenderovich, Ibukun-Oluwa Omolade Abejirinde, i Janina Isabel Steinert. 2023. «Factors associated with adolescent pregnancy in Maharashtra, India: a mixed-methods study». Sexual and Reproductive Health Matters 31(1):2249284. doi: 10.1080/26410397.2023.2249284.
[online]


Pujadas-Mora, Joana María, i María Carmen Pérez-Artés. 2023. «Numeracy and Consistency in Age Declarations: A Case Study on Nineteenth and Twentieth Century Catalonia». Cliometrica. doi: 10.1007/s11698-023-00277-w.
[online]


Martin, Jacob, Jose Manuel Aburto, i Iñaki Permanyer. 2023. «Dynamics of the Coefficient of Variation of the Age at Death Distribution». Demographic Research 49:1063-86. doi: 10.4054/DemRes.2023.49.38.
[online]


García-Román, Joan. 2023. «Does women’s educational advantage mean a more egalitarian distribution of gender roles? Evidence from dual-earner couples in Spain». Journal of Family Studies 29(1):285-305. doi: 10.1080/13229400.2021.1915852.
[online]


Esteve, Albert, Ewa Batyra, i Annika Elwert. 2023. «Gender Asymmetries in Mixed Unions». IUSSP On-Line.
[online]


San Juan Bernuy, Victoria, i Diederik Boertien. 2023. «The influence of partners’ resources on women’s employment in Mexico». Community, Work & Family 26(1):97-117. doi: 10.1080/13668803.2021.1993139.


Esping-Andersen, Gøsta, Diederik Boertien, i Julien Giorgi. 2023. «Social Mobility and Partnering. The Salience of Mobility Homogamy». Social Science Research 113:102812. doi: 10.1016/j.ssresearch.2022.102812 [online]


Esteve, Albert; Annika Elwert i Ewa Batyra (2023). “Gender Asymmetries in Cross-NationalCouples”. Population and Development Review, 49 (2): 379-396 (ISSN: 0098-7921). https://doi.org/10.1111/padr.12565 [online]


Lee, D. Susie, Ewa Batyra, Andres Castro, i Joshua Wilde. 2023. «Human Fertility after a Disaster: A Systematic Literature Review». Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 290(1998):20230211. doi: 10.1098/rspb.2023.0211. [online]


Boertien, Diederik, i Gøsta Esping-Andersen. 2023. «Homogamy within Romantic Relationships». P. C23S1-C23S14 a The Oxford Handbook of Social Stratification, editat per M. Gangl, L. Platt, J. G. Polavieja, i H. G. van de Werfhorst. Oxford University Press. [online]


Castro, Andrés. 2023. «The Neglected Role of Domestic Migration on Family Patterns in Latin America and the Caribbean, 1950–2000». Studies in Family Planning. doi: https://doi.org/10.1111/sifp.12241 [online]


Blanes, Amand, i Albert Esteve. 2023. «Censo 2021: una odisea en el espacio estadístico de España». Revista Índice (89):25-27 [online]


Batyra, Ewa, Luca Maria Pesando, Andrés Castro, Frank F. Furstenberg, i Hans‐Peter Kohler. 2023. «Union Formation, Within‐couple Dynamics, and Child Well‐being: A Global Macrolevel Perspective». Population, Space and Place e61. doi: 10.1002/psp.2661. [online]


Batyra, Ewa, i Luca Maria Pesando. 2023. «Increases in Child Marriage among the Poorest in Mali: ‘Reverse Policies’ or Data Quality Issues?» Population Studies 1-19. doi: 10.1080/00324728.2023.2181383. [online]


Esteve, Albert. 2023. «Culpar la demografia dels grans reptes de la humanitat és una excusa fàcil». Revista Sàpiens.


Gómez-Casillas, Amalia, Maike van Damme, i Iñaki Permanyer. 2023. «Women’s and Men’s Status: Revisiting the Relationship Between Gender Equality and Intimate Partner Violence Against Women in Europe». Journal of Interpersonal Violence 088626052311587 [online]


Manzoni, Anna, i Sergi Vidal. 2023. «Parental separation and intergenerational support». Journal of Family Research 35:124-44. doi: 10.20377/jfr-809. JCR (SSCI)_2021_Q4_ FAMILY STUDIES - SSCI, i.i 1.000 [online]


Boertien, Diederik, i Antonio López-Gay. 2023. «The Polarization of Real Estate Ownership and Increasing Wealth Inequality in Spain». European Sociological Review jcac072. doi: 10.1093/esr/jcac072. JCR (SSCI)_2021_Q1_SOCIOLOGY - SSCI, i.i 4.099
SJR_2021_Q1_ Sociology and Political Science, i.i. 2.001
[online]


Bosman, Martine, Albert Esteve, Luciano Gabbanelli, Javier Jordán, Antonio López-Gay, Marc Manera, Manel Martínez, Pere Masjuan, Lluïsa. M. Mir, Josep Paradells, Alessio Pignatelli, Imma Riu, i Vicenzo Vitagliano. 2023. «Stochastic Simulation of Successive Waves of COVID-19 in the Province of Barcelona». Infectious Disease Modelling 8(1):145-58. doi: 10.1016/j.idm.2022.12.005. [online]


BATYRA, Ewa; LEONE, Tiziana; MYRSKYLÄ, Mikko (2023) “Forecasting of cohort fertility by educational level in countries with limited data availability: The case of Brazil”. Population Studies-A Journal of Demography 77(2): 179-195 (ISSN: 0032-4728). https://doi.org/10.1080/00324728.2022.2104916 JCR (SSCI)_2021_Q2_Demography, i.i. 2.828
SJR_2021_Q1_Demography, i.i. 0.861 [online]


LANAU, Alba (2023) “First the children, then the employed: Deprivation and intra-household inequality in Europe”. Journal of Poverty 27 (4): 331-349 (ISSN: 1087-5549). https://doi.org/10.1080/10875549.2022.2065561 JCR (ESCI)_2021_Q3_Social Work, i.i. 0.59
SJR_2021_Q2_Demography, i.i. 0.378 [online]


LANAU, Alba (2023) “Children first? Intra-household inequality in reconstituted couple households”. Journal of Family Issues 44(4): 891-908 (ISSN: 0192-513X). https://doi.org/10.1177/0192513X211055112 JCR (SSCI)_2020_Q3_Fam,ily Studies, i.i. 2.072
SJR_2020_Q1_Social Science (miscellaneous), i.i. 0.814 [online]


Damme, Maike Van, Sandra Krapf, i Michael Wagner. 2023. «Housing density and its consequences for couples in Germany: staying, moving, or breaking up?» Housing Studies 38(8):1560-88. doi: 10.1080/02673037.2021.1961694.
JCR (SSCI)_2020_Q2_Regional & Urban Planning, i.i. 3.516
SJR_2020_Q1_Sociology and Political Science / Urban Studies, i.i. 0.923 [online]


VÄISÄNEN, Heini; BATYRA, Ewa (2022) “The Effect of Birth Intention Status on Infant Mortality: A Fixed Effects Analysis of 60 Countries.” WP-2022-032. 0 ed. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research. https://doi.org/10.4054/MPIDR-WP-2022-032. [online]


RODRÍGUEZ-MENÉS, Jorge; GÓMEZ-CASILLAS, Amalia; RUÍZ-VALLEJO, Fernando (2022) “Prison Misconduct, Prisoners’ Backgrounds, and Reoffending.” International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, September, 1–21. JCR (SSCI)_2021_Q2_ CRIMINOLOGY & PENOLOGY - ESCI, i.i 0.00 [online]


KAPLAN, Adriana; AJENJO, Marc; LÓPEZ-GAY, Antonio (2022) Mapa de La Mutilación Genital Femenina en España 2021. Antropología Aplicada 4. Fundación Wassu-UAB.


ABUFHELE, Alejandra; PESANDO, Luca Maria; CASTRO Andres (2022) “Parental Educational Similarity and Inequality Implications for Infant Health in Chile: Evidence from Administrative Records, 1990–2015.” Research in Social Stratification and Mobility 82 (December): 100736. https://doi.org/10.1016/j.rssm.2022.100736 JCR (SSCI)-2021_Q1_SOCIOLOGY, i.i. 3.909
SJR_2021_Q1_Social Science, i.i. 1.39
[online]


PIÑEIRO, Bárbara; TRIAS-LLIMÓS, Sergi; SPIJKER, Jeroen; BLANES, Amand; PERMANYER, Iñaki (2022) “Estimation of smoking-related mortality and its contribution to educational inequalities in life expectancy in Spain: an observational study, 2016–2019”. BMJ Open, 12 (8), e059370: 1-8 (ISSN: 2044-6055). doi: 10.1136/bmjopen-2021-059370 JCR (SCIE)_2021_Q2_Medicine, General & Internal, i.i. 3.017
SJR_2021_Q1_Medicine (miscellaneous), i.i. 0.982 [online]


MIRET, Pau (2022) “Continuar estudiando más allá de la escolarización obligatoria “(“Continuing full-time education beyond compulsory schooling”). Revista de Educación, 398: 111-134 (ISSN: 0034-8082). https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2022-398-554 JCR (SSCI)_2021_Q2_Education & Educational Research, i.i. 1.783
SJR_2021_Q3_Education, i.i. 0.338 [online]


SOLÉ-AURÓ, Aïda; ZUERAS, Pilar; RENTERÍA, Elisenda; LOZANO, Mariona (2022) “Gender gap in unhealthy life expectancy: The role of education among adults aged 45+”. International Journal of Public Health, 67 (1604946): 1-8 (online: 24 August 2022 / ISSN: 1661-8556). DOI: https://doi.org/10.3389/ijph.2022.1604946 JCR (SSCI)_2021_Q1_Public, Environmental & Occupational Health, i.i. 5.1
SJR_2021_Q1_ Health (social science), i.i. 1.05 [online]


RENTERÍA; Elisenda; ZUERAS, Pilar (2022). “Macro-level factors explaining inequalities in expected years lived free of and with chronic conditions across Spanish regions and over time (2006–2019)”. SSM - Population Health, 19 (101152): 1-10 (ISSN: 2352-8273). https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2022.101152 JCR (SSCI)_Q2_ Public, Environmental & Occupational Health, i.i. 1.11
SJR_2021_Q1_Health (Social Science), i.i. 1.25 [online]


MIRET, Pau; BAYONA, Jordi (2022) “Alumnado de origen inmigrante en la educación postobligatoria. El acceso a ciclos formativos o bachillerato en Cataluña”. OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 17 (2): 267-284 (ISSN: 1989-1385). https://doi.org/10.14198/OBETS2022.17.2.06 JCR (ESCI)_2021_Q4_ Social Sciences, Interdisciplinary, i.i. 0.11
SJR_2021_Q3_Social Sciences (miscellaneous), i.i. 0.251 [online]


GARCÍA-ARIAS, Jenny Alejandra; CASTRO-TORRES, Andrés F. (2022) “A binational analysis of infant mortality among crisis-driven diasporas and those who remain: a population-based study in Colombia and Venezuela”. BMJ Global Health, 7 (8), e009523: 1-8 (ISSN: 2059-7908). DOI:10.1136/bmjgh-2022-009523 JCR (SSCI)_2021_Q1_Public, Environmental & Occupational Health, i.i. 8.064
SJR_2021_Q1_ Health Policy, i.i. 2.263 [online]


PUJADAS-MORA, Joana M.; FORNÉS, Alícia; RAMOS TERRADES, Oriol; LLADÓS, Josep; CHEN, Jialuo; VALLS-FÍGOLS, Miquel; CABRÉ, Anna (2022) “The Barcelona Historical Marriage Database and the Baix Llobregat Demographic Database. From Algorithms for Handwriting Recognition to Individual-Level Demographic and Socioeconomic Data”. Historical Life Course Studies, 12 (5): 99-132 (eISSN: 2352-6343) https://doi.org/10.51964/hlcs11971 [online]


LOZANO, Mariona; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2022) “The division of housework and re-partnering in Europe: Is there a West/East divide?”. Family Relations, 71 (4): 1762-1784 (ISSN: 0197-6664). https://doi.org/10.1111/fare.12715 JCR (SSCI)_2021_Q3_Family Studies, i.i. 1.879
SJR_2021_Q1_Social Sciences (miscellaneous), i.i. 0.747 [online]


GARCÍA ROMÁN, Joan; GRACIA, Pablo (2022) “Are men and women spending their time equally? Gender Differences in Time Use Across Age Groups”. PopDigest. [online]


FORTES de LENA, Fernanda (2022) “From urban to highly urban: Internal migration patterns of sexual minorities in Brazil”. Population, Space and Place, 28 (8), e2575 (ISSN: 1544-8444). https://doi.org/10.1002/psp.2575
JCR (SSCI)_2021_Q2_Geography, i.i. 2.630
SJR_2021_Q1_Demography, i.i. 1.111 [online]


CASTRO TORRES, Andrés (2022) “Family formation trajectories and migration in the United States by the end of the 20th century”. Current Sociology (First published: May 18, 2022): 1-30 (ISSN: 0011-3921). https://doi.org/10.1177/00113921221097155 JCR (SSCI)_2021_Q2_Sociology, i.i. 2.489
SJR_2021_Q1_Sociology and Political Science, i.i. 0.928 [online]


PUJADAS-MORA, Joana M.; SALAS-VIVES, Pere (2022) “Hospitales provisionales en tiempos de epidemias: legislación y práctica. Mallorca, siglo XIX”. VILAR, Margarita; PONS, Jerònia. Los hospitales y las pandemias en España e Italia desde una perspectiva histórica. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante (ISBN: 978-84-1302-166-9).


BATYRA, Ewa; PESANDO, Luca M.; CASTRO; Andrés F.; FURSTENBERG, Frank F.; KOHLER, Hans-Peter (2022) “Union Formation, Within-Couple Dynamics, and Child Well-Being in Global Comparative Perspective”. Population Center Working Papers, 84: 1-32. University of Pennsylvania, Population Center. [online]


BATYRA, Ewa; PESANDO, Luca M. (2022) ““Reverse Policies?” Reducing the Legal Minimum Age at Marriage Increases Child Marriage Among the Poorest in Mali”. Population Center Working Papers, 89: 1-35. University of Pennsylvania, Population Center. [online]


VIGEZZI, Serena; ABURTO, José M.; PERMANYER, Iñaki; ZARULLI, Virginia (2022) “Divergent trends in lifespan variation during mortality crises”. Demographic Research, 46, 11: 291-336 (ISSN: 1435-9871). DOI: 10.4054/DemRes.2022.46.11 JCR (SSCI)_2021_Q3_Demography, i.i. 2.005
SJR_2021_Q1_Demography, i.i. 0.887 [online]


RUTIGLIANO, Roberta; LOZANO, Mariona (2022) “Do I want more if you help me? The impact of grandparental involvement on men’s and women’s fertility intentions”. Genus, 78 (13): 1-20 (ISSN: 0016-6987). https://doi.org/10.1186/s41118-022-00161-x SJR_2021_Q1_Demography, i.i. 0.814 [online]


LANAU, Alba; MATOLCSI, Andrea (2022) “Prostitution and Sex Work, Who Counts? Mapping Local Data to Inform Policy and Service Provision”. Social Policy and Society (online: 08 April 2022): 1-15 (ISSN: 1474-7464). https://doi.org/10.1017/S1474746422000136 JCR (SSCI)_2021_Q2_Social Work, i.i. 2.238
SJR_2021_Q2_Sociology and Political Science, i.i. 0.534


DEVOLDER, Daniel; BORISOVA, Evgeniya (2022) “Demographic impact of In Vitro Fertilization in Spain”. Medicina reproductiva y Embriología Clínica, 9 (2), 100115: **-** (ISSN: 2340-9320). https://doi.org/10.1016/j.medre.2022.100115 [online]


MOGI, Ryohei; ESTEVE, Albert; SKIRBEKK, Vegard F. (2022) “The Decline of Spanish Fertility: The Role of Religion.” European Journal of Population, October. https://doi.org/10.1007/s10680-022-09644-1. JCR (SSCI)_Q2_ Demography, i.i. 3.276
SJR_2021_Q1_Demography, i.i. 0.97 [online]


United Nations Development Programme-UNDP; Oxford Poverty and Human Development Initiative-OPHI (2022). 2022 Global Multidimensional Poverty Index (MPI): Unpacking deprivation bundles to reduce multidimensional poverty. New York. Nicolai SUPPA was involved in drafting the report. [online]


SUPPA, Nicolai; ALKIRE, Sabina; NOGALES, Ricardo (2022) “The many forms of poverty: Analyses of deprivation interlinkages in the developing world”. OPHI Research in Progress 63a, Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). University of Oxford.
[online]


ESTEVE, Albert; CASTRO-MARTÍN, Teresa; CASTRO, Andrés F. (2022) “Families in Latin America: Trends, Singularities, and Contextual Factors”. Annual Review of Sociology, 48: 485-505 (ISSN: 0360-0572). https://doi.org/10.1146/annurev-soc-030420-015156
JCR (SSCI)_Q1_Sociology, i.i. 4.16
SJR_2021_Q1_Sociology and Political Science, i.i. 5.406 [online]


DOMINGO, Andreu; BLANES, Amand; ESTEVE, Albert (2022) “Balanç demogràfic de dos anys de pandèmia a les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià” DOMINGO, Andreu; BARCELÓ, Mercè (Ed.) Les mutacions socials de la COVID-19. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Col·lecció Informes de l’Institut, 7: 11-37 (ISBN: 978-84-9965-666-3). DOI: 10.2436/15.3000.02.2


JEFFERS, Kristen; ESTEVE, Albert (2022) “Trends in Female Education in Low-and Middle-Income Countries: Coherence across Data Sources”. Comparative Population Studies, 47: 349-388 (ISSN: 1869-8980). https://doi.org/10.12765/CPoS-2022-14 JCR (ESCI)_2021_Q3_Demography, i.i.0.38
SJR_2021_Q2_Demography, i.i. 0.353 [online]


NISHIKIDO, Momoko; CUI, Qi; ESTEVE, Albert (2022) “Partnership dynamics and the fertility gap between Sweden and Spain”. Genus, 78 (1) art. 26, 1-20 (ISSN: 0016-6987). https://doi.org/10.1186/s41118-022-00170-w SJR_2021_Q1_Demography, i.i. 0.814 [online]


GONZÁLEZ-LEONARDO, Miguel; LÓPEZ-GAY, Antonio; ESTEVE, Albert (2022) “Interregional migration of human capital in Spain”. Regional Studies, Regional Science, 9 (1): 324-342 (ISSN: 2168-1376). https://doi.org/10.1080/21681376.2022.2060131 JCR (ESCI)_2021_Q2_Geography, i.i. 0.71
SJR_2021_Q1_Sociology and Political Science, i.i. 0.589 [online]


SUPPA, Nicolai (2022) “mpitb: A toolbox for multidimensional poverty índices”. OPHI research in progress Series, 62a: 1-22. University of Oxford: Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI). [online]


GARCÍA ROMÁN, Joan; GRACIA, Pablo (2022) “Gender differences in time use across age groups: A study of ten industrialized countries, 2005-2015”. PLoS ONE, 17 (3), e0264411: 1-24 (eISSN: 1932-6203). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264411
JCR (SCIE)_2021_Q2_Multidisciplinary Sciences, i.i. 3.752
SJR_2021_Q1_Multidisciplinary, i.i. 0.852 [online]


FERNÁNDEZ-CARRO, Celia; GRANDE, Rafael; MIRET, Pau; SEIZ, Marta (2022) “Generaciones y curso(s) de vida: una mirada longitudinal a los retos demográficos contemporáneos”. Revista Española de Sociología-Spanish Journal of Sociology, 31 (2), a105: 1-10 (ISSN: 1578-2824). https://doi.org/10.22325/fes/res.2022.105 JCR (ESCI)_2021_Q4_Sociology, i.i. 0.27
SJR_2021_Q2_Sociology and Political Science, i.i. 0.263 [online]


ESTEVE, Albert; CHASCO, Coro; LÓPEZ-GAY, Antonio (2022) “Modeling Local Variations in Intermarriage”. Mathematics (Special Issue Quantitative Methods for Social Sciences), 10 (7), 1106: 1-18 (ISSN: 2227-7390). https://doi.org/10.3390/math10071106 JCR (SCIE)_2021_Q1_Mathematics, i.i. 2.592
SJR_2021_Q2_Mathematics (miscellaneous), i.i. 0.538 [online]


PERMANYER, Iñaki; SUPPA, Nicolai (2022) “Racing ahead or lagging behind? Territorial cohesion in human development around the globe”. Regional Studies (online: 04 Apr 2022): 1-16 (ISSN: 0034-3404). https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2038785
JCR (SSCI)_2020_Q1_Economics, i.i. 4.672
JCR_2020_Q1_Social Sciences (miscellaneous), i.i. 1.844 [online]


ALKIRE, Sabina; KANAGARATNAM, Usha; NOGALES, Ricardo; SUPPA, Nicolai (2022) “Revising the Global Multidimensional Poverty Index: Empirical Insights and Robustness”. Review of Income and Wealth (First published: 15 March 2022): 1-38 (ISSN: 0034-6586). https://doi.org/10.1111/roiw.12573
JCR (SSCI)_2020_Q2_Economics, i.i. 2.122
SJR_2020_Q2_Economics and Econometrics, i.i. 1.024 [online]


DOMINGO, Andreu; BLANES, Amand; ESTEVE, Albert (2022) “Impacte de la COVID-19 en la dinàmica demogràfica dels territoris de parla catalana: mortalitat, fecunditat i migracions”. DOMINGO, Andreu; BARCELÓ, Mercè (2022) (Ed.) Impacte social de la COVID-19: Una mirada multidisciplinària. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans: 1-49. DOI: 10.2436/15.3000.01.2 [online]


SUPPA, Nicolai; NOGALES, Ricardo (2022) “Simulations and multidimensional poverty: reflections on a COVID-19 evaluation study”. Dimensions, 13: 25-27. Multidimensional Poverty Peer Network (MPPN). [online]


LANAU, Alba (2022) “Inequality of reconstituted households: effects on childhood”. UABDivulga. [online]


LIU, Chia; CASTRO-TORRES, Andrés F.; BATYRA, Ewa (2022) “A gender story of social disengagement of young adults in Latin America”. MPIDR Working Paper, 4: 1-47. https://doi.org/10.4054/MPIDR-WP-2022-004 [online]


ORTÍZ-ÁVILA, Elsa; DEVOLDER, Daniel (2022) “Interactions between educational lifecycle and transition to adulthood: A proposal for a new questionnaire”. Advances in Life Course Research, 52 (100465): 1-10 (ISSN: 1040-2608). https://doi.org/10.1016/j.alcr.2022.100465 JCR (SSCI)_2020_Q2_Social Sciences, Interdisciplinary, i.i. 2.328
SJR_2020_Q2_Life-span and Life-couse Studies, i.i. 0.862 [online]


CASTRO-TORRES, Andrés F.; BATYRA, Ewa; MYRSKYLÄ, Mikko (2022) “Income Inequality and Increasing Dispersion of the Transition to First Birthin the Global South”. Population and Development Review, 48 (1): 189-215 (eISSN: 1728-4457). https://doi.org/10.1111/padr.12451 JCR (SSCI)_2020_Q1_Demography, i.i. 3.338
SJR_2020_Q1_Demography, i.i. 1.836 [online]


BOERTIEN, Diederik; BERNARDI, Fabrizio (2022) “Gendered Diverging Destinies: Changing Family Structures and the Reproduction of Educational Inequalities Among Sons and Daughters in the United States”. Demography, 59 (1), 111-136 (ISSN: 0070-3370). https://doi.org/10.1215/00703370-9612710 JCR (SSCI)_2020_Q1_Demography_ i.i. 3.984
SJR_2020_Q1_Demography, i.i. 2.099 [online]


PERMANYER; Iñaki; SHI, Jiaxin (2022) “Normalized lifespan inequality: disentangling the longevity-lifespan variability nexus”. Genus, 78 (2): 1-29 (ISSN: 0016-6987). https://doi.org/10.1186/s41118-021-00150-6 SJR_2020_Q2_Demography, i.i. 0.392 [online]


TRIAS-LLIMÓS, Sergi; SPIJKER, Jeroen, J.A. (2022) “Educational differences in alcohol-related mortality and their impact on life expectancy and lifespan variation in Spain (2016–2018): a cross-sectional analysis using multiple causes of death”. BMJ Open, 12 (1), e053205: 1-9 (ISSN: 2044-6055).
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2021-053205
JCR (SCIE)_2020_Q2_Medicine, general & Internal, i.i. 2.692
SJR_2020_Q1_Medicine (miscellaneous), i.i. 1.132 [online]


MULDER, Clara H.; PALOMARES-LINARES, Isabel; VIDAL, Sergi (2022) “Internal Migration, Living Close to Family, and Individual Labour Market Outcomes in Spain”. Comparative Population Studies, 47: 3-28 (ISSN: 1869-8980). DOI: https://doi.org/10.12765/CPoS-2022-01 JCR (ESCI)_2020_Q2_Demography, i.i. 0.61
SJR_2020_Q2_Demography, i.i. 0.419 [online]


KAPELLE, Nicole; VIDAL, Sergi (2022) “Heterogeneity in Family Life Course Patterns and Intra-Cohort Wealth Disparities in Late Working Age”. European Journal of Population, 38 (1): 59-92 (ISSN: 0168-6577). https://doi.org/10.1007/s10680-021-09601-4 JCR (SSCI)_2021_Q2_Demography, i.i. /
SJR_2021_Q1_Demography_ i.i. 0.97 [online]


BOERTIEN, Diederik; BOUCHET-VALAT, Milan (2022) "Are Increasing Earnings Associations between Partners of Concern for Inequality? A Comparative Study of 21 Countries”. Social Forces, soab158 (online: 06 January 2022 / ISSN: 0037-7732). https://doi.org/10.1093/sf/soab158 JCR (SSCI)_2020_Q1_Sociology, i.i. 3.575
SJR_2020_Q1_Sociology and Political Science, i.i. 1.952 [online]


OPHIR, Ariane (2022) “The Paid and Unpaid Working Life Expectancy at 50 in Europe”. The Journals of Gerontology. Series B, gbab223 (ISSN: 1079-5014). https://doi.org/10.1093/geronb/gbab223 JCR (SSCI)_2020_Q1_gerontology, 4.077
SJR_2020_Q1_ Health (Social Sciences), i.i. 1.578 [online]


OPHIR, Ariane (2022) “Thank u, next”? Repartnering and the household division of labor”. Journal of Marriage and Family, 84 (2): 636-654 (ISSN: 0022-2445). https://doi.org/10.1111/jomf.12816 JCR (SSCI)_2020_Q1_Sociology, i.i. 3.896
SJR_2020_Q1_Social Sciences (miscellaneous), i.i. 1.578 [online]


MIRET, Pau (2022) “Pautas de escolarización más allá de la educación obligatoria en España: análisis regional por generaciones”. Revista Española de Sociología (RES),31 (1): 1-19 (ISSN: 1578-2824). https://doi.org/10.22325/fes/res.2022.84 JCR (ESCI)_2020_Q4_Sociology, i.i. 0.27
SJR_2020_Q2_Sociology and Political Science, i.i. 0.273 [online]


GÓMEZ-CASILLAS, Amalia; AJENJO, Marc; SOLSONA, Montserrat (2022) “In the Case of Union Dissolution of Couples with Children. Who Decides to Avoid the Courts and Why?”. Journal of Family Issues, 43 (5): 1263–1287 (ISSN: 0192-513X). https://doi.org/10.1177/0192513X211022388

JCR (SSCI)_2021_Q3_Family Studies, i.i. 1.831
SJR_2021_Q1_Social Sciences (miscellaneous), i.i. 0.786 [online]


FELIX-VEGA, Carlos F.; SPIJKER, Jeroen; ZUERAS, Pilar (2021) “Sistema de pensiones y apoyo social a adultos mayores en México, 1979-2019”. Papeles de la población, 27 (110): 79-107 (ISSN: 2448-7147). http://dx.doi.org/10.22185/24487147.2021.110.31 SJR_2020_Q4_Demography, i.i. 0.169 [online]


MORENO, Francisco J.; RODRÍGUEZ, Gregorio (…); LANAU, Alba et al. (2021) “Initiatives to reduce poverty and social exclusion among children and recommendations for the implementation of the European Child Guarantee in Spain”. UNICEF, 118 pp. [online]


MORENO, Francisco J.; RODRÍGUEZ, Gregorio (…); LANAU, Alba et al. (2021) “Diagnosis of the situation for children in Spain before the implementation of the European Child Guarantee”. UNICEF, 74 pp. [online]


BOERTIEN, Diederik (2021) “Por qué debería preocuparnos la creciente desigualdad en el reparto de la riqueza en España”. El Observatorio Social (julio 2021), Fundación “la Caixa”. [online]


ESTEVE, Albert; ZUERAS, Pilar (2021) “La estructura de los hogares de las personas mayores en América Latina y el Caribe”. Revista Panamericana de Salud Pública / Pan American Journal of Public Health, 45, e115: 1-9 (ISSN: 1020-4989). https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.115
JCR_2020 (SSCI)_Q4_ Public, Environmental & Occupational health, i.i. 1.465
SJR_2020_Q3_Public Health, Environmental and Occupational health, i.i. 0.445 [online]


MARI-KLOSE, Pau; LANAU, Alba (2021) “Infancia en tiempos de pandemia”. SALIDO, Olga; MASSÓ, Matilde (Eds.) Sociología en tiempos de pandemia. Impactos y desafíos sociales de la crisis del COVID-19. Madrid: Federación Española de Sociología; Marcial Pons. Colección Investigación Sociológica-FES, Cap. 10: 139-150 (ISBN: 978-84-1381-289-2). [online]


PERMANYER, Iñaki; TRIAS-LLIMÓS; Sergi; SPIJKER, Jeroen (2021) “Best-practice healthy life expectancy vs. life expectancy: Catching up or lagging behind?”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America-PNAS (Letter), 118 (46), e2115273118: 1-3 (ISSN: 0027-8424). https://doi.org/10.1073/pnas.2115273118
JCR (SCIE)_2020_Q1_Multidisciplinary Sciences, i.i. 11.0205
SJR_2020_Q1_Multidisciplinary, i.i. 5.011 [online]


ADSERÀ, Alícia; LOZANO, Mariona (2021) “¿Por qué las mujeres no tienen todos los hijos que dicen querer tener?”. Dossier (Monográfico: Estado del bienestar, ciclo vital y demografía), 10: 25-33. Observatori Social, Fundació “la Caixa”.


ABIO, Gemma; PATXOT, Concepció; RENTERÍA, Elisenda; SOLÉ, Meritxell; SOUTO, Guadalupe (2021) “La equidad entre generaciones como garantía del bienestar social”. Dossier (Monográfico: Estado del bienestar, ciclo vital y demografía), 10: 18-24. Observatori Social, Fundació “la Caixa”.


MORENO, Francisco J.; RODRÍGUEZ, Gregorio (…); LANAU, Alba et al. (2021) “Bases para el Plan de Acción de la Garantía Infantil Europea en España”. Geneva: UNICEF Europe and Central Asia Regional Office, 36 pp.


ALKIRE, Sabina; NOGALES, Ricardo; QUINN, Natalie N.; SUPPA, Nicolai (2021) “Global multidimensional poverty and COVID-19: A decade of progress at risk”. Social Science & Medicine, 291 (114457): 1-42 (ISSN: 0277-9536). https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114457 JCR (SSCI)_2020_Q1_Social sciences, biomedical, i.i. 4.634
SJR_2020_Q1_Health (Social science), i.i. 1.913 [online]


ESTEVE, Albert; BLANES, Amand; DOMINGO, Andreu (2021) “Condicionants i implicacions demogràfiques de la COVID-19 a Catalunya”, MONREAL, Anna (Coord.) Nota d’Economia. Revista d’economia catalana i de sector públic (Monogràfic: “Els efectes econòmics i socials de la COVID-19”), 106: 160-172 (ISSN: 2013-8709). [online]


PUJADAS-MORA, Joana M.; SALAS-VIVES, Pere (2021) “Epidèmies i economia. Una reflexió del passat al present”. MONREAL, Anna (Coord.) Nota d’Economia. Revista d’economia catalana i de sector públic (Monogràfic: “Els efectes econòmics i socials de la COVID-19”), 106: 18-29 (ISSN: 2013-8709). [online]


GÓMEZ-CASILLAS, Amalia; LOZANO, Mariona; RENTERÍA, Elisenda (2021) “Expected years lived with intimate partner violence: a new approach for public health”. Global Health Action, 14 (1): 1-7 (ISSN: 1654-9716). https://doi.org/10.1080/16549716.2021.1976442
JCR (SSCI)_2020_Q2_Public, Environmental & Occupational Health, i.i. 2.662
SJR_2020_Q1_Public Health, Environmental and Occupational Health, i.i. 1.331 [online]


GIORGI, Julien; BOERTIEN, Diederik (2021) “The potential impact of co-residence structures on socio-demographic inequalities in COVID-19 mortality”. Genus, 77 (20): 1-37 (ISSN: 2035-5556). DOI: https://doi.org/10.1186/s41118-021-00124-8 SJR_2020_Q2_Demography, i.i. 0.392 [online]


BREWER, Timothy F.; ZHANG, Mary (…); LANAU, Alba et al. (2021) “Housing, Sanitation and Living Conditions Affecting SARS-CoV-2 Prevention Interventions in 54 African Countries”. Epidemiology & Infection, 149: 1-6 (ISSN: 0950-2688). DOI: 10.1017/S0950268821001734
JCR (SCIE)_2020_Q3_ Infectious Diseases, i.i. 2.451
SJR_2020_Q2_Infectious Diseases, i.i. 0.992 [online]


TRIAS-LLIMÓS, Sergi; BILAL, Usama; FRANCO, Manuel; BLANES, Amand; RIFFE, Tim (2021) “Caídas en la esperanza de vida en 2020 y seroprevalencia del SARS-CoV-2”. Gaceta Sanitaria – carta al Director (Online: 28 July 2021):1-2 (ISSN: 0213-9111). https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.07.002
JCR (SSCI)_Q3_Public, Environmental & Occupational Health. i.i. 2.139
SJR_2020_Q3_Public Health, Environmental and Occupational Health, i.i. 0.444 [online]


ESTEVE, Albert; REHER, David S. (2021) “Rising Global Levels of Intergenerational Coresidence Among Young Adults”. Population and Development Review (First published: 22 July 2021): 1-27 (ISSN: 0098-7921). https://doi.org/10.1111/padr.12427
JCR (SSCI)_2020_Q1_Demography, i.i. 3.338
SJR_2020_Q1_Demography, i.i. 1.836 [online]


ESTEVE, Albert; TRIAS-LLIMÓS, Sergi (2021) “Die COVID-19-Pandemie: Die Rolle von Demografie und Demograf*innen”. Discussion Paper (“Post-Pandemic Populations”), 13: 8-12. Population and Policy, Population Europe (ISSN: 2512-6172). [online]


ESTEVE, Albert; BLANES, Amand; DOMINGO, Andreu (2021) “Consecuencias demográficas de la COVID-19 en España: entre la novedad excepcional y la reincidencia estructural”. Panorama Social (“Los estragos sociales de la pandemia ante el horizonte post-COVID”), 33: 9-23 (ISSN: 1699-6852). [online]


PUJADAS-MORA, Joana M. (2021) “Ressenya / Reseña / Book Review: Francisco García González (Ed.) Vivir en soledad: Viudedad, soltería y abandono en el mundo rural (España y América Latina, siglos XVI-XXI) Madrid/Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2020, 520 pp.”. Historia Agraria, 84: pp. 307-312 (ISSN:1139-1472).
JCR (SSCI)_2020_Q1_History, i.i. 0.488
SJR_2020_Q1_History, i.i. 0.21 [online]


VAN DAMME, Maike; CORTINA, Clara; GONZÁLEZ, M. José (2021) “Couples’ Relative Resources, Male Power, and Relationship Conflict from a Comparative Perspective”. Journal of Family Issues, 43 (5): 1263-1287 (ISSN: 0192-513X). https://doi.org/10.1177/0192513X211022397
JCR_2020_Q3_Family Studies, i.i. 2.072
SJR_2020_Q1_Social Sciences (miscellaneous), i.i. 0.814 [online]


CARIOLI, Alessandra; RECAÑO, Joaquín; DEVOLDER, Daniel (2021) “The changing geographies of fertility in Spain (1981-2018)”. Journal of Regional Research-Investigaciones Regionales, 50: 147-167 (ISSN: 1695-7253). https://doi.org/10.38191/iirr-jorr.21.015 JCR (ESCI)_2020_Q3_Economics, i.i. 0.33
SJR_2020_Q3_Geography, Planning and Development / Q2_Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous), i.i. 0.282 [online]


SEGUY, Isabelle; CONTENTE, Claudia; PUJADAS-MORA, Joana M. (2021) “Presentación”. Revista de Demografía Histórica-Journal of Iberoamerican Population Studies, XXXIX (I): 9-11 (ISSN: 1696-702X).
SJR_2020_Q4_Demography / Q3_History, i.i. 0.124 [online]


SEGUY, Isabelle; CONTENTE, Claudia; PUJADAS-MORA, Joana M. (Coords.) (2021) Dossier. Mujeres en movimiento, ayer y hoy. Fuentes para seguirlas (Special Issue Women on the move. Sources to follow). Revista de Demografía Histórica-Journal of Iberoamerican Population Studies, XXXIX (I): 166 pp. (ISSN: 1696-702X). SJR_2020_Q4_Demography / Q3_History, i.i. 0.124 [online]


PUJADAS-MORA, Joana M.; SALAS-VIVES, Pere (2021) “Administración local y estadística estatal. Mallorca 1850-1900”. JAMMET-ARIAS, Nathalie; PUJADAS-MORA, Joana M.; ROMÁN-ANTEQUERA (Ed.) Les statistiques démographiques: un outil de construction de l'État dans les mondes ibériques et ibéro-américain. GRECUN: Nanterre, Université de Paris OUEST Nanterre La Défense. Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-Américaines (CRIIA). Col. Les statistiques démographiques, VI: 89-110 (ISBN: 978-2-85901-040-9).


JAMMET-ARIAS, Nathalie; PUJADAS-MORA, Joana M.; ROMÁN-ANTEQUERA (2021) “Introducción”. JAMMET-ARIAS, Nathalie; PUJADAS-MORA, Joana M.; ROMÁN-ANTEQUERA (Ed.) Les statistiques démographiques: un outil de construction de l'État dans les mondes ibériques et ibéro-américain. GRECUN: Nanterre, Université de Paris OUEST Nanterre La Défense. Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-Américaines (CRIIA). Col. Les statistiques démographiques, VI: 5-12 (ISBN: 978-2-85901-040-9).


JAMMET-ARIAS, Nathalie; PUJADAS-MORA, Joana M.; ROMÁN-ANTEQUERA, Alejandro (Ed.) (2020) Les statistiques démographiques: un outil de construction de l'État dans les mondes ibériques et ibéro-américain. GRECUN: Nanterre, Université de Paris OUEST Nanterre La Défense. Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-Américaines (CRIIA). Col. Les statistiques démographiques, VI: 194 pp. (ISBN: 978-2-85901-040-9).


MOGI, Ryohei; NISÉN, Jessica; CANUDAS-ROMO, Vladimir (2021) “Cross-Sectional Average Length of Life Childless”. Demography, 58 (1): 321-344 (ISSN: 0070-3370). https://doi.org/10.1215/00703370-8937427
JCR (SSCI)_ 2020_Q1_Demography, i.i. 3.984
SJR_2020_Q1_Demography, i.i. 2.099 [online]


PUJADAS-MORA, Joana M.; SALAS-VIVES, Pere (2021) “La gestión municipal de la sanidad e higiene pública en las Islas Baleares (1900-1936)”. OTERO-CARVAJAL, Luis E.; DE MIGUEL-SALANOVA, Santiago. Sociedad urbana y salud pública. España, 1860-1936. Madrid: Catarata (ISBN: 978-84-1352-271-5). [online]


LÓPEZ-GAY, Antonio; SPIJKER, Jeroen (…); MÓDENES, Juan A. et al (2021) “Sociodemographic determinants of intraurban variations in COVID-19 incidence: the case of Barcelona”. Journal of Epidemiology & Community Health, 76 (1): 1-7 (ISSN: 0143-0005X). http://dx.doi.org/10.1136/jech-2020-216325 JCR (SSCI)_2020_Q1_Public, Environmental & Occupational Health, i.i. 3.710
SJR_2020_Q1_ Public Health, Environmental and Occupational Health, i.i. 1.692 [online]


VIDAL, Sergi; LERSCH, Philipp M. (2021) “Panel Data in Research on Mobility and Migration: A Review of Recent Advances”. Comparative Population Studies (special issue: "Identification of causal mechanisms in demographic research: The contribution of panel data"), 46: 187-214 (ISSN: 1869-8980). DOI: https://doi.org/10.12765/CPoS-2021-07
JCR (ESCI)_2020_Q2_Demography, i.i. 0.61
SJR_2020_Q2_Demography, i.i. 0.419 [online]


PERALES, Francisco; HOFFMANN, Heidi, KING, Tania; VIDAL, Sergi; BAXTER, Janeen (2021) “Mothers, Fathers and the Intergenerational Transmission of Gender-Role Attitudes”. Social Science Research, 99, 102597: 1-14 (ISBN: 0049-089X). https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2021.102597 JCR (SSCI)_2020_Q2_Sociology, i.i. 2.322
SJR_2020_Q1_Sociology and Political Science, i.i. 1.042 [online]


KALUCZA, Sara; VIDAL, Sergi; NILSSON, Karina (2021) “Intergenerational persistence of early family formation trajectories among teenage- mothers and fathers in Sweden”. Journal of Population Research (Published: 02 June 2021): 1-24 (ISSN: 1443-2447). https://doi.org/10.1007/s12546-021-09265-1
JCR (ESCI)_2020_Q4_Demography, i.i. 0.28
SJR_2020_Q2_Demography, i.i. 0.3 [online]


GARCÍA-ROMÁN, Joan (2021) “Couples’ Relative Education and the Division of Domestic Work in France, Spain, and the United States”. Journal of Comparative Family Studies, 52 (2): 245-270 (ISSN: 0047-2328).
https://doi.org/10.3138/jcfs-52-2-005
JCR (SSCI)_2020_Q4_Family Studies, i.i. 0.297
SJR_2020_Q3_Sociology and Political Science, i.i. 0.161 [online]


LIU, Chia; ESTEVE, Albert (2021) “Living arrangements across households in Europe”. SCHNEIDER, Norbert, F.; KREYENFELD, Michaela (Eds.) Research Handbook on the Sociology of the Family. Edward Elgar Publishing, 187-204 (ISBN: 978 1 78897 553 7). [online]


DOMINGO, Andreu; ESTEVE, Albert; BLANES, Amand (2021) "L’impacte demogràfic de la Covid-19, un balanç provisional". BURGUEÑO, Jesús (Coord.) La nova geografia de la Catalunya postcovid. Institut d’Estudis Catalans (IEC), Societat Catalana de Geografia: 21-32 (ISBN: 978-84-9965-594-9). [online]


RUIZ-VALLEJO, Fernando; BOERTIEN, Diederik (2021) “Do same-sex unions dissolve more often than different-sex unions? Methodological insights from Colombian data on sexual behavior”. Demographic Research, 44 (48): 1149-1164 (ISSN: 1435-9871). DOI: 10.4054/DemRes.2021.44.48
JCR (SSCI)_2020_Q3_Demography, i.i. 2.046
SJR_2020_Q1_Demography, i.i. 1.132 [online]


LANAU, Alba (2021) “Pobreza infantil, privación y desigualdad intrahogar durante la recesión económica” (“Child Poverty, Deprivation and Intra-Household Inequality during the Economic Recession”). Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 175: 63-84 (ISSN: 0210-5233). http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.175.63 JCR (SSCI)_2020_Q4_Sociology, i.i. 0.859
SJR_2020_Q2_Sociology and Political Science, i.i. 0.298 [online]


ALKIRE, Sabina; NOGALES, Ricardo; QUINN, Natalie N.; SUPPA, Nicolai (2021). “Global multidimensional poverty and COVID-19: A decade of progress at risk?”. OPHI Research in Progress Series, 61a: 1-26. Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford. [online]


SUPPA, Nicolai (2021) “Walls of glass. Measuring deprivation in social participation”. The Journal of Economic Inequality (Published online: 10 April 2021): 1-27 (ISSN: 1569-1721). https://doi.org/10.1007/s10888-020-09469-0 JCR_2019_Q3_Economics, i.i.1.044
SJR_2020_Q1_Sociology and Political Science, i.i. 0.683 [online]


SUPPA, Nicolai (2021) “Unemployment and Subjective Well-Being”. ZIMMERMANN, Klaus F. (Ed.) Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics. Springer, Cham: 1-32 pp (First online: 17 April 2021 / ISBN: 978-3-319-57365-6). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-57365-6_196-1


PERMANYER, Iñaki; BOERTIEN, Diederik (2021) “Global Trends in Education Inequality: 1950-2010”. Journal of Human Development and Capabilities, 1-32 (Online: 10 April 2021). (ISSN: 1945-2829). DOI: https://doi.org/10.1080/19452829.2021.1911968 JCR_2019_Q3_Development Studies, i.i. 1.2
SJR_2019_Q1_Anthropology / Q2_Development, i.i. 0.457 [online]


GRACIA, Pablo; GARCÍA-ROMÁN, Joan; OINAS, Tomi; ANTTILA, Timo (2021) “Gender differences in child and adolescent daily activities: A cross-national time use study”. Acta Sociologica (First published, April 29, 2021): 1-25 (0001-6993). https://doi.org/10.1177/00016993211008500 JCR_2019_Q3_Sociology, i.i. 1.273
SJR_2019_Q1_Sociology and Political Science, i.i. 0.74 [online]


GARCÍA-ROMÁN, Joan (2021) “Does women's educational advantage mean a more egalitarian distribution of gender roles? Evidence from dual-earner couples in Spain”. Journal of Family Studies (Online: 26 April 2021): 1-21 (ISSN: 1322-9400). https://doi.org/10.1080/13229400.2021.1915852 [online]


BARTER, Cristine; LANAU, Alba; STANLEY, Nicky; AGHTAIE, Nadia; ÖVERLIEN, Carolina (2021) “Factors associated with the perpetration of interpersonal violence and abuse in young people’s intimate relationships”. Journal of Youth Studies (Published online: 23 April 2021): 1-17 (ISBN: 1367-6261). https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1910223 JCR (SSCI)_2020_Q2_Social Science, Interdisciplinary, i.i. 2.589
SJR_2020_Q1_Sociology and Political Science, i.i. 0.8 [online]


BOERTIEN; Diederik; ABURTO, José M.; PERMANYER, Iñaki; LÓPEZ-GAY, Antonio; ESTEVE, Albert (2021) “La influencia de los hogares en la propagación de Covid-19 a través de una simulación”. Coyuntura Demográfica, 19: 95-101 / 153-157 (Metodología). ISSN: 2007-5456. [online]


MOGI, Ryohei; SPIJKER, Jeroen (2021) “The influence of social and economic ties to the spread of COVID-19 in Europe”. Journal of Population Research (online first: 5 April 2021): 1-17 (ISSN: 1443-2447). https://doi.org/10.1007/s12546-021-09257-1 SJR_2019_Q2_Demography, i.i. 0.481 [online]


AJENJO, Marc; ALBERICH, Joan (2021) “Un nuevo escenario”. RailgrupLAB, 11: 2-5. [online]


SUPPA, Nicolai (2021) “Unemployment and subjective well-being”. GLO Discussion Paper (Global Labor Organization-GLO), 760: 1-45. [online]


PERMANYER, Iñaki; SUPPA, Nicolai (2021) “Racing ahead or lagging behind? Territorial cohesion in human development around the globe”. Working Paper, Society for the Study of Economic Inequality-ECINEQ, 569: 1-35. [online]


LOZANO, Mariona; SOLÉ-AURÓ, Aïda (2021) “Happiness and life expectancy by main occupational position among older workers: Who will live longer and happy?” SSM - Population Health, 13 (100735): 1-9 (ISSN: 2352-8273). https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100735 SJR_2019_Q1_Public Health, Environmental and Occupational Health,, i.i. 1.307 [online]


LUQUE DE HARO, Víctor. A.; PUJADAS-MORA, Joana M.; GARCÍA-GÓMEZ, José J. (2021) “Inequality in mortality in pre-industrial Southern Europe during an epidemic episode: socio-economic determinants (eighteenth - nineteenth centuries Spain”. Economics & Human Biology, 40 (100941): 1-17 (ISSN: 1570-677X). DOI: 10.1016/j.ehb.2020.100941 JCR_2019_Q3_Public, Environmental & Occupational Health, i.i., 1.876
SJR_2019_Q1_Healt (Social science), i.i. 1.033 " target="_blank">[online]


SPIJKER, Jeroen; ALPASS, Fiona M.; ALLEN, Joanne; STEPHENS, Christine (2021) “What factors enable mid-life carers to re-enter the labour market in New Zealand?”. Australasian Journal on Ageing (Online first, 8 December 2020):1-8 (ISSN: 1440-6381). https://doi.org/10.1111/ajag.12852 JCR_2019_Q3_Gerontology, i.i. 1.307
SJR_2019_Q1_Community and Home Care, i.i. 0.491 [online]


RUIZ-VALLEJO, Fernando; SOLSONA, Montserrat (2021) “Antecedentes en la investigación sociodemogràfica sobre las separaciones conyugales en Latinoamérica, 1980-2017”. Estudios Demográficos y Urbanos, 36 (1): 291-325 (ISSN: 0186-7210). DOI: http://dx.doi.org/10.24201/edu.v36i1.1932 SJR_2019_Q3_Demography, i.i. 0,181 [online]


BOERTIEN, Diederik; LERSCH,Philipp M. (2021) “Gender and Changes in Household Wealth after the Dissolutionof Marriage and Cohabitation in Germany”. Journal of Marriage and Family, 83 (1): 228-242 (ISSN: 0022-2445). https://doi.org/10.1111/jomf.12705
JCR_2019_Q1_Family Studies / Sociology, i.i. 2.215
SJR_2019_Q1_Social Sciences (miscellaneous), i.i. 1.671 [online]


MATOLCSI, Andrea; MULVIHILL, Natasha; LILLEY-WALKER, Sarah-Jane; LANAU, Alba; HESTER, Marianne (2021) “The Current Landscape of Prostitution and Sex Work in England and Wales”. Sexuality & Culture, 25 (1): 39-57 (ISSN: 1095-5143). https://doi.org/10.1007/s12119-020-09756-y JCR (ESCI)_2020_Q2_Social Sciences, Interdisciplinary, i.i. 0.73
SJR_2020_Q1_Cultural Studies, i.i. 0.441 [online]


CABRÉ, Anna (2020) “El sistema català de reproducció: demografia i identitat. Discurs pronunciat en la sessió inaugural del curs 2018-2019”. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 22 pp. (ISBN: 978-84-9965-518-5). [online]


MOGI, Ryohei; del MUNDO, Michael D. (2020) “Decomposing changes in first birth trends: quantum, timing, or variance”. Vienna Yearbook of Population Research, 18: 167-184 (ISSN: 1728-4414). DOI: 10.1553/populationyearbook2020.res03
SJR_2019_Q3_Demography, i.i. 0.185 [online]


PUJADAS-MORA, Joana. M.; SANTIAGO-CABALLERO, Carlos (Guest Editors) (2020) “Special issue. Pandemics in History”. Investigaciones de Historia Económica-Economic History Research, 16 (4): 1-2 (ISSN: 2340-3373).
SJR_2019_Q2_History, i.i. 0.147 [online]


SALAS-VIVES, Pere; PUJADAS-MORA, Joana M. (2020) “Epidemias y comercio (i)lícito en el sur de Europa: Mallorca, siglo XIX”. Investigaciones de Historia Económica-Economic History Research, 16 (4): 68-77 (ISSN: 2340-3373).
SJR_2019_Q2_History, i.i. 0.147 [online]


TRIAS-LLIMÓS, Sergi; PERMANYER, Iñaki (2020) “A need for better understanding old-age mortality dynamics”. BMJ Global Health, Correspondence letter in response to: Bergeron-Boucher M-P, Aburto JM, Raalte A van. (2020) “Diversification in causes of death in low-mortality countries: emerging patterns and implications”. BMJ Glob Health, 5 (7): e002414 (ISSN: 2059-7908). JCR_2019_Q1_Public Health, Environmental & Occupational Health, i.i. 4.280
SJR_2019_Q1_Public Health, Environmental and Occupational Health, i.i. / [online]


PERALES, Francisco; HOFFMANN, Heidi; KING, Tania; VIDAL, S.; BAXTER, Janeen (2020) “Mothers, Fathers and the Intergenerational Transmission of Gender-Role Attitudes”. Life Course Centre Working Paper Series, 5: 1-27. Institute for Social Science Research, The University of Queensland. [online]


KAPELLE, Nicole; VIDAL, Sergi (2020) "Diversity in family life course patterns and intra-cohort wealth disparities in late working age". SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research, 1092: 1-38. DIW Berlin, The German Socio-Economic Panel-SOEP (ISSN: 1864-6689). [online]


SPIJKER, Jeroen (2020) “¿Cómo deberíamos medir el envejecimiento de la población: Utilizar la tasa de dependencia de población envejecida o hay una alternativa?”. Diálogo Abierto. Centro Internacional sobre el Envejecimiento-CENIE, 23.11.2020. [online]


ESTEVE, Albert; KASHYAP, Ridhi; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2020) “Demographic change and increasing late singlehood in East Asia, 2010–2050”. Demographic Research, 43 (46): 1367-1398 (ISSN: 1435-9871). DOI: 10.4054/DemRes.2020.43.46 JCR_2019_Q3_Demography, 1.438
SJR_2019_Q1_ Demography, i.i. 1.004 [online]


LANAU, Alba et al (chapter contributors) (2020). The African Report on Child Wellbeing 2020: How friendly are African governments towards girls. Addis Ababa: African Child Policy Forum (ACPF), 166 p. (ISBN: 978-999-44-3-048-2). [online]


ZUERAS, Pilar; RENTERÍA, Elisenda (2020) “Trends in disease-free life expectancy at age 65 in Spain: Diverging patterns by sex, region and disease”. PloS One, 15 (11), e0240923: 1-15 (ISSN: 1932-6203). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240923 JCR_2019_Q2_Multidisciplinary Sciences, i.i. 2.740
SJR_2019_Q1_Multidisciplinary, i.i. 1.023 [online]


VIDAL, Sergi (2020) “Going to work in another city: who is willing to do so and why?” Observatori Social “la Caixa”. [online]


SOLÉ-AURÓ, Aïda; LOZANO, Mariona (2020) “Socioeconomic differences in life satisfaction and longevity in Spain”. IUSSP’s online news magazine (November, 16, 2020 / ISSN 2704-7067). [online]


DOMINGO, Andreu; MIRET, Pau (2020) “La formació de la família i l’estructura de la llar a la Catalunya del segle XXI: una perspectiva generacional”. Revista Econòmica de Catalunya (“Els equilibris intergeneracionals del benestar”), 82: 18-25 (ISSN: 1135-819X). Carhus Plus+ 2018_Economia_D [online]


SMITS, Jeroen; PERMANYER, Iñaki (2020) “The Subnational Gender Development Index: Within-country variation in gender (in)equality revealed”. HDialogue. Human Development Reports. United Nations Development Programe. [online]


PERMANYER, Iñaki; SMITS, Jeroen (2020) “The Subnational Human Development Index: details on inequality”. IUSSP’s online news magazine (october 19, 2020): 1-5 (ISSN: 2704-7067). [online]


PERMANYER, Iñaki; GÓMEZ-CASILLAS, Amalia (2020) “Is the ‘Nordic Paradox’ an illusion? Measuring intimate partner violence against women in Europe”. International Journal of Public Health, 65: 1169-1179 (ISSN: 1661-8556). https://doi.org/10.1007/s00038-020-01457-5 JCR_2019_Q2_Public, Environmental & Occupational Health, i.i. 2.419
SJR_2019_Q1_ Health (social science), i.i. 1.048 [online]


WAGNER, Sander; BOERTIEN, Diederik, GØRTZ, Mette (2020) “The Wealth of Parents: Trends over Time in Assortative Mating Based on Parental Wealth”. Demography, 57 (5): 1809-1831 (ISSN: 0070-3370). https://doi.org/10.1007/s13524-020-00906-3 JCR_2019_Q1_Demography, i.i. 3.080
SJR_2019_Q1_Demography, i.i. 2.289 [online]


VIDAL, Sergi; LERSCH, Philipp M.; HANK, Karsten (2020) “Interdependencies in Mothers’ and Daughters’ Work-Family Life Course Trajectories: Similar but Different?”. Demography, 57 (4): 1483-1511 (ISSN: 0070-3370). https://doi.org/10.1007/s13524-020-00899-z
JCR_2019_Q1_Demography, i.i. 3.080
SJR_2019_Q1_Demography, i.i. 2.289 [online]


ALKIRE, Sabina; KANAGARATNAM, Usha; SUPPA, Nicolai (2020). “The global Multidimensional Poverty Index (MPI) 2020". Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford: OPHI MPI Methodological Note, 49: 1-37. [online]


ALKIRE, Sabina; NOGALES, Ricardo; QUINN, Natalie N.; SUPPA, Nicolai (2020). “On Track or Not? Projecting the Global Multidimensional Poverty Index”. Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford: OPHI Research in Progress, 58a: 1-53. [online]


MOGI, Ryohei; CANUDAS-ROMO, Vladimir (2020) “Cross-Sectional Average Length of Life by Parity: Illustration of US Cohorts of Reproductive Age in 2015”. SCHOEN Robert (Ed.) Analyzing Contemporary Fertility. The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis, 51. Springer, Cham, 293-306 (First Online13 August 2020 / ISBN: 978-3-030-48518-4). https://doi.org/10.1007/978-3-030-48519-1_13

[online]


MIRET, Pau (2020) “Abandono escolar temprano en España: generación, género y territorio”. GARCÍA, Daniel; GIMENO, Chabier; DIESTE, Belén; BLASCO, Ana C. (Eds.) Políticas públicas frente a la exclusión educativa. Educación, inclusión y territorio. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza. Colección de Textos Docentes, 293: 33-39 (ISBN: 978-84-1340-138-6). [online]


SPIJKER, Jeroen; SCHNEIDER, Anna (2020) “The Myth of Old Age: Addressing the Issue of Dependency and Contribution in Old Age Using Empirical Examples From the United Kingdom”. Sociological Research Online (First Published 17 August 2020 / ISSN: 1360-7804). https://doi.org/10.1177/1360780420937737
JCR_2019_Q3_Sociology, i.i. 1.163
SJR_2019_Q1_Sociolurban togy and Political Science, i.i. 0.673


SPIJKER, Jeroen; RECAÑO, Joaquín; MARTÍNEZ, Sandra; CARIOLI, Alessandra (2020) “Mortality by cause of death in Colombia: a local analysis using spatial econometrics”. Journal of Geographical Systems, 1-47 (Published: 13 August 2020 / ISBN: 1435-5949). https://doi.org/10.1007/s10109-020-00335-1
JCR_2019_Q4_Geography, i.i. 1.028
SJR_2019_Q2_Geography, Planning and Development, i.i. 0.494


SPIJKER, Jeroen; DEVOLDER, Daniel; ZUERAS, Pilar (2020) “The impact of demographic change in the balance between formal and informal old-age care in Spain. Results from a mixed microsimulation–agent-based model”. Ageing & Society (online 6 August 2020 / ISSN: 0144-686X). DOI: https://doi.org/10.1017/S0144686X20001026
JCR_2019_Q2_Gerontology, i.i. 1.768
SJR_2019_Q1_Health, i.i. 0.702


PERMANYER, Iñaki; SMITS, Jeroen (2020) “Inequality in Human Development across the Globe”. Population and Development Review, 46 (3): 583-601 (ISSN: 1728-4457). https://doi.org/10.1111/padr.12343
JCR_2019_Q1_Demography, i.i. 2.909
SJR_2019_Q1_Demography, i.i. 1.616 [online]


ESTEVE, Albert; BOERTIEN, Diederik; MOGI, Ryohei; LOZANO, Mariona (2020) "Moving out the parental home and partnership formation as social determinants of low fertility". Vienna Yearbook of Population Research 2020 (Special Issue: “Fertility across Time and Space”), 18: 1-5 (ISSN: 1728-4414 / ISBN: 978-3-7001-8773-8). https://doi.org/10.1553/populationyearbook2020.deb02 SJR_2019_Q3_Demography, i.i. 0.185


ALKIRE, Sabina; KANAGARATNAM, Usha; NOGALES, Ricardo; SUPPA, Nicolai (2020) “Revising the Global Multidimensional Poverty Index: Empirical Insights and Robustness”. Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford: OPHI Research in Progress, 56a, 1-43p. (A further developed version of this paper is published at the Review of Income and Wealth in 2022, DOI 10.1111/roiw.12573). [online]


GUMÀ, Jordi; SPIJKER, Jeroen (2020) “Until Death Do Us Part. The Influence of Own and Partner’s Socioeconomic Status on the Health of Spanish Middle-Aged Population”. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (13), 4644: 1-11 (ISSN: 1660-4601). https://doi.org/10.3390/ijerph17134644
JCR_2019_ Q2_Public Health, Environmental & Occupational Health, i.i. 2.849
SJR_2019_Q2_Public Health, Environmental and Occupational Health, i.i. 0.739 [online]


LAM, Jack; VIDAL, Sergi; BAXTER, Janeen (2020) “Chronic conditions, couple-level factors and union dissolution”. Advances in Life Course Research, 45 (100340): 1-9 (ISSN: 1040-2608). https://doi.org/10.1016/j.alcr.2020.100340
JCR_2018_Q3_Social Sciences, Interdisciplinary (SSCI), i.i. 1.255
SJR_2019_Q2_Life-span and Life-course Studies, i.i. 0.768
[online]


KULU, Hill; MIKOLAI, Júlia; THOMAS, Michael, J.; VIDAL, Sergi; SCHNOR, Christine; WILLAERT, Didier; VISSER, Fieker H.L.; MULDER, Clara H. (2021) “Separation and Elevated Residential Mobility: A Cross-Country Comparison”. European Journal of Population, 17 (1): 121-150 (ISSN: 0168-6577). https://doi.org/10.1007/s10680-020-09561-1

JCR_2019_Q2_Demography (SSCI), i.i. 2.271
SJR_2019_Q1_Demography, i.i. 1.21 [online]


SOLSONA, Montse; FERRER, Laia; SIMÓ-NOGUERA, Carles; SPIJKER, Jeroen (2020) “Divorce and Gendered Family (Re)Configurations in a Sample of Employed and Higher Educated Mothers and Fathers”. Journal of Divorce & Remarriage (ISSN: 1050-2556 / Published online: 16 Jun 2020). https://doi.org/10.1080/10502556.2020.1768492
SJC_2019_Q1_Law / Q2_Demography, i.i. 0.452 [online]


ESTEVE, Albert; PERMANYER, Iñaki; BOERTIEN, Diederik; VAUPEL, James W. (2020) “National age and coresidence patterns shape covid-19 vulnerability”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America-PNAS, 117 (28): 16118-16120 (ISSN: 0027-8424). https://doi.org/10.1073/pnas.2008764117 JCR_2018_Q1_ Multidisciplinary Sciences-Scie, i.i. 9.580
SJR_2019_Q1_Multidisciplinary, i.i. 5.165 [online]


BERNARD, Aude; VIDAL, Sergi (2020) “Do childhood migration experiences affect migration behaviour in adulthood?”. IUSSP’s online news magazine. [online]


AMENGUAL-BIBILONI, M.; PUJADAS-MORA, J.M. (2020) “Cruce de caminos: Matrimonios de viudas y franceses en el Área de Barcelona en los siglos XVI y XVII”. Dins: TOVAR PULIDO, R, (dir.). De humilde e ilustre cuna: Retratos familiares de la España Moderna (siglos XV-XIX). Évora: Publicaçoes du CIDEHUS, pp. 86-123. DOI: https://doi.org/10.4000/books.cidehus.10691 [online]


GAUTAM, Bhaskar; RAMOS, Oriol; PUJADAS, Joana M.; VALLS, Miquel (2020) “Knowledge graph based methods for record linkage”. Pattern Recognition Letters, 136: 127-133 (ISSN: 0167-8655). https://doi.org/10.1016/j.patrec.2020.05.025 JCR_2018_Q2_Computer Science, artificial Intelligence, i.i. 2.810
SJR_2019_Q1_Computer Vision and Pattern Recognition, i.i. 0.848 [online]


BUENO, Xiana; GRAU-GRAU, Marc (2020) “Why Is Part-time Unpaid Parental Leave (Still) Gendered? Narratives and Strategies of Couples in Spain”. Journal of Family Issues (First Published May 21) ISSN: 0192-513X. https://doi.org/10.1177/0192513X20918286 JCR_2018_Q2_Family Studies, i.i. 1.607
SJR_2019_Q1_Social Science (miscellaneous), i.i. 0.751 [online]


BERNARD, Aude; VIDAL, Sergi (7.04.2020) “Understanding the impact of childhood mobility on migration behaviour in adulthood”. The SHARE Blog. Analysis and commentary based on the Survey of Health, Ageing and retirement in Europe. / [online]


ZUERAS, Pilar; RUTIGLIANO, Roberta; TRIAS-LLIMÓS, Sergi (2020) "Marital status, living arrangements, and mortality in middle and older age in Europe". International Journal of Public Health, 1-10 (online: 29 April 2020 / ISSN: 1661-8556). DOI: 10.1007/s00038-020-01371-w
JCR_2018_Q2_Public, Environmental & Occupational Health, i.i. 2.373
SJR_2019_Q1_Health (social science), i.i. 1.048 [online]


LANAU, Alba; FIFITA, Viliami (2020) “Do Households Prioritise Children? IntraHousehold Deprivation a Case Study of the South Pacific”. Child Indicators Research. The official Journal of the International Society for Child Indicators, 1-21 (Online First: 2020-04-25 / ISSN: 1874-897X / DOI: 10.1007/s12187-020-09729-5). SJR_2018_Q1_Sociology and Political Science, i.i. 1,293 [online]


HIEKEL, Nicole; VIDAL, Sergi (2020) “Childhood family structure and complexity in partnership life courses”. Social Science Research, 87: 102400 (ISSN: 1096-0317). DOI: 10.1016/j.ssresearch.2019.102400
SJR_2018_Q1_Sociology and Political Science, i.i. 1.293 [online]


LANAU, Alba; MACK, Joanna; NANDY, Shailen (2020) “Including services in multidimensional poverty measurement for SDGs: modifications to the consensual approach”. Journal of Poverty and Social Justice, 28 (2). DOI:10.1332/175982720X15850580703755
JCR (SSCI)_2020_Q2_Social Sciences, Interdisciplinary, i.i. 0.830
SJR_2020_Q2_Sociology and Political Science, i.i. 0.527 [online]


SALAS, Pere; PUJADAS, Joana M. (27.03.2020) “Confinaments en el passat i en temps de la Covid-19”. Arabalears. [online]


KUNZE, Lars; SUPPA, Nicolai (2020) “Who Is Bowling Alone? Quantile Treatment Effects of Unemployment on Social Participation”. SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research, 1077: 28 pp. [online]


GENADEK, Katie R.; FLOOD, Sarah M.; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2020) “Same-Sex Couples’ Shared Time in the United States”. Demography, 57 (2): 475-500 (ISSN: 0070-3370). https://doi.org/10.1007/s13524-020-00861-z JCR_2018_Q1_Demography, i.i. 2.489
SJR_2018_Q1_Demography, i.i. 2.791 [online]


GARCÍA-ROMÁN, Joan (2020) “La división de los roles de género en las parejas en las que solo trabaja la mujer en Estados Unidos y España”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas-REIS, 170: 73-94 (ISSN-L: 0210-5233).
JCR_2018_Q3_Sociology, i.i.0.859
SJR_2018_Q2_Sociology and Political Science, i.i. 0.469 [online]


DOMÍNGUEZ, Antia; ZUERAS, Pilar; MIRET, Pau (2020) “La pensión pública de jubilación en España: una triple discriminación de género”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas-REIS, 170: 35-54 (ISSN-L: 0210-5233). JCR_2018_Q3_Sociology, i.i.0.859
SJR_2018_Q2_Sociology and Political Science, i.i. 0.469
[online]


BAYONA, Jordi; DOMINGO, Andreu; MENACHO, Tere (2020) “Trayectorias migratorias y fracaso escolar de los alumnos inmigrados y descendientes de migrantes en Cataluña”. Revista Internacional de Sociología-RIS, 78 (1), e150, 1-17 (ISSN-L:0034-9712). https://doi.org/10.3989/ris.2020.78.1.18.107 JCR_2018_Q4_Sociology, i.i. 0.579
SJR_2018_Q3_Social Sciences (miscellaneous), i.i. 0.229 [online]


SPIJKER, Jeroen (2020) Los efectos de la Gran Recesión y las políticas de austeridad en la salud de la población española. Gaceta Sanitaria (online 7 March 2020). SJR_2018_Q2_ Public, Environmental & Occupational Health, i.i. 1.656
JCR_2018_Q2_Public Health, Environmental and Occupational Health, i.i. 0.637 [online]


SOLSONA, Montse; AJENJO, Marc; BRULLET, Cristina; GÓMEZ-CASILLAS, Amalia (2020) La custodia compartida en los tribunales ¿Pacto de pareja? ¿Equidad de género? Icaria. Colección Antrazyt, 501, 240 p. (ISBN: 978-84-9888-947-5). [online]


LOZANO, Mariona; RENTERÍA, Elisenda; GÓMEZ-CASILLAS, Amalia (2020) “Quan l’estabilitat sembla una utopia”. Dossier Barcelona Metrópolis (“La bretxa generacional”), 114: 12-17. 2018 / [online] | [PDF]


ESTEVE, Albert; REHER, David S.; TREVIÑO, Rocío; ZUERAS, Pilar; TURU, Anna (2020) “Living Alone over the Life Course: Cross-National Variations on an Emerging Issue”. Population and Development Review (International Migration: An Anthology from Population and Development Review), 46 (1): 169-189 (ISSN:1728-4457). DOI: https://doi.org/10.1111/padr.12311
JCR_2018_Q1_Demography, i.i. 2.647
SJR_2019_Q1_Demography, i.i. 1.616 [online] | [PDF]


JOVER-AVELLÀ, Gabriel; PUJADAS-MORA, Joana M. (2020) “Mercado de trabajo, género y especialización oleícola: Mallorca a mediados del siglo XVII”. Historia Agraria, 80: 37-69 (ISSN: 1139-1472). JCR_2018_Q2_History, i,i. 0.694
SJR_2018_Q1_History, i.i. 0.336 [online]


BERNARD, Aude; VIDAL, Sergi (2020) “Does moving in childhood and adolescence affect residential mobility in adulthood? An analysis of long-term individual residential trajectories in 11 European countries”. Population, Space and Place, 26 (1) e2286: 1-16 (ISSN: 1544-8452). DOI: 10.1002/psp.2286
JCR_2018_Q1_ Demography, i.i. 2.279
SJR_2018_Q1_Demography, i.i. 1.782 [online]


GRACIA, Pablo; GARCÍA-ROMÁN, Joan; OINAS, Tomi; ANTTILA, Timo (2020) “Child and Adolescent Time Use: A Cross-National Study”. Journal of Marriage and Family (First published: 22 November 2019): 1-22 (ISSN: 1741-3737). DOI: 10.1111/jomf.12626 JCR_2018_Q1_Family Studies, i.i. 2.582
SJR_2018_Q1_Social Sciences (miscellaneous), i.i. 2.178 [online]


BUENO, Xiana (2020) “Fertility Decisions in Transition: Young Adults’ Perceptions on Fertility Three Decades Apart in Spain”. The History of the Family, 25 (3): 386-405 (ISSN: 1081-602X). https://doi.org/10.1080/1081602X.2019.1686049 JCR_2018_Q1_History of Social Sciences / Q3_Family Studies, i.i. 1.373
SJR_Q1_Social Sciences (miscellaneous) / Sociology and Political Science, i.i. 0.719 [online]


SOLÉ, Meritxell; SOUTO, Guadalupe; RENTERÍA, Elisenda; PAPADOMICHELAKIS, Giorgios; PATXOT, Concepció (2020) “Protecting the elderly and children in times of crisis: An analysis based on National Transfer Accounts”. The Journal of the Economics of Ageing, 15: 1-11 (2212-828X). JCR_2018_ Q2_Demography, i.i. 1.750
SJR_2018_Q2_Economics and Econometrics, i.i. 0.739 [online]


BOLÍBAR, Mireia; GALÍ, Irene; JÓDAR, Pere; VIDAL, Sergi (2020) “Precariedad laboral en Barcelona: un relato sobre la inseguridad”. Barcelona: Barcelona en Comú; Assemblea de treballadors/es en atur de Barcelona; Grup de Recerca en Desigualtats en Salut, UPF, 79p. https://vidalsergi.files.wordpress.com/2019/03/informe-complert-definitiu-final.pdf [online] | [PDF]


JÓDAR, Pere; BOLÍBAR, Mireia; VIDAL, Sergi (2020) No som números, som persones! Enquesta d’aturats a Barcelona l’any 2017. Un primer pas per conèixer i aprofundir les situacions d’atur i precarietat. Barcelona: Barcelona en Comú; Assemblea de treballadors/es en atur de Barcelona; Grup de Recerca en Desigualtats en Salut, UPF, 75p. http://hdl.handle.net/10230/43407 [online] | [PDF]


LAM, Jack; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2020) “Solitary Days, Solitary Activities, and Associations With Well-Being Among Older Adults”. The Journals of Gerontology: Series B, 75 (7): 1585-1596 (ISSN: 1079-5014). https://doi.org/10.1093/geronb/gbz036 JCR_2019_Q1_Psychology / Q2_Geratrics & Gerontology, i.i. 3.502
SJR_2019_Q1_ Sociology and Political Science /Health (social science), i.i. 1,591 [online]


HESTER, Marianne; MULVIHILL Natasha; MATOLCSI, Andrea; LANAU, Alba; LILLEY-WALKER, Sarah (2019) The nature and prevalence of prostitution and sex work in England and Wales today. School for Policy Studies, Centre for Gender and Violence Research, University of Bristol, 79 pp.


HICK, Rod; LANAU, Alba (2019) “Tax credits and in-work poverty in the UK: An analysis of income packages and anti-poverty performance”. Social Policy and Society, 18 (2): 219-236 (ISSN: 1474-7464). DOI: 10.1017/S1474746418000118
JCR_2019 (SSCI)_Q1_Social Work, i.i. 1.685
SJR_2019_Q1_Sociology and Political Science, i.i. 0.762 [online]


ALKIRE, Sabina; KANAGARATNAM, Usha; NOGALES, Ricardo; SUPPA, Nicolai (2019) “Sensitivity Analyses in Poverty Measurement: The Case of the Global Multidimensional Poverty Index”. Special IARIW-World Bank Conference “New Approaches to Defining and Measuring Poverty in a Growing World” Washington, DC, November 7-8, 2019. IARIW-World Bank. [online]


ABIO, Gemma; PATXOT, Concepció; RENTERÍA, Elisenda; SOLÉ, Meritxell; SOUTO, Guadalupe (2019) “Las cuentas nacionales de transferencias. Aplicaciones y resultados para España”. Papeles de economía española (“Presente y futuro de la seguridad social”), 161: 114-137 (ISSN: 0210-9107). Carhus Plus + 2018_Economia_D [online] | [PDF]


FUYUDA, Setsuya; YODA, Shohei; MOGI, Ryohei (2019) “Educational Assortative Mating in Japan: Evidence from the 1980-2010 Census”. Working Paper Series E, 29: 1-30. Tokyo: National Institute of Population and Social Security Research. / [online]


MIRET, Pau (2019) “¿Reacias a la maternidad? Primofecundidad en España a principios del siglo XXI”. Encrucijadas. Revista crítica de Ciencias Sociales (“ Ma(Pa)ternidades. Imaginarios, discursos y prácticas sociales“), 18: 1-21 (ISSN: 2174-6753). 2018.- / [online]


SOLSONA, Montse; AJENJO, Marc (2019) “Una (a)ventura del saber sobre la custodia compartida”. Encrucijadas. Revista crítica de Ciencias Sociales (“ Ma(Pa)ternidades. Imaginarios, discursos y prácticas sociales“), 18: 1-6 (ISSN: 2174-6753). 2018.- / [online]


BUENO, Xiana; RAZQUÍN, Adriana (2019) “Presentación. Ma(pa)ternidades: imaginarios, discursos y prácticas sociales”. Encrucijadas. Revista crítica de Ciencias Sociales (“ Ma(Pa)ternidades. Imaginarios, discursos y prácticas sociales“), 18: 1-9 (ISSN: 2174-6753). 2018.- / [online]


SAN JUAN BERNUY, Victoria; ESTEVE, Albert (2019) “Amores imposibles: la brecha entre universitarios y el resto de grupos educativos en los mercados matrimoniales de América Latina, 1970-2010”. Notas de Población, 46 (108): 11-36 (ISSN: 0303‐1829). Carhus Plus_2018_Geografia_D [online] | [PDF]


ALKIRE, Sabina; KARAGARATNAM, Usha; SUPPA, Nicolai (2019) The Global Multidimensional Poverty Index (MPI): 2019. OPHI MPI Methodological Note, 47: 1-28. Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford.
Data tables and do-files (https://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/mpi-resources/) [online] | [PDF]


BOERTIEN, Diederik; VIGNOLI, Daniele (2019) “Legalizing Same-Sex Marriage Matters for the Subjective Well-being of Individuals in Same-Sex Unions”. Demography (first online: 06 November 2019): 1-13 (ISSN: 0070-3370). JCR_2018_Q1_Demography, i.i. 2.489 / SJR_2018_Q1_Demography, i.i. 2.791 [online]


LOZANO, Mariona (2019) “Immigrant working women and work-life balance: Fewer opportunities for occupational mobility?” Catalan Social Sciences Review, 9: 93-109 (ISSN: 2014-6035). Carhus Plus + 2018_General o multidiciplinar_D [online] | [PDF]


SUPPA, Nicolai (2019) “Work and Wellbeing: A Conceptual Proposal”. OPHI Working Paper, 131: 1-36. Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford (ISBN: 978-19-1229-122-9). [online] | [PDF]


MIKOLAI, Julia; KULU, Hill; VIDAL, Sergi; VAN DER WIEL, Roselinde; MULDER, Clara H. (2019) “Separation, divorce, and housing tenure: A cross-country comparison”. Demographic Research, 41 (39): 1131-1146 (ISBN: 1728-4457). JCR_2018_Q3_Demography, i.i. 1.324
SJR_2018_Q1_Demography, i.i. 1.27 [online]


VIDAL, Sergi; HUININK, Johannes (2019) “Introduction to the special collection on spatial mobility, family dynamics, and gender relations”. Demographic Research, 41 (21): 593-616 (ISBN: 1435-9871). JCR_2018_Q3_ Demography, i.i. 1.324
SJR_2018_Q1_Demography, i.i. 1.27 [online]


AJENJO, Marc; GARCÍA SALADRIGAS, Núria (2019) “La distribución del tiempo en los hogares monoparentales de madre ocupada: vivir con otros como estrategia de conciliación”. Revista Internacional de Sociología, 77 (3-e131): 1-16 (ISSN-L: 0034-9712). JCR_2018_Q4_Sociology, i.i., 0.579
SJR_2018_Q3_ Social Sciences (miscellaneous), i.i. 0.229 [online]


DOMÍNGUEZ-RODRÍGUEZ, Antía; BLANES, Amand (2019) “El efecto de la salud en la actividad en los mayores de 50 años en España: 2006 y 2014”. Cuadernos de Relaciones Laborales, 37 (1): 177-202 (ISSN: 1131-8635). / [online] | [PDF]


PUJADAS-MORA, Joana M.; FORNÉS, Alícia; LLADÓS, Josep; BREA-MARTÍNEZ, Gabriel; VALLS, Miquel (2019) “The Baix Llobregat (BALL) Demographic Database, between Historical Demography and Computer Vision (nineteenth–twentieth Centuries)”. GLAVATSKAYA, Elena; THORVALDSEN, Gunnar; FERTIG, Georg; SZOLTYSEK, Mikolaj (Ed.) Nominative Data in Demographic Research in the East and the West. Ekaterinburg: Ural University Press, 29-61 (ISBN: 978-5-7996-2656-3). | [PDF]


PERMANYER, Iñaki (2019) “Measuring poverty in multidimensional contexts”. Social Choice and Welfare, 53 (4): 677–708 (ISSN: 0176-1714). https://doi.org/10.1007/s00355-019-01207-4 JCR_2019_Q4_Social Sciences, Mathematical methods, i.i. 0.525
SJR_2019_Q1_Social Sciences (miscellaneous), i.i. 0.621 [online]


GENADEK, Katie; FLOOD, Sarah M.; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2019) “Same-Sex Couples’ Shared Time in the United States”. Minnesota Population Center, University of Minnesota. Working Paper, 2019-03: 36p. [online]


PERMANYER, Iñaki; ESTEVE, Albert; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2019) “Decomposing patterns of college marital sorting in 118 countries: Structural constraints versus assortative mating”. Social Science Research, 83 (Article 102313): 1-18 (ISSN: 0049-089X).
JCR_2018_Q2_Sociology, i.i.1,765
SJR_2018_Q1_ Sociology and Political Science, i.i.1,293 [online]


PUJADAS MORA, Joana M. (05.06.2019) “Els testos s’assemblen a les olles: transmissió intergeneracional en les famílies de pagesos i artesans en l'època preindustrial”. UABDivulga. Revista de Divulgació Científica, 1-1. / [online]


BUENO, Xiana; BRINTON, Mary C. (2019) “Gender egalitarianism, perceived economic insecurity, and fertility intentions in Spain: A qualitative analysis”. Population Studies, 73 (2): 247-260 (ISSN: 0032-4728). JCR_2017_Q2_Demography_ i.i. 1.538
SJR_2017_Q1_Demography, i.i. 1.294 [online]


PERMANYER, Iñaki; SCHOLL, Nathalie (2019) “Global trends in lifespan inequality: 1950-2015”. PLoS ONE, 14 (5-e0215742): 1-19 (ISSN: 1932-6203). JCR_2017_Q1_Multidisciplinary Sciences, i.i. 2.766
SJR_2017_Q1_Medicine (miscellaneous), i.i. 1.164 [online] | [PDF]


VIDAL, Sergi; LERSCH, Philipp M. (2019) “Changes in gender role attitudes following couples' residential relocations”. Demographic Research (Special Collection on “Spatial Mobility, Family Dynamics and Gender Relations,” organized by Guest Editors Sergi Vidal and Johannes Huinink), 40 (39): 1111–1152 (ISSN: 1435-9871). JCR_2017_Q2_Demography, i.i. 1.478
SJR_2017-Q1_Demography, i.i. 1.235 [online] | [PDF]


SUPPA, Nicolai (2019) “¿Hay pobreza en Alemania?” Dimensiones. Revista sobre pobreza multidimensional (“Especial IPM Global 2018”), 6. No Index. [online] | [PDF]


SUPPA, Nicolai (2019) “Is There Poverty in Germany?” Dimensions. Multidimensional Poverty Peer Network (“Special 2018 Global MPI”), 6: 19-23. No Index. [online] | [PDF]


TELLES, Edward; ESTEVE, Albert (2019) “Racial Intermarriage in the Americas”. Sociological Science, 6: 293-320 (ISSN: 2330-6696). [online] | [PDF]


LIU, Chia; ESTEVE, Albert; TREVIÑO, Rocío (2019) “The living arrangements of Moroccans in Spain: Generation and time”. Demographic Research, 40 (37): 1063-1096 (ISSN: 1435-9871). JCR_2017_Q2_Demography, i.i. 1.478
SJR_2017-Q1_Demography, i.i. 1.235 [online] | [PDF]


BOERTIEN, Diederik; PERMANYER, Iñaki (2019) “Educational Assortative Mating as a Determinant of Changing Household Income Inequality: A 21-Country Study”. European Sociological Review, 35 (4): 522-537 (ISSN: 0266-7215). JCR_2018_Q1_Sociology, i.i. 2.763
SJR_2018_Q1_ Sociology and Political Science, i.i. 2.24 [online]


NÍ LÉIME, Aine; OGG, J; KREKULA, Clary; RASTICOVA, Martina; LORETTO, W. Airey; GSTREIN, M.; ADDABBO, Y; DUVVURY, Nata; SPIJKER, Jeroen; RADL, Jonas (2019) “Research Priorities for Gender, Health and Extended Working Life”. COST Action IS1409: Gender and Health Impacts of Policies Extending Working Life, GenderEWL. Policy Document, 7: 1-2. Galway: NUI Galway. / [online] | [PDF]


SMITS, Jeroen; PERMANYER, Iñaki (2019) “The Subnational Human Development Database”. Scientific Data, 6: 190038 (ISSN: 2052-4463). SJR_2017_Q1_Multidisciplinary sciences, i.i. 5.311
JCR_2017_Q1_Statistics and Probability / Education, i.i. 3.026 [online] | [PDF]


BOERTIEN, Diederik (25.01.2019) “School Progress of Children is not Affected by Having Same-Sex Parents”. Research News. Population Europe, 1-1.. / [online]


SOLÉ-AURÓ, Aïda; LOZANO, Mariona (2019) “Inequalities in Longevity by Education Level in Spain: A Life Satisfaction Approach”. Social Indicators Research, 111 (1): 729-744 (ISSN: 0303-8300). JCR_2017_Q2_Sociology, i.i. 1.648
SJR_2017_Q1_Sociology and Political Science, i.i. 0.771 [online]


BAYRAKDAR, Sait; COULTER, Rory; LERSCH, Philipp; VIDAL, Sergi (2019) “Family formation, parental background and young adults’ first entry into homeownership in Britain and Germany”. Housing Studies, 34 (6): 974-996 (ISSN: 0267-3037). SJR_2017_Q2_Urban Studies, i.i. 1.639
JCR_2018_Q1_Sociology and Political Science, i.i. 1.511 [online]


LOZANO, Mariona; RENTERÍA, Elisenda (2019). “Work in transition: Labour market life expectancy and years spent in precarious employment in Spain 1986-2016”. Social Indicators Research (First online 27 February 2019): 1-16 (ISSN: 0303-8300). JCR_2017_Q2_Sociology, i.i. 1.648
SJR_2017_Q1_Sociology and Political Science, i.i. 0.771 [online]


PERMANYER, Iñaki; BOERTIEN, Diederik (2019) “A century of change in global education variability and gender differences in education”. Plos One, 14 (2): e0212692 (ISSN: 1932-6203). JCR_2017_Q1_Multidisciplinary sciences, i.i. 2.766
SJR_2017_Q1_Medicine (miscellaneous), i.i. 1.164 [online] | [PDF]


MÓDENES, Juan A.; MENACHO, Teresa (2019) “Diversidad Regional en España del Uso del Coche para Ir a Trabajar: ¿Diferencias de Comportamiento o de Composición?”. Revista de Estudios Andaluces - REA, 37: 71-93 (ISSN: 0212-8594). Carhus Plus + 2018_D_Geografia [online] | [PDF]


BOERTIEN, Diederik; BERNARDI, Fabrizio (2019) “Same-Sex Parents and Children’s School Progress: An Association That Disappeared Over Time”. Demography, 56 (2): 477-501 (ISSN: 0070-3370). JCR_2017_Q1_Demography, i.i. 2.572 / SJR_2018_Q1_Demography, i.i. 2.791 [online]


BUENO, Xiana; VIDAL-COSO, Elena (2019). “Vulnerability of Latin American Migrant Families Headed by Women in Spain During the Great Recession: A Couple-Level Analysis”. Journal of Family Issues, 40 (1): 111-138 (ISBN: 0192-513X). JCR_2017_Q3_Family Studies, i.i.: 1.489
SJR_2017_Q1_Social Sciences (miscellaneous), i.i. Impact factor: 0.86 [online] | [PDF]


BERNARDI, Fabrizio; BOERTIEN, Diederik; GEVEN, Koen (2019) “Childhood Family Structure and the Accumulation of Wealth Across the Life Course”. Journal of Marriage and Family, 81 (1): 230-247 (ISSN: 0022-2445). JCR_2018_Q1_Family Studies, i.i. 2.582
SJR_2018_Q1_Social Sciences (miscellaneous), i.i. 2.178 [online]


FIFITA, Viliami; LANAU, Alba; NAJERA CATALÁN, Héctor; GORDON, Dave (2018) Assessing progress towards the eradication of poverty in the Kingdom of Tonga. Tongatapu: Tonga Department of Statistics. [online]


HICK, Rod; LANAU, Alba (2018) “Moving in and out of in-work poverty”. Journal of Social Policy, 47 (4), 661-682 (ISSN: 0047-2794). DOI: 10.1017/s0047279418000028
JCR_2018_Q1_Social Work, i.i. 2.296
SJR_2018_Q1_Social Work, i.i. 1.072 [online]


SUPPA, Nicolai (2018) “Transitions in Poverty and Deprivations. An Analysis of Multidimensional Poverty Dynamics”. Social Choice and Welfare, 51 (2): 235-258 (ISBN: 0176-1714). JCR_2018_Q4_Economics, i.i. 0.525 / SJR_2018_Q1_Social Sciences (miscellaneous), i.i. 0.621 [online]


ALKIRE, Sabina; KARAGARATNAM, Usha; SUPPA, Nicolai (2018) The Global Multidimensional Poverty Index (MPI): 2018 Revision. OPHI MPI Methodological Note, 46: 1-59. Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford.
Data tables and do-files (https://ophi.org.uk/2018-global-mpi-resources/) [online] | [PDF]


DUVVURY Nata; SPIJKER, Jeroen; WIJERATNE, Dinali; MULLIGAN, Emer; HOLMAN, Daniel (2018) “Extended Working Lives, Employment and Care Policies”. COST Action IS1409: Gender and Health Impacts of Policies Extending Working Life, GenderEWL. Policy Document, 6: 1-5. Galway: NUI Galway. / [online] | [PDF]


SUPPA, Nicolai (2018) “Walls of Glass: Measuring Deprivation in Social Participation”. SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research, 998: 1-38. [online] | [PDF]


PUJADAS-MORA, Joana, M.; GONZÁLEZ-MURCIANO, Carlos; CABRÉ, Anna (2018) “Kin Marriages in 19th Century Catalonia (with Reference to Findings from the Barcelona Historical Marriage Database)”. Izvestia. Ural Federal University Journal Series 2, Humanities and Arts, 20, 4 (181): 27-45. / [online]


MIRET, Pau (2018) “Composición demográfica de la fuerza de trabajo y el empleo”. Gaceta Sindical. Reflexión y debate (“Distribución de la renta, desigualdades y brechas sociales”), 31: 271-283. Carhus Plus + 2014_D_Dret [online]


GONZÁLEZ, Ignacio de L.; SPIJKER, Jeroen; BLANES, Amand (2018) “La mortalidad de las persones mayores en España: análisis temporal y territorial”. Revista de Demografía Histórica, XXXVI (II): 95-123 (ISSN: 1696-702X). Carhus Plus + 2014_D_Història [online] | [PDF]


UCHIKOSHI, Fumiya; MOGI, Ryohei (2018) “Order matters: The effect of premarital pregnancy on second childbearing in Japan”. Demographic Research, 39 (48): 1305-1330 (ISSN: 1435-9871). JCR_2017_ Q2_Demography, i.i. 1.478
SJR_2017_Q1_Demography, i.i. 1.235 [online] | [PDF]


SPIJKER, Jeroen; GUMÀ, Jordi (2018). “¿Positiva o negativa para la salud poblacional?: Respuestas al debate sobre las dos caras de cómo una crisis económica afecta la salud a partir del caso español”. Salud Colectiva, 14 (4): 689-693 (ISSN: 1669-2381). [online] | [PDF]


SPIJKER, Jeroen; GUMÀ, Jordi (2018). “El efecto de la crisis económica sobre la salud en España según el nivel educativo y la relación con la actividad: ¿importa también la duración de la crisis?”. Salud Colectiva, 14 (4): 655-670. JCR_2017_Q4_Public, Environmental and Occupational Health, i.i., 0.357
SJR_2017_Q3_ Health Policy, i.i. 0.22 [online] | [PDF]


LOZANO, Mariona; RENTERÍA, Elisenda; VIDAL, Elena; ZUERAS, Pilar (2018) “Demografia. Situació actual i escenaris de futur”. Nota d’Economia (Potencialitats de l'economia catalana), 104: 91-105 (ISSN: 2013-8709).
[online] | [PDF]


KUNZE, Lars; SUPPA, Nicolai (2018) “The effect of unemployment on social participation of spouses: evidence from plant closures in Germany”. Empirical Economics (First online: 2 august 2018): 1-19 (ISSN: 0377-7332). JCR_2017_Q3_Economics, 0.974
SJR_2017_Q2_Economics and Econometrics, i.i. 0.532 [online]


ARCARONS, Albert; MUÑOZ COMET, Jacobo (2018) “Paro y temporalidad de los inmigrantes que llegaron a España durante la infancia”. Anuario CIDOB de la Inmigración 2018 (“Inmigración y asilo, en el centro de la arena política”): 184-209 (ISSN: 2462-6732). [online] | [PDF]


GARCÍA, Pepi (ponent); RIUDOR, Xavier (Dir.); BOADA, Cristina; MAS, Eva; MIÑARRO, Eva; RIUDOR, Xavier (2018) Polítiques de suport a les famílies. INFORME aprovat pel Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social en la sessió ordinària del dia 17 de desembre del 2018. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2018. Col·lecció Estudis i informes, 52, 216 pp. (ISBN: 978-84-393-9817-2). [online]


ESTEVE, Albert; DEVOLDER, Daniel; RENTERÍA, Elisenda; BLANES, Amand (2018) “La sostenibilidad demográfica del sistema de pensiones en España”. Panorama Social, 28: 161-172 (ISSN: 1699-6852). [online]


DEVOLDER, Daniel; SPIJKER, Jeroen; ZUERAS, Pilar (2018) “Redes de parentesco y futuro de los cuidadores de las personas mayores”. Panorama Social, 28: 75-91 (ISSN: 1699-6852). JCR_2017_NO
SJR_2017_NO [online]


GARCÍA-ROMÁN, Joan (2018) “El repartiment de les feines de casa en les parelles en què només treballa la dona”. Observatori Social de “la Caixa”. Dossier, 6: 28-39. NO Index. [online]


BOERTIEN, Diederik (2018) “Quins factors familiars afecten l’evolució escolar dels fills?”. Observatori Social de “la Caixa”. Dossier, 6: 18-27. NO index. [online]


SUPPA, Nicolai (2018) “Towards a multidimensional poverty index for Germany”. Empirica, 45 (4): 655-683 (ISSN: 0340-8744). JCR_2017_Q3_Economics, i.i. 0.706
SJR_2017_Q2_ Geography, Planning and Development, i.i. 0.38 [online]


- (2018) Entrevista a Pau Miret, investigador en el Centre d’Estudis Demogràfics: “La natalidad activa las alertas en España”. Licencias (Informe especial: Natalidad), XX (79): 84-85. [online]


BREA-MARTÍNEZ, Gabriel; PUJADAS-MORA, Joana M. (02.11.2018) "La desigualdad a largo plazo en Barcelona, 1481-1880". Nada es Gratis.
Article original: BREA-MARTÍNEZ, Gabriel; PUJADAS-MORA, Joana M. (2018) “Estimating long-term socioeconomic inequality in southern Europe: The Barcelona area, 1481-1880”. European Review of Economic History. Art. hey017 (online 7 August 2018): 1-24 (ISSN: 1361-4916). [online]


AJENJO, Marc; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2018) “Intergenerational transmission of gender roles in the household”. Catalan Social Sciences Review, 8: 25-40 (e-ISSN:2014-6035). Original source: Revista Catalana de Sociologia, 29: 35-47 (2014). [online]


SPIJKER, Jeroen; ZUERAS, Pilar (2018). “Desigualdades socioeconómicas en salud en la población catalana mayor de 50 años durante la última crisis económica”. Revista Española de Salud Pública, 92 (28 de novembre): e1-e14 (ISSN: 1135-5727). JCR_2017_Q4_ Public, Environmental and Occupational Health, i.i. 0.635
SJR_2017_Q3_ Public Health, Environmental and Occupational Health, i.i. 0.249 [online]


SPIJKER, Jeroen; ZUERAS, Pilar (2018) “Old-age care provision in Spain in the interplay between a new system of long-term care and a lingering economic crisis”. Journal of Population Ageing (online first 9 november 2018): 1-22 (ISSN: 1874-7884). JCR_2017_NO
SJR_2017_NO [online]


PERMANYER, Iñaki; SPIJKER, Jeroen; BLANES, Elisenda; RENTERÍA, Elisenda (2018). “Longevity and lifespan variation by educational attainment in Spain: 1960-2015”. Demography, 55 (6): 2045–2070 (ISSN: 0070-3370). JCR_2017_Q1_Demography, i.i. 2.572
SJR_2017_ Q1_Demography, i.i. 2.345 [online]


ARDITO, Chiara; BORGES NEVES, Rita; SPIJKER, Jeroen (2018). “Health in late career”. COST Action IS1409: Gender and Health Impacts of Policies Extending Working Life, Policy Document 2: Gender EWL. Galway: NUI Galway, 1-4 p. [online]


PERMANYER, Iñaki (29.06.2018). “Un nou indicador de Desenvolupament Humà a Escala Subnacional”. UAB Divulga. JCR_2017_NO
SJR_2017_NO
Carhus Plus + 2014_NO [online] | [PDF]


GRACIA, Pablo; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2018) “Child and Adolescent Developmental Activities and Time Use in Spain: The Gendered Role of Parents’ Work Schedules and Education Levels”. European Sociological Review. 34 (5): 518-538 (ISSN: 0266-7215). JCR_2017_Q1_Sociology, i.i. 3.117
SJR_2017_Q1_Sociology and Political Science, i.i. 2.728 [online] | [PDF]


BREA-MARTÍNEZ, Gabriel; PUJADAS-MORA, Joana M. (2018) “Estimating long-term socioeconomic inequality in southern Europe: The Barcelona area, 1481-1880”. European Review of Economic History. Art. hey017 (online 7 August 2018): 1-24 (ISSN: 1361-4916).
JCR_2017_Q2_History of Social Sciences, i.i. 1.023
JCR_2017_Q1_History / Q1_Econpmics, Econometrics and Finance (miscellaneous), i.i. 0.702


ARCARONS, Albert F.; MUÑOZ-COMET, Jacobo (2018) “The 1.5 Immigrant Generation in Spain. Has the Employment Crisis Affected them in a Similar Way as the First Generation?”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas-REIS, 164: 21-40 (ISSN-L: 0210-5233).
JCR_2017_Q3_Sociology, i.i. 0,75
SJR_2017_Q2_Sociology and Political Science, i.i. 0.46 [online] | [PDF]


BOERTIEN, Diederik; BERNARDI, Fabrizio; HÄRKÖNEN, Juho (2018) "Family Structure and Socioeconomic Inequality of Opportunity in Europe and the United States". CAHN, Naomi; CARBONE, June; DEROSE, Laurie F.; WILCOX, W. Bradford (Eds). Unequal Family Lifes. Causes and Consequences in Europe and the Americas. Cambridge University Press, 165-178 (ISBN: 978-1-108-23552-5). [online] | [PDF]


MIRET, Pau; ZUERA, Pilar (2018) "¿Choque de generaciones? Envejecimiento y sistema de pensiones". DOMINGO, Andreu (Ed.) Demografia y posverdad. Estereotipos, distorsiones y falsedades sobre la evolución de la población. Barcelona: Icaria & Antrazyt, 185-204 (ISBN: 978-84-9888-858-4). [online]


SOLSONA, Montserrat (2018) "De la custodia compartida a la igualdad de género ¿verdad o ficción?". DOMINGO, Andreu (Ed.) Demografia y posverdad. Estereotipos, distorsiones y falsedades sobre la evolución de la población. Barcelona: Icaria & Antrazyt, 101-122 (ISBN: 978-84-9888-858-4).
[online]


PUJADAS-MORA, Joana M.; MOLL, Isabel (2018) "La tradición inventada: quimeras demográficas del pasado y desidias académicas del presente". DOMINGO, Andreu (Ed.) Demografia y posverdad. Estereotipos, distorsiones y falsedades sobre la evolución de la población. Barcelona: Icaria & Antrazyt, 37-58 (ISBN: 978-84-9888-858-4). [online]


SÁNCHEZ-MONTIJANO, Elena; ARCARONS, Albert (2018) “Southern Europe”. A. Triandafyllidou; M.L. McAuliffe (Ed.) Migrant Smuggling Data and Research: A global review of the emerging evidence base. Vol 2. Geneva: International Organization for Migration, Cap. 5: 99-121 (SBN: 978-92-9068-768-9). [online] | [PDF]


BUENO, Xiana (11.06.2018) “Understanding Low Fertility in Postindustrial Countries. What Explains the Gap between Fertility Ideals and Intentions?”. PopDigest. Population Europe. JCR_2017_NO
SJR_2017_NO [online]


DEVOLDER, Daniel (2018) “Relationships between Total and Birth-Order-Specific Fertility Indicators. Application to Spain for the 1898-1970 Birth Cohorts”. Population, English Edition: 73 (1): 61-86 (ISSN: 1634-2941). JCR_2017_Q3_Demography, i.i. 1.214
SJR_2017_Q2_Demography, i.i. 0.307 [online]


DEVOLDER, Daniel (2018) “Relier les indices de fécondité générale et par rang de naissance: application à l’Espagne pour les générations 1898 à 1970”. Population, Édition française, 73 (1): 63-90 (ISSN: 1634-2941). JCR_2017_Q3_Demography, i.i. 1.214
SJR_2017_Q2_Demography, i.i. 0.307 [online]


CHACÓN, Francisco; ESTEVE, Albert; CICERCHIA, Ricardo (Coord.) (2018) “Construyendo identidades y analizando desigualdades. Familias y trayectorias de vida como objeto de análisis en Europa y América. Siglos XVI-XXI". Bellaterra: Centre d’Estudis Demogràfics, 512 p. (ISBN: 978-84-09-01974-8).


SALAS-VIVES, Pere; PUJADAS-MORA, Joana M. (2018) “Cordons Sanitaires and the Rationalisation Process in Southern Europe (Nineteenth-Century Majorca)”. Medical History, 62 (3): 314-332 (ISSN: 0025-7273). JCR_2017_Q2_History & Philosophy of Science, i .i. 0.867
SJR_2017_Q1_History_ i.i. 0.417 [online]


AJENJO, Marc; GARCÍA-SALADRIGAS, Núria (2018). “La distribución del tiempo productivo y reproductivo en las parejas reconstituidas. ¿Son más equitativas que las biparentales?”. Cuadernos de Relaciones Laborales, 36 (1): 167-186 (ISSN: 1131-8635). JCR_2016_NO
SJR_2017_NO
Carhus Plus + 2014_C_Economia [online] | [PDF]


BAYONA, Jordi; AJENJO, Marc (2018) “Movilidad habitual y concentración territorial de la población inmigrante: el caso de la Región Metropolitana de Barcelona”, EURE-Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, 44 (133): 97-122 (ISSN: 0250-7161). JCR_2017_ Q4_Urban Studies, i.i. 0.784
SJR_2017_Q2_Urban Studies, i.i. 0.38 [online] | [PDF]


FERRER-SERRET, Laia; SOLSONA, Montse (2018) “The place of abortion in the pregnancy decision-making process in young adult women in Catalonia, Spain”. Sociology of Health & Illness, 40 (6): 1087-1103 (ISSN: 1467-9566). JCR_2017_Q 1_Sociology, i.i. 2.122
JCR_2017_Q 1_Health (social science), i.i. 1.32
[online]


MIRET, Pau; ZUERAS, Pilar (2018) “Protección pública frente a la crisis. El caso de los varones de 51 a 64 años en España, 1976-2016”. Revista Internacional de Sociología, 76 (2) e095: 1-15 p (ISSN-L: 0034-9712). JCR_2017_Q4_Sociology, i.i. 0.604
SJR_2017_Q3_Social Sciences (miscellaneous), i.i. 0.258 [online] | [PDF]


JORDÀ, Joan Pau; AMEIJEIRAS-ALONSO, José; PUJADAS-MORA, Joana M. (2018) “Chronicle of an early demise, surname extinction in the fifteenth and the seventeenth centuries”. Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 51 (3): 190-201 (ISSN: 0161-5440). JCR_2017_Q2_History, i.i.0.412
SJR_2017_Q1_History, i.i. 0.504 [online]


ESTEVE, Albert; FLOREZ-PAREDES, Elizabeth (2018) “The Stability Paradox: Why Expansion of Education for Women Has Not Delayed Age at First Union or Childbearing in Latin America”. Studies in Family Planning, 49 (2): 127-142 (ISSN: 0039-3665). JCR_2017_Q2_Demography, i.i. 1.478
SJR_2017_Q1_ Demography, i.i. 1.585 [online]


VIDAL, Sergi; BAXTER, Janeen (2018) “Residential relocations and academic performance of Australian children: A longitudinal analysis”. Longitudinal and Life Course Studies: International Journal, 9 (2): 133-156 (ISSN: 1757-9597). JCR_2017_NO
SJR_2017_Q1_Life-span and Life-course Studies, i.i. 0.683 [online]


MOGI, Ryohei; CANUDAS-ROMO, Vladimir (2018) “Expected years ever married”. Demographic Research, 38 (47): 1423-1456 (ISSN: 1435-9871). JCR_2017_ Q2_Demography, i.i. 1.478
SJR_2017_Q1_Demography, i.i. 1.235 [online] | [PDF]


BOERTIEN, Diederik; HÄRKÖNEN, Juho (2018) “Why does women’s education stabilize marriages? The role of marital attraction and barriers to divorci”. Demographic Research, 38 (41): 1241-1276 (ISSN: 1435-9871). JCR_2017_Q2_Demography, i.i. 1.478
SJR_2017_Q1_Demography, i.i. 1.235 [online] | [PDF]


CABRÉ, Anna (2018) “Utzi demografia bakean!”. Irazabalbeitia, Iñaki (Ed.). Familia-Politikak. Ongizate Estatuan. Iruñea: Ezkerraberri Fundazioa, 16-22 p. (ISBN: 978-84-09-0028-3). [online]


ARCARONS, Albert F. (2018) “Fostering the Economic Integration of Asylum-Seekers and Beneficiaries of International Protection: The role of Social Partners”. FIERI Working Papers (22.03.2018): 1-41 (ISBN: 978-88-940630-8-0). [online]


MORENO-COLOM, Sara; AJENJO, Marc; BORRÀS, Vicent (2018). “La masculinización del tiempo dedicado al trabajo doméstico rutinario”. Reis-Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 163: 41-58 (ISSN: 0210-5233). JCR_2017_Q3_Sociology, i.i. 0.750
SJR_2017_Q2_Sociology and Political Science, i.i. 0.46 | [PDF]


VIDAL, Sergi; LUTZ, Katharina (2018) “Internal migration over young adult life courses: Continuities and changes across cohorts in West Germany”. Advances in Life Course Research, 36: 45-56 (ISSN: 1040-2608). SJR_2017_Q2_ Social Sciences, Interdisciplinary, i.i. 1.200
SJR_2017_Q2_Life-span and Life-course Studies, i.i. 0.682 [online]


BRINTON, Mary C.; BUENO, Xiana; OLÁH, Livia; HELLUM, Merete (2018) “Postindustrial Fertility Ideals, Intentions, and Gender Inequality: A Comparative Qualitative Analysis”. Population and Development Review, 44 (2): 281-309 (ISSN:1728-4457). JCR_2017_Q1_Demography / Q1_Sociology, i.i. 3.547
SJR_2017_Q1_Demography / Q1_Sociology and Political Science / Q1_Development, i.i. 2.324 [online] | [PDF]


PUJADAS-MORA, Joana M.; SALAS-VIVES, Pere (2018) “Inland sanitary cordons and liberal administration in southern Europe: Mallorca (Balearic Islands), 1820-70”. CHIRCOP, John; MARTINEZ, Francisco Javier (Ed.) Mediterranean quarantines, 1750–1914. Space, identity and power. Series: Social Histories of Medicine. Manchester University Press. Cap. 11 (ISBN: 978-1-5261-1554-6). [online]


GARCÍA-ROMÁN, Joan; FLOOD, Sarah (2018) “Leveraging Archival Data in Global Work-Family Research: The Case of Time Use Data”. SHOCKLEY, Kristen M.; SHEN, Winny; JOHNSON, Ryan C. (Ed.) The Cambridge Handbook of the Global Work–Family Interface. Cambridge University Press. Cap. 10: 193-211 (ISBN: 978-1-108-41597-2). [online]


ZUERAS, Pilar; SPIJKER, Jeroen; BLANES, Amand (2018) “Evolución del perfil de los cuidadores de personas de 65 y más años con discapacidad en la persistencia de un modelo de cuidado familiar”. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 53 (2): 66-72 (ISSN: 0211-139X).
JCR_2017_NO
SJR_2017_Q3_Geriatrics and Gerontology; Q4_Aging, i.i. 0.225 [online]


PUJADAS-MORA, Joana M.; BREA-MARTÍNEZ, Gabriel; JORDÀ, Joan Pau; CABRÉ, Anna (2018) “The apple never falls far from the tree: siblings and intergenerational transmission among farmers and artisans in the Barcelona area in the sixteenth and seventeenth centuries”. The History of the Family, 24 : 1-35 (online: 23.02.2018, ISSN: 1081-602X ISSN-e: 1873-5398). DOI: 10.1080/1081602X.2018.1426483. JCR_2017_Q3_History of Social Sciences / Q4_Family Studies, i.i. 0.456
SJR_2017_Q1_History, i.i. 0.368 [online]


BORRÀS, Vicent; AJENJO, Marc; MORENO-COLOM, Sara (2018) “More time parenting in Spain: a possible change towards gender equality?”. Journal of Family Studies (online: 20.02.2018). DOI: org/10.1080/13229400.2018.1440618
JCR_2016_Q3_Family Studies, i.i. 0.690 / SJR_2016_Q2_Social Sciences (miscellaneous), i.i. 0.307
JCR_2017_Q3_Family Studies, i.i. 1.444
SJR_2017_Q2_Social Sciences (miscellaneous), i.i. 0.43
[online]


VIDAL, Sergi; JARALLAH, Yara (2018). “Union Dissolution Decisions and Childbearing in Subsequent Unions: A Study of Australian Panel Data”. LCC Working Paper Series, 2: 1-31. JCR_2016_NO
SJR_2017_NO
Carhus Plus + 2014_NO [online] | [PDF]


GUMÀ, Jordi; BLANES, Amand (2018) “Diferencias entre mujeres y hombres en la asociación entre la salud autopercibida y la mortalidad en las edades adultas en Europa”. Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales, 39: 129-148 (ISSN: 1139-5737 / ISSN-e: 2174-0682). JCR_2017_NO
SJR_2017_Q2_Social Sciences (miscellaneous), i.i. 0.336 [online] | [PDF]


FERRER SERRET, Laia; SOLSONA, Montse (2018) “La interrupció voluntària de l’embaràs a la Catalunya del segle XXI”. Papers. Revista de Sociologia, 103 (1): 75-100 (ISSN: 2013-9004).
JCR_2017_NO
SJR_2017_NO
Carhus Plus + 2014_C_Sociologia i Política [online] | [PDF]


VAN BAVEL, Jan; SCHWARTZ, Christine R.; ESTEVE, Albert (2018) “The Reversal of the Gender Gap in Education and its Consequences for Family Life”. Annual Review of Sociology, 44: 341-360 (ISSN: 0360-0572). SJR_2017_Q1_Sociology, i.i. 6.773
JCR_2017_Q1_Sociology and Political Science, i.i. 6.119 [online]


ESTEVE, Albert; FLOREZ, Elizabeth (2018) “Families in Latin America: Dimensions, Diverging Trends and Paradoxes”. CAHN, Naomi; CARBONE, June; DEROSE, Laurie F.; WILCOX, W. Bradford (Eds). Unequal Family Lifes. Causes and Consequences in Europe and the Americas. Cambridge University Press, 40-65 (ISBN: 9781108235525). [online]


ESTEVE, Albert; LIU, Chia (2018) “Families in Asia: A cross-national comparison of household-size and co-residence”. ZHAO, Zhongwei; HAYES, Adrian (Ed.) Routledge Handbook of Asian Demography. Chapter 20: 370-393 (ISBN: 978-0-415-65990-1). [online]


HICK, Rod; LANAU, Alba (2017) In-work poverty in the UK: Problem, policy analysis and platform for action. Cardiff, Cardiff University and Nuffield Foundation, 36 pp.


BARTER, Christine; STANLEY, Nicky; WOOD, Marsha; LANAU, Alba; AGHTAIE, Nadia; LARKINS, Cath; OVERLIEN, Carolina (2017) “Young people’s online and face-to-face experiences of Interpersonal violence and abuse and its subjective impact across five European countries”. Psychology of Violence, 7 (3): 375-384 (ISSN: 2152-0828). DOI: 10.1037/vio0000096 JCR_2017_Q1_Family Studies, i.i. 2.5
SJR_2017_Q1_Health (Social science), i.i. 1.427


JOVER-AVELLÀ, Gabriel; PUJADAS-MORA, Joana M. (2017) «A ro de 28 sous i mig oli mes, i mesureta»: els salaris de les collidores d’olives a Mallorca, 1645-1687”. Estudis d’Història Agrària, 29 (ISSN: 0210-4830). https://doi.org/10.1344/eha.2017.29.65-102
Carhus Plus_2018_C_Història


KUNZE, Lars; SUPPA, Nicolai (2017) “Bowling alone or bowling at all? The effect of unemployment on social participation”. Journal of Economic Behaviour and Organization, 133: 213-235 (ISSN: 0167-2681). JCR_2018_Q2_Economics, i.i. 1.404 / SJR_2018_ /
[online]


KUNZE, Lars; SUPPA, Nicolai (2017) “Unemployment as a social norm revisited: Novel evidence from German counties”. The Empirical Economics Letters, 16 (10), ISSN: 1681-8997. [online]


VIDAL, Sergi; PERALES, Francisco; LERSCH, Philipp M.; BRANDÉN, Maria (2017) "Family Migration in a Cross-National Perspective: The Importance of Within-Couple Employment Arrangements in Australia, Britain, Germany, and Sweden". Demographic Research, 36 (10): 307-338 (Special Collection edited by Trude Lappegaard, Frances Goldscheider and Eva Bernhardt / ISSN: 1435-9871). [online] | [PDF]


MARTÍNEZ LUCAS, Víctor Manuel (2017) “¿Nos casamos? Relevancia del matrimonio y edad nupcial en Cieza”. Andelma. Revista del Centro de Estudios Históricos Fray Pasqual Salmerón, 226 (Año XV): 29-41 (ISSN: 1579-7805). [online] | [PDF]


JÓDAR, Pere; ALÓS, Ramón; BENEYTO, Pere J.; VIDAL, Sergi (2017) “La gran recesión de 2007 y sus efectos sobre la afiliación sindical. El caso de CCOO de Cataluña”. Arxius. Arxius de Ciències Socials, 36-37: 61-74 (ISSN: 1137-7038). Carhus +2014: Sociologia i política_D | [PDF]


ABÍO, Gemma; PATXOT, Concepció; RENTERÍA, Elisenda; SOUTO, Guadalupe (2017) “Intergenerational Tranfers in Spain: The role of education”. Hacienda Pública Española / Review of Public Economics, 223 (4): 101-130 (ISSN: 0210-1173). JCR_2016_Q4_Economics, i.i. 0.333
SJR_2016_Q3_Finance; Q4_Economics and Econometrics, i.i. 0,196
[online]


JORDÀ, Joan Pau (2017) “Linajes y política. Una aproximación preliminar a partir de un estudio de caso: las Islas Baleares (2014-2016)”. Encrucijadas. Revista crítica de Ciencias Sociales: 14: 1-25 (ISSN: 2174-6753). - [online] | [PDF]


MARTÍNEZ LUCAS, Victor M. (2017) “Disoluciones matrimoniales a escala local: aproximación al estudio evolutivo de las separaciones, divorcios y nulidades eclesiásticas en Cieza”. Taller de la palabra / Otoño 2017. IV Memorial Mariano Camacho 2015. Club Atalaya/Ateneo de la Villa de Cieza, Editors: Club Atalaya, pp. 43-61 (ISBN: 978-84-697-6988-1). [online] | [PDF]


MOLL, Isabel; SALAS-VIVES, Pere; PUJADAS-MORA, Joana M. (2017). “Vers une nouvelle modernité sanitaire: l’épidémie de peste de Majorque en 1820”. Annales de Démographie Historique (“Le retour de la peste“), 2 (134): 125-149 (ISSN: 0066-2062 / ISSN-e: 1776-2774). [online]


JOVER, Gabriel; PUJADAS-MORA, Joana M.; SUAU, Ana M. (2017) “¿Quiénes eran los mozos en las regiones mediterráneas? Salarios y movilidad de los mozos en el mercado de trabajo de Mallorca, 1654-1680”. Mundo Agrario, 18 (39) e070: 1-20 (doi:10.24215/15155994e070).
[online] | [PDF]


MARTÍNEZ-LUCAS, Víctor M.; LÓPEZ-MORENO, Jesús J.- "Manantiales históricos en la construcción del espacio periurbano de Cieza (Murcia)". GÓMEZ, G.; LÓPEZ, N.; PALACIOS, A.;. ROJO, F.; VIDAL, M.J. (Ed.). Actas del XXV Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles. Naturaleza, territorio y ciudad en un mundo global. Madrid, 25 al 27 de octubre de 2017. 50 años de Congresos de Geografía. Madrid: Asociación de Geógrafos Españoles; Universidad Autónoma de Madrid: 2078-2087. [online]


ROMERA, Joaquín D.; MARTÍNEZ-LUCAS, Víctor M. (2017) "Dinamismo demográfico y recuperación urbana: una sinergia necesaria en el Casco Histórico de Lorca (Murcia)". GÓMEZ, G.; LÓPEZ, N.; PALACIOS, A.;. ROJO, F.; VIDAL, M.J. (Ed.). Actas del XXV Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles. Naturaleza, territorio y ciudad en un mundo global. Madrid, 25 al 27 de octubre de 2017. 50 años de Congresos de Geografía. Madrid: Asociación de Geógrafos Españoles; Universidad Autónoma de Madrid: 1181-1190. [online]


KALUCZA, Sara; VIDAL, Sergi; NILSSON, Karina (2017) “The intergenerational persistence of early family formation trajectories in Sweden”. KALUCZA, Sara. Who becomes a teenage parent?: life course perspectives on selection into teenage motherhood and fatherhood trajectories in Sweden. Umeå University: Umeå (ISBN: 978-91-7601-799-9).


BREA, Gabriel; PUJADAS MORA, Joana M. (2017) “Transformación y desigualdad económica en la industrialización en el Área de Barcelona, 1715-1860”. Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American Economic History (online: 14.12.2017): 1-33 (ISSN: 0212-6109).
[online]


RIFFE, Tim; CHUNG, Pil H.; SPIJKER, Jeroen; MACINNES, John (2017). “Time-to-death patterns in markers of age and dependency”. Vienna Yearbook of Population Research 2016, 14: 229-254 (ISSN: 1728-5305). DOI: 10.1553/populationyearbook2016s229 [online]


ZUERAS, Pilar; AJENJO, Marc (2017) “Institutionalised elderly people in Catalonia: How many are they and how are they?”. Catalan Social Sciences Review, 7: 43-64 (ISSN-e: 2014-6035). [online]


MIRET, Pau; ZUERAS, Pilar (2017) “Alarma en el sistema público de pensiones: ¿culpa de la demografía?”. Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (“Economía y Sociología”), 131: 115-140 (ISSN: 2254-3295). [online] | [PDF]


JORDÀ, Joan Pau (2017) “Payeses, tenderos y párrocos. El centro-derecha mallorquinista (1899-1983)”. Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 16: 177-205 (ISSN: 1579-3311). [online] | [PDF]


VIDAL-COSO, Elena; MIRET, Pau (2017) “Características de las madres primerizas y de los padres primerizos en la España del siglo XXI”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 160: 115-137. [online] | [PDF]


PITARCH, Kenneth; DOMINGO, Andreu; BLANES, Amand (2017) “Migraciones de valencianos y sus descendientes en Cataluña. Un ejemplo de ciencia ciudadana”. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 75: 35-73 (ISSN 1696-7348). [online] | [PDF]


RENTERÍA, Elisenda; SCANDURRA, Rosario; SOUTO, Guadalupe; PATXOT, Concepció (2017) “Mujeres y hombres, consumo y producción a lo largo de la vida. Una relación desigual”. Observatorio Social de “la Caixa” (publicación digital). [online]


CHATEL, Cathy; MORILLAS-TORNÉ, Mateu; ESTEVE, Albert; MARTÍ-HENNEBERG, Jordi (2017) “Patterns of Population and Urban Growth in Southwest Europe: 1920-2010”. Journal of Urban History, 43 (6): 1021-1040 (ISSN: 0096-1442). JCR_2016_Q4_History of Social Sciences / Urban Studies, i.i. 0.250 / SJR_2016_Q1_History, Q2_Urban Studies, Q3_Sociology and Political Science, i.i. 0.254 [online]


VIDAL, Sergi; Huinink, Johannes; Feldhaus, Michael (2017) “Fertility Intentions and Residential Relocations”. Demography, 54 (4): 1305-1330 (ISSN: 0070-3370). [online]


CALDUCH, Nuria; SPIJKER, Jeroen; ZUERAS, Pilar; GIMÉNEZ, Alex; GRIERA, Oriol; QUESADA, Francisco M.; DEVOLDER, Daniel (2017) “Application of the Overview, Design concepts and Details (ODD) Protocol to describe the DEMOCARE Agent Based Model”. Papers de Demografia, 456: 1-19. Bellaterra: Centre d’Estudis Demogràfics. | [PDF]


HOFFMANN Heidi; VIDAL, Sergi (2017) “Supporting Teen Families: An Assessment of Youth Childbearing in Australia and Early Interventions to Improve Education Outcomes of Young Parents”. LCC Working paper Series, 12. Institute for Social Science Research, University of Queensland’s: Life Course Centre. [online]


PERMANYER, Iñaki; HUSSAIN, M. Azhar (2017) “First Order Dominance Techniques and Multidimensional Poverty Indices: An Empirical Comparison of Different Approaches”. Social Indicators Research (online, 26 April 2017): 1-27. [online]


BOERTIEN, Diederik; MORTELMANS, Dimitri (2017) “Does the relationship between personality and divorce change over time? A cross-country comparison of marriage cohorts”. Acta Sociologica, 61 (3): 300-316 (ISSN: 0001-6993). [online]


AJENJO, Marc; BAYONA, Jordi (2017) “Movilidad de la población e inmigración extranjera en el área metropolitana de la ciudad de Barcelona”. Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 37 (1): 11-41 (ISSN: 0211-9803). [online] | [PDF]


LAM, Jack; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2017) “General and proximal associations between unpaid eldercare, time constraints and subjective well-being”. International Journal of Care and Caring, 1 (1): 83-96. [online]


HÄRKÖNEN, Juho; BERNARDI, Fabrizio; BOERTIEN, Diederik (2017) “Family Dynamics and Child Outcomes: An Overview of Research and Open Questions”. European Journal of Population, 33 (2): 163-184. [online] | [PDF]


BERNARDI, Fabrizio; BOERTIEN, Diederik (2017) “Explaining Conflicting Results in Research on the Heterogeneous Effects of Parental Separation on Child Outcomes according to Social Background”. European Journal of Population, 33 (2): 243-266. [online] | [PDF]


SOLSONA, Montse; SPIJKER, Jeroen; AJENJO, Marc (2017) “Calidoscopio de la custodia compartida en España”. BECERRIL, Diego; VENEGAS, Mar (Coord.) La custodia compartida en España. Madrid: Dykinson, s.l., pp. 45-72 (ISBN: 978-84-9148-140-9). [online]


BOERTIEN, Diederik (2017) “Do Families Display Compensatory Behavior Following Parental Separation? A Study of the Impact of Separation on Family Life by Social Background”. EROLA, Jani.; KILPI-JAKONEN, Elina (Eds.). Social Inequality across the Generations: The Role of Compensation and Multiplication in Resource Accumulation. Cheltenham (UK): Edward Elgar, pp. 48-66 (ISBN: 978-17-8643-255-1). [online]


Joana M. Pujadas-Mora (28.02.2017). “La lactància materna, present i passat”. Última Hora.


MIRET, Pau (2017) "Menos empleo, menos hijos". El Ciervo. Revista de pensamiento y cultura, LXVI (761). [online]


BERNARDI, Fabrizio; BOERTIEN, Diederik (16.01.2017) “Does parental separation increase inequality of educational opportunity?”. IUSSP’s online news magazine. [online] | [PDF]


BAYONA, Jordi; LÓPEZ-GAY, Antonio; ESTEVE, Albert (2017) “La población española”. ROMERO, Juan (Coord.); GÓMEZ MENDOZA, Josefina; BOIRA, Josep Vicent; ESTEVE, Albert, et al. “Geografía Humana de España”. València: Tirant Humanidades; Publicacions de la Universitat de València. Colección Crónica: 157-214 (ISBN: 978-84-16786-65-7), con la coautoría de: ABELLÁN, Antonio; BLANES, Amand; CABRÉ, Anna; DEVOLDER, Daniel; DOMINGO, Andreu; MIRET, Pau; MÓDENES, Juan A.; PÉREZ, Julio; RECAÑO, Joaquín; SOLSONA, Montserrat; TREVIÑO, Rocío. [online]


GARCÍA-ROMÁN, Joan; FLOOD, Sarah; GENADEK, Katie R. (2017) “Parents’ time with a partner in cross-national context: A comparison of the US, Spain, and France”. Demographic Research, 36 (4): 111-144 (ISSN: 1435-9871). [online] | [PDF]


BERNARDI, Fabrizio; BOERTIEN, Diederik (2017) “Non-intact families and diverging educational destinies: A decomposition analysis for Germany, Italy, the United Kingdom and the United States”. Social Science Research, 63: 181-191. [online] | [PDF]


LIU, Chia; ESTEVE, Albert; TREVIÑO, Rocío (2017) “Female Headed Households and Living Conditions in Latin America”. World Development, 90: 311-328. [online]


STANLEY, Nicky; BARTER, Christine; WOOD, Marsha; AGHTAIE, Nadia; LARKINS, Cath; LANAU, Alba; OVERLIEN, Carolina (2016) “Pornography, sexual coercion and abuse and sexting in young people’s intimate relationships: A European study”. Journal of Interpersonal Violence, 33 (9): 2919-2944 (ISSN: 0886-2605). DOI: 10.1177/0886260516633204 JCR_2016_Q2_Family Studies, i.i. 1.940
SJR_2016_Q1_Clinical Psychology, i.i. 1.014 [online]


AMENGUAL-BIBILONI, Miquel; PUJADAS-MORA, Joana M. (2016) “Orígens i destins de la immigració francesa a l’àrea de Barcelona (1481-1643). Aportacions a partir de la Barcelona Historical Marriage Database”. Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 34: 35-61. [online] | [PDF]


ZUERAS, Pilar; AJENJO, Marc (2016) “Persones grans institucionalitzades a Catalunya: quantes són i com són?”. Revista Catalana de Sociologia, 31 (2): 5-23 ( ISSN: 2013-5149). [online] | [PDF]


SOLSONA, Montse; BRULLET, Cristina; SPIJKER, Jeroen (2016) “Transitions post divorce et espaces de vie des enfants : débat, évidences juridiques et empiriques sur la garde partagée en Catalogne”. PENNEC, Sophie; GIRARD, Chantal; SANDERSON, Jean-Paul (Eds.) Trajectoires et âges de la vie. XVIIIe colloque international de l’AIDELF à Bari (Italie) du 26 au 29 mai 2014. Association Internationale des Démographes de Langue Française, 1-21 pp (ISBN : 978-2-9521220-5-4). [online]


PITARCH, Kenneth; BLANES, Amand (2016) “Emigración internacional valenciana: una aproximación sociodemográfica”. Cuadernos de Geografía, 98: 67-88. [online]


PUJADAS, Joana M. (22.12.2016). “Les mesures contra el còlera al s.XIX i les relacions de dominació” (Ressenya: Salas Vives, P., Pujadas Mora, J. M. El cólera como conflicto y factor de legitimación. Palma, 1865. Ayer. 2016; 101: 189-212). UABDivulga. [online] | [PDF]


RENTERÍA, Elisenda; SOUTO, Guadalupe; MEJÍA-GUEVARA, Iván; PATXOT, Concepció (2016). “The effect of education on the demographic dividend”. Population and Development Review, 42 (4): 651-671 (ISSN: 0098-7921). [online] | [PDF]


PERMANYER; Iñaki (2016). “Tendències globals en desigualtat i pobresa: relacions i implicacions”. Nota d’Economia. Revista d’economia catalana i de sector public (Monogràfic: Anàlisi i eines per fer front a la pobresa i la desigualtat), 103: 25-39 (ISSN: 2013-8709). [online] | [PDF]


GENADEK, Katie R.; FLOOD, Sarah M.; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2016). “Trends in Spouses’ Shared Time in the United States, 1965–2012”. Demography, 53 (6): 1801-1820 (ISSN: 0070-3370). [online] | [PDF]


ESTEVE, Albert; SCWHARTZ, Christine; VAN BAVEL, Jan; PERMANYER, Iñaki; KLESMENT, Martin; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2016). “The End of Hypergamy: Global Trends and Implications”. Population and Development Review, 42 (4): 615-625 (ISSN: 1728-4457). [online] | [PDF]


SPIJKER, Jeroen; ZUERAS, Pilar (15.09.2016). "El cuidado en un contexto de envejecimiento y cambio social”. funcasBlog. [online] | [PDF]


MIRET, Pau (09.09.2016). “Más hogares y más diversos”. funcasBlog. [online] | [PDF]


SOLSONA; Montserrat; SPIJKER, Jeroen (2016). "Effects of the 2010 Civil Code on Trends in Joint Physical Custody in Catalonia. A Comparison with the Rest of Spain" Population-E, 71 (2): 297-324 (ISSN: 1958-9190). [online]


SOLSONA; Montserrat; SPIJKER, Jeroen (2016). “Influence du Code civil catalan (2010) sur les décision de garde partagée des parents divorcés en Catalogne et en Espagne”. Population-F, 71 (2): 313-341 (ISSN: 0032-4663). [online]


JORDÀ, Joan Pau; PUJADAS-MORA, Joana M.; CABRÉ, Anna (2016) “Alteracions en la forma de cognomenar-se a través de raons històriques, socials i demogràfiques: El cas de l’Oficialitat de Barcelona”. Recerques. Història, Economia, Cultura, 71: 31-57.


LIU, Chia (07.11.2016). “Beyond mothers who father: the study of female headship”. IUSSP’s online news magazine. [online] | [PDF]


LESTHAEGHE, Ron J.; ESTEVE, Albert (2016). “Cohabitation: The Pan-American View”. ESTEVE, Albert; LESTHAEGHE, Ron (Ed.). Cohabitation and Marriage in the Americas: Geo-historical Legacies and New Trends. New York: Springer International Publishing, Chapter 10: 269-291 ( ISBN 978-3-319-31440-2). [online] | [PDF]


BINSTOCK, Georgina; CABELLA, Wanda; SALINAS, Viviana; LÓPEZ-COLÁS, Julián (2016). “The Rise of Cohabitation in the Southern Cone”. ESTEVE, Albert; LESTHAEGHE, Ron (Ed.). Cohabitation and Marriage in the Americas: Geo-historical Legacies and New Trends. New York: Springer International Publishing, Chapter 9: 247-268 (SBN 978-3-319-31440-2). [online] | [PDF]


ESTEVE, Albert; LESTHAEGHE, Ron J.; LÓPEZ-COLÁS, Julián; LÓPEZ-GAY, Antonio; COVRE-SUSSAI, Maira (2016). “Cohabitation in Brazil: Historical Legacy and Recent Evolution”. ESTEVE, Albert; LESTHAEGHE, Ron (Ed.). Cohabitation and Marriage in the Americas: Geo-historical Legacies and New Trends. New York: Springer International Publishing, Chapter 8: 217-245 (ISBN 978-3-319-31440-2). [online] | [PDF]


ESTEVE, Albert; SAAVEDRA, A. Carolina; LÓPEZ-COLÁS, Julián; LÓPEZ-GAY, Antonio; LESTHAEGHE, Ron J. (2016). “The Boom of Cohabitation in Colombia and in the Andean Region: Social and Spatial Patterns”. ESTEVE, Albert; LESTHAEGHE, Ron (Ed.). Cohabitation and Marriage in the Americas: Geo-historical Legacies and New Trends. New York: Springer International Publishing, Chapter 7: 187-215 (ISBN: 978-33-1931-440-2). [online] | [PDF]


CASTRO-MARTÍN, Teresa; DOMÍNGUEZ-RODRÍGUEZ, Antía (2016). “Consensual Unions in Central America: Historical Continuities and New Emerging Patterns”. ESTEVE, Albert; LESTHAEGHE, Ron (Ed.). Cohabitation and Marriage in the Americas: Geo-historical Legacies and New Trends. New York: Springer International Publishing, Chapter 6: 157-185 (ISBN 978-3-319-31440-2). [online] | [PDF]


ESTEVE, Albert; LESTHAEGHE, Ron J.; QUILODRÁN, Julieta; LÓPEZ-GAY, Antonio; LÓPEZ-COLÁS, Julián (2016). “The Expansion of Cohabitation in Mexico, 1930-2010: The Revenge of History?”. ESTEVE, Albert; LESTHAEGHE, Ron (Ed.). Cohabitation and Marriage in the Americas: Geo-historical Legacies and New Trends. New York: Springer International Publishing, Chapter 5: 133-156 (ISBN 978-3-319-31440-2). [online] | [PDF]


LESTHAEGHE, Ron J.; LÓPEZ-COLÁS, Julián; NEIDERT, Lisa (2016). “The Social Geography of Unmarried Cohabitation in the USA, 2007–2011”. ESTEVE, Albert; LESTHAEGHE, Ron (Ed.). Cohabitation and Marriage in the Americas: Geo-historical Legacies and New Trends. New York: Springer International Publishing, Chapter 4: 101-131 (ISBN 978-3-319-31440-2). [online] | [PDF]


ESTEVE, Albert; LESTHAEGHE, Ron J.; LÓPEZ-GAY, Antonio; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2016). “The Rise of Cohabitation in Latin America and the Caribbean, 1970-2011”. ESTEVE, Albert; LESTHAEGHE, Ron (Ed.). Cohabitation and Marriage in the Americas: Geo-historical Legacies and New Trends. New York: Springer International Publishing, Chapter 2: 25-57 (ISBN 978-3-319-31440-2). [online] | [PDF]


ESTEVE, Albert; LÓPEZ-GAY, Antonio; LÓPEZ-COLÁS, Julián; PERMANYER, Iñaki; KENNEDY, Sheela; LAPLANTE, Benoît; LESTHAEGHE, Ron J.; TURU, Anna; CUSIDÓ, Teresa. A. (2016). “A Geography of Cohabitation in the Americas, 1970-2010”. ESTEVE, Albert; LESTHAEGHE, Ron (Ed.). Cohabitation and Marriage in the Americas: Geo-historical Legacies and New Trends. New York: Springer International Publishing, Chapter 1: 1-23 (ISBN 978-3-319-31440-2). [online] | [PDF]


ESTEVE, Albert; LESTHAEGHE, Ron (2016). "Preface". ESTEVE, Albert; LESTHAEGHE, Ron (Ed.). Cohabitation and Marriage in the Americas: Geo-historical Legacies and New Trends. New York: Springer International Publishing, 7-9 (ISBN: 978-3-319-31440-2). [online] | [PDF]


ESTEVE, Albert; LESTHAEGHE, Ron (Ed.) (2016). Cohabitation and Marriage in the Americas: Geo-historical Legacies and New Trends. New York: Springer International Publishing, 291 pp. (ISBN: 978-33-1931-440-2). [online] | [PDF]


CABRÉ, Anna (2016). “Entrevista a Anna Cabré”. PUIGBÓ, Josep. (S)avis. El compromís d’una generació. Vol. 2. Barcelona: Editorial Meteora; Publicacions de TV3 ( ISBN 978-84-945428-2-4). [online]


JORDÀ, Joan Pau; PUJADAS-MORA, Joana M.; CABRÉ, Anna (2016) “Surnames and migrations. The Barcelona area (1451-1900)”. HOUGH, Carole; IZDEBSKA, Daria (Ed.) “Names and their Environment”. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences, Glasgow, 25-29 August 2014. Vol. 3: Anthroponomastics. Glasgow: University of Glasgow, pp. 131-143 (ISBN: 10: 0-85261-947-2). [online] | [PDF]


PUJADAS-MORA, Joana M.; FORNÉS, Alicia; LLADÓS, Josep; CABRÉ, Anna (2016). “Bridging the gap between Historical Demography and Computing: Tools for computer-assisted transcription and analysis of demographic sources”. MATTHIJS, Koen; HIN, Saskia; KOK, Jan; MATSUO, Hideko (Eds.). Future of Historical Demography: Upside Down and Inside Out. Leuven / Den Haag: Acco Publishers, pp. 222-226 (ISBN: 978-9-462-92722-3). [online]


RENTERÍA, Elisenda; SOUTO, Guadalupe; MEJÍA-GUEVARA, Iván; PATXOT, Concepció (2016). “The impact of education on the demographic dividend”. Agenta. Ageing Europe-An Application of National Transfer Accounts for Explaining and projecting trends in Public Finances, Working Paper 3/2016, 37 pp. [online] | [PDF]


AJENJO, Marc; GARCÍA SALADRIGAS, Núria (2016). “Las parejas reconstituidas en España: un fenómeno emergente con perfiles heterogéneos”. REIS. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 155: 3-19 (ISSN: 0210-5233). " target="_blank">[online] | [PDF]


DOMINGO, Andreu; BLANES, Amand (2016). "La nueva emigración española: ¿una generación perdida?". Panorama Social (“Retos demográficos”), 23. Madrid: FUNCAS: 157-178 (ISSN: 1699-6852). [online] | [PDF]


SPIJKER, Jeroen; ZUERAS, Pilar (2016). "El cuidado a los mayores en un contexto de envejecimiento y cambio social, político y económico", Panorama Social (“Retos demográficos”), 23. Madrid: FUNCAS: 109-124 (ISSN: 1699-6852). [online] | [PDF]


MIRET, Pau (2016). "Cambios en los hogares y en la familia: España en el siglo XXI en el contexto europeo". Panorama Social (“Retos demográficos”), 23. Madrid: FUNCAS: 91-107 (ISSN: 1699-6852).
[online] | [PDF]


DEVOLDER, Daniel; ORTIZ, Elsa; ZEMAN, Kryštof (2016). “Human Fertility Database Documentation: Spain”. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research; Vienna Institute of Demography, 17 pp. [online] | [PDF]


MIRET, Pau; ZUERAS, Pilar (2016) "Dar y recibir: población cotizando y pensionistas, España, 2004-2014". DOMÍNGUEZ-MUJICA, Josefina; DÍAZ-HERNÁNDEZ, Ramón (Coord.) Actas XV Congreso de la Población Española: Población y territorio en la encrucijada de las ciencias sociales. Fuerteventura, 8-10 de junio de 2016. La Laguna: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 607-620 (ISBN: 978-84-9042-258-8). | [PDF]


DOMÍNGUEZ-RODRÍGUEZ, Antía; MIRET, Pau; ZUERAS, Pilar.- Abandonar el mundo laboral a través de la jubilación, España, 2006-2012". DOMÍNGUEZ-MUJICA, Josefina; DÍAZ-HERNÁNDEZ, Ramón (Coord.) (2016) Actas XV Congreso de la Población Española: Población y territorio en la encrucijada de las ciencias sociales. Fuerteventura, 8-10 de junio de 2016. La Laguna: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 107-121 (ISBN: 978-84-9042-258-8). | [PDF]


ZUERAS, Pilar; MIRET, Pau (2016) "Inserción juvenil y abandono por jubilación del mercado laboral en España, 2004-2014". DOMÍNGUEZ-MUJICA, Josefina; DÍAZ-HERNÁNDEZ, Ramón (Coord.) Actas XV Congreso de la Población Española: Población y territorio en la encrucijada de als ciencias sociales. Fuerteventura, 8-10 de junio de 2016. La Laguna: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 91-105 (ISBN: 978-84-9042-258-8). | [PDF]


BAYONA, Jordi; ACHEBAK, Hicham (2016). "Diversidad y concentración territorial de la población marroquí en España". DOMINGO, Andreu (Ed.) Inmigración y diversidad en España. Crisis económica y gestión municipal. Barcelona: Icaria Editorial. Procesos migratorios, 164: 187-209 (ISBN: 978-84-9888-726-6).


TREVIÑO, Rocío; MIRET, Pau (2016) "Inmigración internacional y diversificación de los hogares". DOMINGO, Andreu (Ed.) Inmigración y diversidad en España. Crisis económica y gestión municipal. Barcelona: Icaria Editorial. Procesos migratorios, 164: 161-186 (ISBN: 978-84-9888-726-6).


COMPAIRÉ, Juanjo (22.04.2016). “Entrevista a Montse Solsona: es hacia los acuerdos consensuados hacia donde deberíamos ir”. Hombres Igualitarios. Revista digital de AHIGE, VIII (91). [online]


SALAS VIVES, Pere (Universitat de les Illes Balears); PUJADAS-MORA, Joana M. (2016) “El cólera como conflicto y factor de legitimación. Palma, 1865”. Ayer, 101: 189-212 (ISSN: 1134-2277). [online]


RENTERÍA, Elisenda; SCANDURRA, Rosario; SOUTO, Guadalupe; PATXOT, Concepció (2016) “Intergenerational money and time transfers by gender in Spain: Who are the actual dependents?”. Demographic Research, 34 (24): 689-704 (published 19 april 2016) (DOI: 10.4054/DemRes.2016.34.24). [online] | [PDF]


Sala de premsa UAB (08.03.2016). Entrevista a Joan García: “El temps que es passa en parella depèn sobretot de factors culturals". UAB. [online] | [PDF]


MILLÀS CASTELLVÍ, Carles (19.02.2016) “Migracions històriques a Olesa de Montserrat, 1581-1930”. UAB Divulga: 1-1. [online] | [PDF]


VILLAR, Conchi (2016) “Trayectorias laborales femeninas en Barcelona: de la década de 1920 a la actualidad”. Historia Social, 84: 59-76. [online]


GARCÍA-ROMÁN, Joan; CORTINA, Clara (2016) “Family time of couples with children: shortening gender differences in parenting?”. Review of Economics of the Household, 14 (4): 921–940 (ISSN: 1569-5239). [online]


MEDINA CRUZ, Antonio José (2016) "Ressenya / Reseña / Book Review: Valenzuela Rubio, Manuel (coord.) (2013) Las ciudades españolas en la encrucijada: entre el ‘boom’ inmobiliario y la crisis económica". Documents d’Anàlisi Geogràfica, 62(1): 240-241 (ISSN: 2014-4512). [online] | [PDF]


LOZANO, Mariona; HAMPLOVÁ, Dana; LE BOURDAIS, Céline (2016) “Non-standard work schedules, gender, and parental stress”. Demographic Research, 34 (art. 9): 259-284 (ISSN: 1435-9871). [online] | [PDF]


PERMANYER, Iñaki; HUSSAIN, M. Azhar (2015) “Multidimensional Poverty Indices and First Order Dominance Techniques: An Empirical Comparison of Different Approaches”. EQUALITAS Working Paper, 35: 1-33. [online]


GARCÍA SALADRIGAS, Núria (2015). “Los nuevos modelos familiares: las familias del post-divorcio en España”. RAJADELL, Núria; BOSNA, V.V. Aurora. Cine y familia. El cine como estrategia educativa para repensar la familia del siglo XXI. Huelva: Hergué Editorial, pp. 31-37 (ISBN: 978-84-608-3960-6).


MIRET, Pau (2015) “Patrons laborals i familiars: els arribats als anys seixanta i al segle XXI”. DOMINGO, Andreu (Coord.) Recerca i immigració VII. Migracions dels segles XX i XXI: una mirada candeliana. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, Direcció General per a la Immigració. Col·lecció: Ciutadania i Immigració, 11, pp. 145-166 (format electrònic). | [PDF]


FERNÁNDEZ HERMANA, Luis Ángel (2015) “Entrevista a Anna Cabré”. Medi Ambient. Tecnologia i Cultura (“Consum responsable”), 52: 50-55 (ISSN: 2014-1009). [online]


SPIJKER, Jeroen (2015). “Alternative Indicators of Population Ageing: An Inventory”. Working Paper, Vienna Institute of Demography, 4: 1-35. [online] | [PDF]


RIFFE, Tim; CHUNG, Pil H.; SPIJKER, Jeroen; MACINNES, John (2015). "Time-to-death patterns in markers of age and dependency". Working Paper, Max Planck Institute for Demographic Research, 3: 1-28 (Revised October 2016). [online] | [PDF]


ZUERAS, Pilar; CÁMARA, Antonio D.; BLANES, Amand; TRIAS-LLIMÓS, Sergi (2015) “Desigualdad social y niveles de discapacidad entre los mayores españoles”. Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales (“Salud, diversidad funcional y dependència”), 10(a1003): 1-25 (ISSN: 2174-6753). [online] | [PDF]


MIRET, Pau; VONO, Daniela (2015) Impacte de la formació d’adults en les trajectòries laborals. Resum executiu. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 23 pp. [online] | [PDF]


MIRET, Pau; VONO, Daniela (2015) Impacte de la formació d’adults en les trajectòries laborals. Informe de resultats. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 66 pp. [online] | [PDF]


MEDINA CRUZ, Antonio J. (2015) “Mobilitat residencial a la Regió Metropolitana de Barcelona”. UAB Divulga. Revista de Divulgació Científica (06/11/2015). [online] | [PDF]


SPIJKER, Jeroen; MACINNES, John (2015) “Flexible ageing: new ways to measure the diverse experience of population ageing in Scotland, using the Scottish Longitudinal Study”. SLS Research Working Paper, 11, 146 pp. Longitudinal Studies Centre Scotland: Edinburgh/St Andrews. [online]


MIRET, Pau (2015) “Canvis biogràfics i generacionals”. Valors (Monogràfic: “Edats líquides”), XII(131): 20-21. [online] | [PDF]


SAAVEDRA, Anny Carolina; ESTEVE, Albert; LÓPEZ-COLÁS, Julián (2015) “El perfil social y territorial de la cohabitación en Colombia: un análisis multinivel”. Notas de Población, XLII(100): 145-169 (ISSN 0303-1829). [online] | [PDF]


CÁMARA, Antonio D.; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2015) “Anthropometric geography applied to the analysis of socioeconomic disparities: cohort trends and spatial patterns of height and robustness in 20th-century Spain”. Population, Space and Place, 21 (8): 704-719 (ISSN: 1544-8452). [online]


CÁMARA, Antonio D. (2015) “Gens, ambient i societat: el significat de les diferències d’alçada entre homes i dones a l’Espanya del segle XX”. UAB Divulga. Revista de Divulgació Científica (05/10/2015). [online] | [PDF]


BLANES, Amand; CABRÉ, Anna (2015) “Inercias e incertidumbres en el futuro demográfico de España”. Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 119 (“Seguridad Social”): 105-129 (ISSN: 2254-3295).


LOZANO, Mariona (2015) "Treballadores immigrants i conciliació entre ocupació i família: menors oportunitats de mobilitat laboral?". Revista Catalana de Sociologia, 30: 67-80. [online] | [PDF]


GÓMEZ-LEÓN, Madelín; MIRET, Pau (2015) “Working after age 50 in Spain. Is the trend towards 2 early retirement reversing?”. Vienna Yearbook of Population Research 2014 (“Health, Education, and Retirement over the Prolonged Life Cycle”). Vienna: Vienna Institute of Demography, 20: 1-26 (ISSN: 1728-4414). [online] | [PDF]


RIVERO-CANTILLANO, Rodrigo; SPIJKER, Jeroen (2015) “Del rejuvenecimiento al envejecimiento de la población ¿o viceversa?: Chile en el contexto de América Latina, 1950-2050”. Notas de Población, XLII(101): 127-156 (ISSN 0303-1829). [online] | [PDF]


LUY, Marc; WEGNER-SIEGMUNDT, Christian; WIEDEMANN, Angela; SPIJKER, Jeroen (2015) “Life Expectancy by Education, Income and Occupation in Germany: Estimations Using the Longitudinal Survival Method”. Comparative Population Studies, 40(4): 399-436 (ISSN: 1869-8999). [online] | [PDF]


DOMINGO, Andreu; CABRÉ, Anna (2015) "La demografía del siglo XXI: evolución reciente y elementos prospectivos". TORRES ALBERO, Cristóbal (Ed.) España 2015. Situación social. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pp. 63-73 (ISBN: 978-8-474-76696-7)


DEVOLDER, Daniel (2015) "Fecundidad: factores de la baja fecundidad en España". TORRES ALBERO, Cristóbal (Ed.) España 2015. Situación social. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pp. 85-95 (ISBN: 978-8-474-76696-7).


ESTEVE PALÓS, Albert (2015) "Matrimonio e inmigración internacional en España". TORRES ALBERO, Cristóbal (Ed.) España 2015. Situación social. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pp. 108-116 (ISBN: 978-8-474-76696-7).


SOLSONA, Montserrat (2015) "Divorcio, generaciones y género". TORRES ALBERO, Cristóbal (Ed.) (2015). España 2015. Situación social. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pp. 117-126 (ISBN: 978-8-474-76696-7).


MIRET GAMUNDI, Pau (2015) "Sociodemografía de las edades". TORRES ALBERO, Cristóbal (Ed.) España 2015. Situación social. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pp. 139-147 (ISBN: 978-8-474-76696-7).


MIRET, Pau (2015) "Changing fertility patterns in Spain: later timing and increasing infertility". GAS AIXENDRI, Montserrat; CAVALLOTTI, Rita (Eds.) Family and sustainable development. Barcelona: Thomson Reuters-Aranzadi. Colección: DUO Estudios Aranzadi, pp. 95-123 (ISBN: 978-8-490-98572-4).


MIRET, Pau (2015) "Desigualtats en el desenvolupament de les competències al llarg de la vida". CAPSADA, Queralt; Òscar Valiente (Coord.) Els reptes en matèria de competències de la població adulta. Una comparativa internacional a partir de les dades PIAAC. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, núm. 83, pp. 89-164 (ISBN: 978-84-944046-7-2). [online] | [PDF]


VILLAVICENCIO, Francisco; JORDÀ, Joan Pau; PUJADAS-MORA, Joana M. (2015) "Reconstructing Lifespans Through Historical Marriage Records of Barcelona from the Sixteenth and Seventeenth Centuries". BLOOTHOOFT, Gerrit; CHRISTEN, Peter; MANDEMAKERS, Kees; SCHRAAGEN, Marijn (Eds.) Population Reconstruction. Cham: Springer, pp. 199-216 (ISBN: 978-3-319-19883-5). https://doi.org/10.1007/978-3-319-19884-2_10 [online]


VONO DE VILHENA, Daniela; MIRET-GAMUNDI, Miret (2015) "Spain: Educational Pathways and Their Consequences for Gender Differences at Labor Market Entry". Blossfeld, Hans-Peter; Skopek, Jan; Triventi, Moris; Buchholz, Sandra (Ed.) Gender, Education and Employment. An International Comparison of School-to-Work Transitions. eduLIFE Lifelong Learning series. Cheltenham (UK); Northampton (USA): Edward Elgar Publishing, pp. 161-183 (ISBN: 978-1-784-71502-1).


CABRÉ, Anna (2015) "Comparecencia. Núm. exp. 713/000797". Senado (Ed.) Informe de la Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España. Sesión del 22 de septiembre de 2014. Madrid: Secretaría General del Senado. Dirección de Estudios. Departamento de Publicaciones, pp. 115-142 (ISBN: 978-8-496-45153-7).


DOMÍNGUEZ-RODRÍGUEZ, Antía; BLANES, Amand; MIRET, Pau (2015) "Características socio demográficas de la percepción de la salud: población inmigrante y población autóctona". GARCÍA CASTAÑO, F.J.; MEGÍAS MEGÍAS, A.; ORTEGA TORRES, J. (Eds.) Actas del VIII Congreso sobre Migraciones Internacionales en España (Granada, 16-18 de septiembre de 2015). Granada: Instituto de Migraciones, Simposio 25, pp. 12-23 (format electrònic).


TREVIÑO, Rocío; MIRET, Pau (2015) "Vulnerabilidad, inmigración y complejidad familiar en España". GARCÍA CASTAÑO, F. J.; MEGÍAS MEGÍAS, A.; ORTEGA TORRES, J. (Eds.) Actas del VIII Congreso sobre Migraciones Internacionales en España (Granada, 16-18 de septiembre de 2015). Granada: Instituto de Migraciones, Simposio 07, pp. 165-180 (format electrònic).


GONZÁLEZ QUESADA, Alfonso; JIMÉNEZ LÓPEZ, Mª Ángeles; AJENJO COSP, Marc (2015) “El comportamiento de los lectores en tiempos de crisis: el caso de las bibliotecas públicas de la ciudad de Barcelona”. Revista Española de Documentación Científica, 38(4), e103: 1-19 (ISSN-L:0210-0614). [online] | [PDF]


MIRET, Pau; ZUERAS, Pilar (2015) “Bienestar y patrones residenciales de la población que envejece y no convive en pareja. Europa occidental, 2004-2011”. Revista Internacional de Sociología, 73(3), e017: 1-16 (ISSN: 0034-9712). [online] | [PDF]


PERMANYER, Iñaki (2015) "Avaluació dels indicadors per mesurar la pobresa multidimensional". UAB Divulga. Revista de Divulgació Científica (12.01.2015, ISSN: 2014-6388). [online]


KASHYAP, Ridhi; ESTEVE, Albert; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2015) "“Potential (mis?)match: Marriage markets amidst social and demographic change, India 2010-2050"”. Demography, 52: 183-208 [online]


PERMANYER, Iñaki; ESTEVE, Albert; GARCÍA-ROMÁN, Joan; McCAA, Robert (2015) “"Human Development Index-like small area estimates for Africa computed from IPUMS-integrated census microdata"”. Journal of Human Development and Capabilities. A Multi-Disciplinary Journal for People-Centered Development, 16(2): 245-271. DOI: 10.1080/19452829.2014.956300. [online]


LÓPEZ-GAY, Antonio; ESTEVE, Albert; LÓPEZ-COLÁS, Julián; PERMANYER, Iñaki; TURU, Anna; LESTHAEGHE, Ron (2015) "Geografía de la unión libre en América Latina y el Caribe a comienzos del siglo XXI"”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, XIX (509), 1-21.


CÁMARA, Antonio D.; ZUERAS, Pilar; BLANES, Amand; TRIAS-LLIMÓS, Sergi (2015) "Componentes generacionales y socioeconómicos de la discapacidad entre los mayores españoles / Generational and Socio-Economic Components of Disability Among the Elderly Population in Spain". Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 151(VII-IX): 23-41. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).


CHAGER NAVARRO, Sonia (2015) "El matrimoni precoç en societats en expansió educativa". UAB Divulga. Revista de Divulgació Científica (15/05/2015). [online]


PERMANYER, Iñaki (2015) "Why call it "equality" when it should be "achievement"? A proposal to un-correct the "corrected gender gaps" in the EU Gender Equality Index". Journal of European Social Policy, 25 (4): 414-430 (ISSN: 0958-9287). [online]


PERMANYER, Iñaki (2015) “"Measuring Achievement and Shortfall Improvements in a Consistent Way"”. Review of Income and Wealth, 62 (4): 758-774 (ISSN: 0034-6586). [online]


CÁMARA, Antonio David (2015) “"A biosocial approach to living conditions: inter-generational changes of stature dimorphism in 20th-century Spain"”. Annals of Human Biology , 42(2):167-177. DOI: 10.3109/03014460.2014.911349. [online]


PERMANYER, Iñaki.; D'AMBROSIO, Conchita (2015) "Measuring social polarization with ordinal and categorical data". Journal of Public Economic Theory, 17 (3): 311-327 (ISSN: 1467-9779). [online]


THORVALDSEN, Gunnar; PUJADAS-MORA, Joana M.; ANDERSEN, Trygve; EIKVIL, Line; LLADÓS, Josep; FORNÉS, Alicia; CABRÉ, Anna (2015) “"A Tale of Two Transcriptions: Machine-Assisted Transcription of Historical Sources"”. Historical Life Course Studies, 2: 1-19. [online] | [PDF]


FERNÁNDEZ-CARRO, Celia; MÓDENES, Juan A.; SPIJKER, Jeroen (2015) "Living conditions as predictor of elderly residential satisfaction. A cross-European view by poverty status". European Journal of Ageing, 12: 187-202 . DOI: 10.1007/s10433-015-0338-z [online]


PUJADAS-MORA, Joana M. (2015) "Aigua: discurs higienista i pràctica municipal (Mallorca, 1855 - 1936)". UAB Divulga. Revista de Divulgació Científica (Gener). [online]


GUMÀ, Jordi (2015) “"La família com a determinant social de la salut subjectiva a Espanya”". UAB Divulga. Revista de Divulgació Científica (Gener/Enero/January). [online]


FORNÉS, Alicia; LLADÓS, Josep; MAS, Joan; PUJADAS-MORA, Joana M.; CABRÉ, Anna (2014) “A Bimodal Crowdsourcing Platform for Demographic Historical Manuscripts”. DATeCH 2014. Digital Access to Textual Cultural Heritage. Madrid, 19-20 May 2014, pp. 103-108. [online] | [PDF]


SPIJKER, Jeroen; MACINNES, John (2014) "Hoe grijs is Nederland eigenlijk?" [How grey is The Netherlands in reality?]. DEMOS, bulletin over bevolking en samenleving, 30(4): 1-4. [online] | [PDF]


LÓPEZ-GAY, A.; ROJO, F.; SOLSONA, M.; ANDÚJAR, A.; CRUZ, J.; IGLESIAS, R.; FERIA, J.M.; VAHÍ, A. (Eds) (2014) XIV Congreso Nacional de la Población. Cambio demográfico y socio territorial en un contexto de crisis. Contribuciones. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 10-12 de septiembre de 2014. Sevilla: Grupo de Población de la AGE, 778 pp. (ISBN: 978-8-469-70997-9).


MOLL, Isabel; SALAS-VIVES, Pere; PUJADAS-MORA, Joana M.; CANALETA, Eva (2014). La lluita per la vida. Administració, medicina i reforma sanitària (Mallorca 1820-1923). Mallorca: El Gall Editor. Col·lecció: Els Fiters, 20, 294 pp.


VONO DE VILHENA, Daniela; MIRET, Pau (2014) "Participation in Adult Learning in Spain and Its Impacts on Individuals' Labor Market Trajectories". BLOSSFELD, Hans-Peter; KILPI-JAKONEN, Elina; VONO DE VILHENA, Daniela; BUCHHOLZ, Sandra (Ed.). Adult Learning in Modern Societies. An International Comparison from a Life-course Perspective. eduLIFE Lifelong Learning. Cheltenham (United Kingdom) / Massachusetts (USA): Edward Elgar Publishing, pp. 305-326.


CABRÉ, Anna; DOMINGO, Andreu (2014). "La emigración desde Cataluña: aspectos demográficos y prospectivos". SÁNCHEZ-MONTIJANO, Elena; ALONSO-CALDERÓN, Xavier (Ed.). Nuevos flujos y gran recesión. La emigración en Cataluña, España y la UE. Barcelona: Barcelona Centre for International Affairs-CIDOB. Colección: Interrogar la actualidad, 35, pp. 21-43.


GÓMEZ-LEÓN, Madelín; LEÓN-DÍAZ, Esther M. (2014) "Life Expectancy Differences in Cuba: Are Females Losing Their Advantage Over Males?". ANSON, J; LUY, M. (Ed.). Mortality in an International Perspective. European Studies of Population, 18. Springer International Publishing Switzerland, pp. 265-305.


LÓPEZ-GAY, Antonio; ESTEVE, Albert (2014) "El auge de la cohabitación y otras transformaciones familiares en América Latina, 1970-2010". RODRÍGUEZ WONG, Laura et al. (Organiz.). Cairo+20: perspectivas de la agenda de población y desarrollo sostenible después de 2014. Serie Investigaciones, 15, Cap. 9, pp. 113-127.


MIRET, Pau; GÓMEZ-LEÓN, Madelín (2014) "El envejecimiento del mercado de trabajo en España: tardía entrada de los jóvenes y pronta salida de los adultos". LÓPEZ-GAY, A.; ROJO, F.; SOLSONA, M.; ANDÚJAR, A.; CRUZ, J.; IGLESIAS, R.; FERIA, J.M.; VAHÍ, A. (Eds) XIV Congreso Nacional de la Población. Cambio demográfico y socio territorial en un contexto de crisis. Contribuciones. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 10-12 de septiembre de 2014. Sevilla: Grupo de Población de la AGE, pp. 192-205 (ISBN: 978-84-697-0997-9).


MIRET, Pau; VIDAL-COSO, Elena (2014) "Polos de atracción de la fuerza de trabajo entre los adultos en España: un análisis provincial entre 1999 y 2013". LÓPEZ-GAY, A.; ROJO, F.; SOLSONA, M.; ANDÚJAR, A.; CRUZ, J.; IGLESIAS, R.; FERIA, J.M.; VAHÍ, A. (Eds) XIV Congreso Nacional de la Población. Cambio demográfico y socio territorial en un contexto de crisis. Contribuciones. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 10-12 de septiembre de 2014. Sevilla: Grupo de Población de la AGE, pp. 420-431 (ISBN: 978-84-697-0997-9).


GARCÍA-SALADRIGAS, Núria; AJENJO, Marc (2014). "Los hogares del post-divorcio: el antes y el después de la crisis económica". LÓPEZ-GAY, A.; ROJO, F.; SOLSONA, M.; ANDÚJAR, A.; CRUZ, J.; IGLESIAS, R.; FERIA, J.M.; VAHÍ, A. (Eds) XIV Congreso Nacional de la Población. Cambio demográfico y socio territorial en un contexto de crisis. Contribuciones. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 10-12 de septiembre de 2014. Sevilla: Grupo de Población de la AGE, pp. 723-737 (ISBN: 978-84-697-0997-9).


MIRET, Pau; ZUERAS, Pilar (2014) "Pautas de convivencia de la población mayor de 55 años según su relación con la actividad". LÓPEZ-GAY, A.; ROJO, F.; SOLSONA, M.; ANDÚJAR, A.; CRUZ, J.; IGLESIAS, R.; FERIA, J.M.; VAHÍ, A. (Eds) XIV Congreso Nacional de la Población. Cambio demográfico y socio territorial en un contexto de crisis. Contribuciones. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 10-12 de septiembre de 2014. Sevilla: Grupo de Población de la AGE, pp. 766-778 (ISBN: 978-84-697-0997-9).


McCAA, Robert; MURALIDHAR, Krishnamurty; SRATHY, Rathindra; COMERFORD, Michael; ESTEVE, Albert (2014) "Controlled shuffling, statistical confidentiality and microdata utility: a successful experiment with a 10% household sample of the 2011 population census of Ireland for the IPUMS-International data base". DOMINGO-FERRER, Josep (Ed) Privacy in Statistical Databases. UNESCO Chair in Data Privacy, International Conference, PSD 2014, Ibiza, Spain, September 17-19, 2014. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, 8744. Springer, pp. 326-337.


DOMINGO, Andreu; BUENO, Xiana; ESTEVE, Albert (2014). "El Rapto de las Latinas: migración latinoamericana y mercado matrimonial en España". ZAVALA DE COSIO, María Eugenia; ROZÉE, Virginie (Coord.). El género en movimiento. Familias y migraciones. México DF: El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. Congrès des américanistes. SYMPOSIUM 479-"Las migraciones femeninas en América latina y las transformaciones en las relaciones de género". 16-18 de julio de 2012, Viena (Austria), pp. 41-66 (ISBN: 978-607-462-696-4).


CÁMARA, Antonio D. (2014) "Ressenya / Reseña / Book Review: MIRONOV, Boris (2012) The Standard of Living and Revolutions in Imperial Russia, 1700-1917". Revista de Historia Industrial. Economía y Empresa, 54: 181-184.


FLOREZ, Elizabeth; ESTEVE, Albert (2014) "Cohabitación y matrimonios en Venezuela, 1971-2001 ¿Contornos diluidos?". Papeles de Población, 20(80): 217-247 [online]


VIDAL-COSO, Elena; MIRET, Pau (2014) “"The labour trajectories of immigrant women in Spain: Are there signs of upward social mobility?” "Demographic Research, 31(Art. 13): 337-380. DOI: 10.4054/DemRes.2014.31.13. [online]


PERMANYER, Iñaki (2014) "“Assessing Individuals’ Deprivation in a Multidimensional Framework"”. Journal of Development Economics, 109: 1-16. DOI: 10.1016/j.jdeveco.2014.03.005. [online]


PUJADAS-MORA, Joana Maria; SALAS-VIVES, Pere (2014) "Agua: discurso higienista y práctica municipal (Mallorca, 1855-1936)". Hispania. Revista Española de Historia, 74 (246): 123-150 (ISSN: 0018-2141). https://doi.org/10.3989/hispania.2014.005 [online]


SOLSONA, Montserrat; BRULLET, Cristina; SPIJKER, Jeroen (2014) "Coparentalitat i custòdia compartida a Catalunya", Documents d’Anàlisi Geogràfica ("Miscel.lani"), 60(2): 387-415. [online]


LÓPEZ-GAY, Antonio; ESTEVE, Albert; LÓPEZ-COLÁS, Julián; PERMANYER, Iñaki; TURU, Anna; KENNEDY, Sheela; LAPLANTE, Benoît; LESTHAEGHE, Ron (2014) “"A geography of unmarried cohabitation in the Americas”". Demographic Research, 30(art. 59): 1621-1638. DOI: 10.4054/DemRes.2014.30.59. [online]


ESTEVE, Albert; TURU, Anna (2014) “México: ¿Paraíso homosexual o problemas de registro?". Coyuntura demográfica. Revista sobre los procesos demográficos en México hoy, 5: 39-45 (ISSN: 2007-6355). [online]


AJENJO, Marc; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2014) "Cambios en el uso del tiempo de las parejas ¿Estamos en el camino hacia una mayor igualdad?" Revista Internacional de Sociología, 72(2): 453-476. DOI: 10.3989/ris.2012.05.28. [online]


PORCEL; Sergio; GUMÀ, Jordi (2014) "“L'’estructura social juvenil a Catalunya: una anàlisi de la diversitat de la vulnerabilitat social entre els joves catalans"”. Revista Catalana de Sociologia, 29: 23-34. DOI: 10.2436/20.3005.01.54. [online]


AJENJO, Marc; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2014) “"La transmissió intergeneracional de rols de gènere a la llar”". Revista Catalana de Sociologia, 29: 35-47. DOI: 10.2436/20.3005.01.55. [online]


ZUERAS, Pilar (2014) "Salut, espais i formes de vida en la vellesa". UAB Divulga. Revista de Divulgació Científica (Desembre, ISSN: 2014-6388). [online]


ESTEVE, Albert; FLOREZ-PAREDES, Elizabeth (2014) "Edad a la primera unión y al primer hijo en América Latina: estabilidad en cohortes más educadas". Notas de Población, 99: 39-65. [online]


AMENGUAL-BIBILONI, Miquel (2014). "L'ofici de mostassaf a la vila de Pollença: 1410-1430". Randa, 72: 11-34. [online]


MOLL, Isabel; PUJADAS-MORA, Joana Maria; SALAS-VIVES, Pere (2014) "El estado en las provincias: administración pública y sanidad en Mallorca (1855-1923)". Historia Social ("Ciudades, salud y alimentación en España (ss. XIX-XX)"), 80: 77-93 (ISSN: 0214-2570).


PERMANYER, Iñaki (2014) "Impacte de l’homogàmia educativa en els nivells d’analfabetisme aïllat". UAB DIVULGA. Revista de Divulgació Científica (Juliol ISSN: 2014-6388). [online]


ZUERAS, Pilar (2014) "“Disentangling age and cohort effects in coresidence with adult children among the elderly in Catalonia"”. Estadística Española, 56(184): 227-258. [online]


ZUERAS, Pilar (2014) "Estudi de la gent gran que viu sola". UAB Divulga. Revista de Divulgació Científica (Febrer/Febrero/February). [online]


PUJADAS-MORA, Joana M.; ROMERO-MARÍN, Juanjo; VILLAR, Conchi (2014) “"Propuestas metodológicas para la aplicación de HISCO en el caso de Cataluña, siglos XV-XX"”. Revista de Demografía Histórica, XXXII(I): 181-219 (Dossier: HISCO y los sistemas de clasificación profesional para la historia).


ZUERAS, Pilar; CÁMARA, Antonio D.; BLANES, Amand; AJENJO, Marc (2013) "Ageing Outside: An Integrative Approach to the Daily Mobility of the Elderly in Spain". GIROUX, Jean Baptiste; VALLEE, Charlotte (Eds.). Activities of Daily Living: Performance, Impact on Life Quality and Assistance. New York: Nova Science Publishers, pp. 25-54


PERMANYER, Iñaki (2013) “Are UNDP Indices Appropriate to Capture Gender Inequalities in Europe?”. Social Indicators Research. An International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement, 110 (3): 927–950 (ISSN: 0303-8300). [online]


ESTEVE, Albert; McCAA, Robert; LÓPEZ-RUIZ, Luis Ángel (2013) “The Educational Homogamy Gap Between Married and Cohabiting Couples in Latin America”. Population Research and Policy Review, 32(1): 81-102.


SERRET-SANAHUJA, Joana; ESTEVE, Albert; LÓPEZ-GAY, Antonio (2013) “Revelaciones de una década de matrimonios entre españoles y extranjeros, 1998-08”. Estadística Española, 181(5): 213-229


SPIJKER, Jeroen; MACINNES, John (2013) “Population ageing: the timebomb that isn’t?”. BMJ (British Medical Journal), 347 (f6598): 1-5 (ISSN: 0959-8138). [online]


JORDÀ, Joan Pau; VALLS, Miquel; PUJADAS-MORA, Joana Maria (2013) “"Apellidos y migraciones. Estudio a través de los fogatges catalanes de 1497 y 1553”". Revista de Demografía Histórica, XXXI(1): 105-130.


ZUERAS, Pilar; MIRET, Pau (2013) “Mayores que viven solos; una panorámica a partir de los censos de 1991 y 2001”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 144: 139-152


SPIJKER, Jeroen; MACINNES, John (2013) “Population ageing in Scotland: time for a re-think”. Scottish Affairs, 85: 53-74


SAAVEDRA, Anny Carolina; ESTEVE, Albert; LÓPEZ-GAY, Antonio (2013) “La unión libre en Colombia: 1973-2005”. Revista Latinoamericana de Población, 13: 107-128


GARCÍA-ROMÁN, Joan (2013) “El tiempo con la familia en las parejas de doble ingreso. Un análisis a partir de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010”. Estadística Española, 55(182): 259-282


PERMANYER, Iñaki; GARCÍA-ROMÁN, Joan; ESTEVE, Albert (2013) “The Impact of Educational Homogamy on Isolated Illiteracy Levels”. Demography, 50 (6): 2209-2225 (ISSN: 0070-3370). [online]


PERMANYER, Iñaki (2013) 'Using Census Data to Explore the Spatial Distribution of Human Development'. World Development, 46: 1-13. DOI: 10.1016/j.worlddev.2012.11.015 [online]


PERMANYER, Iñaki; TREVIÑO, Rocío (2013) “El impacto de la crisis sobre los niveles de renta y el mercado de trabajo según género y tipología familiar”. Papeles de Economía Española, 135: 119-137


PERMANYER, Iñaki (2013) "A critical assessment of the UNDP's Gender Inequality Index". Feminist Economics 19(2): 1-32. DOI: 10.1080/13545701.2013.76968 [online]


PERMANYER, Iñaki (2013) "The measurement of success in achieving the Millennium Development Goals". Journal of Economic Inequality, 11 (3): 393-415 (ISSN: 1569-1721). [online]


ESTEVE, Albert; LÓPEZ-RUIZ, Luis Ángel; SPIJKER, Jeroen (2013) “Disentangling how educational expansion did not increase women's age at union formation in Latin America from 1970 to 2000”. Demographic Research, 28: 63-76, DOI:. 10.4054/DemRes.2013.28.3 [online]


ESTEVE, Albert; GARCÍA-ROMÁN, Joan; McCAA, Robert (2012). "Comparative Perspectives on Marriages and International Migration, 1970-2000: Findings from IPUMS-International Census Microdata Samples". DOO-SUB KIM (Ed.). Cross-border marriage: Global Trends and Diversity. Seoul: Korean Institute for Health and Social Affairs (KIHASA).


PUJOL, Hermínia; ORTIZ, Anna; GARCÍA-RAMÓN, Mª Dolors (2012). "La geografía académica española, una masculinización a contracorriente". Associação Portuguesa de Geógrafos; Asociación de Geógrafos Españoles (Ed.). Actas do XII Colóquio Ibérico de Geografia. Porto, 6-9 octubre 2010. Porto (Portugal): Faculdade de Letras, Universidade do Porto, pp. 1-20. [online]


AJENJO, Marc; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2012). "La incidencia de la crisis económica en las desigualdades en el uso del tiempo de las parejas". REQUES, Pedro; De COS, Olga (Ed.). La población en clave territorial. Procesos, estructuras y perspectivas de análisis. Actas del XIII Congreso de la Población Española (12-14 de septiembre de 2012). Santander: Ministerio de Economía y Competitividad; Gobierno de Cantabria; Asociación de Geógrafos Españoles; Universidad de Cantabria, 352-362 (CD).


GÓMEZ-LEÓN, Madelín; MIRET, Pau (2012). "Caída de la actividad en la población adulta: ¿Un efecto de la crisis económica o de la estructura del mercado de trabajo?". REQUES, Pedro; De COS, Olga (Ed.). La población en clave territorial. Procesos, estructuras y perspectivas de análisis. Actas del XIII Congreso de la Población Española (12-14 de septiembre de 2012). Santander: Ministerio de Economía y Competitividad; Gobierno de Cantabria; Asociación de Geógrafos Españoles; Universidad de Cantabria, 413-421 (CD).


GUMÁ, Jordi (2012). "Vulnerabilidad social, hogar y salud de la población española en edad activa". REQUES, Pedro; De COS, Olga (Ed.). La población en clave territorial. Procesos, estructuras y perspectivas de análisis. Actas del XIII Congreso de la Población Española (12-14 de septiembre de 2012). Santander: Ministerio de Economía y Competitividad; Gobierno de Cantabria; Asociación de Geógrafos Españoles; Universidad de Cantabria, 422-429 (CD).


GARCÍA-ROMÁN, Joan; AJENJO, Marc (2012) "¿Son las parejas españolas menos igualitarias que las europeas? Diferencias en el tiempo empleado en trabajo no remunerado entre España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido". Documents d’Anàlisi Geogràfica, 58(3): 397-416.


MIRET, Pau (2012) "Madres jóvenes en el mercado de trabajo. Cambio intergeneracional de comportamiento con implicaciones en las relaciones familiares entre generaciones". Panorama Social (“Generaciones y relaciones Intergeneracionales”), 15: 61-77, Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).


PÉREZ-AMADOR, Julieta; ESTEVE, Albert (2012) "Explosión y expansión de la unión libre en México". Coyuntura demográfica. Revista sobre los procesos demográficos en México hoy, 2: 41-44 (ISSN: 2007-6355). [online]


PUJADAS-MORA , Joana Maria (2012) "Reforma sanitaria y movimiento puericultor en la lucha contra la mortalidad infantil en la ciudad de Palma de Mallorca (siglos XIX y XX)". Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, LXIV(1): 97-119.


PUJADAS-MORA, Joana Maria (2012) "La cuantificación demográfica y epidemiológica en el higienismo balear, 1850-1930". Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam, 32(1): 165-184.


PUJOL, Hermínia; GARCIA-RAMÓN, Maria Dolors; ORTIZ, Anna (2012) "El profesorado universitario de geografía en España y sus trayectorias profesionales: una mirada de género". Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 59: 323-344.


SPIJKER, Jeroen (2012) "Trayectorias familiares después de la viudedad en España: un estado de la cuestión". Sistema. Revista de Ciencias Sociales, 224: 21-40.


SPIJKER, Jeroen; CÁMARA, Antonio David; BLANES, Amand (2012) "The health transition and biological living standards: adult height and mortality in 20th-century Spain". Economics and Human Biology, 10(3): 276-288. DOI:10.1016/j.ehb.2011.08.001 (2011) [online]


SPIJKER, Jeroen; LÓPEZ-RUIZ, Luis Ángel.; ESTEVE, Albert (2012) "Tres décadas de cambio y continuidad en la nupcialidad latinoamericana". Notas de Población, 94: 11-36.


VIDAL-COSO, Elena; MIRET, Pau (2012) "El papel de la inmigración en la actividad femenina en España. Una década de expansión económica (1999-2008)". Migraciones, 32: 139-168.


ESTEVE, Albert; GARCÍA-ROMÁN, Joan; LESTHAEGHE, Ron (2012) "The Family Context of Cohabitation and Single Motherhood in Latin America". Population and Development Review, 38(4): 707-727.


CUSIDÓ, Teresa A.; GIL-ALONSO, Fernando (2012) “Los Censos en España: entre continuidad y cambio (1857-1970)”. Revista de Demografía Histórica, XXX(I): 29-67


PERMANYER, Iñaki (2012) “The Conceptualization and Measurement of Social Polarization”. Journal of Economic Inequality, 10(1): 45-74.


GARCÍA-RAMÓN, Maria Dolors; ORTIZ, Anna ; PUJOL, Herminia (2012) "Institutionalisation de la géographie et rapports sociaux de genre: stratégies féminines et masculines dans l'université espagnole". Belgeo. Revue Belge de Géographie, 1-2 (Inaugural issue), 12 pP.


LÓPEZ-GAY, Antonio; TURU, Anna; LÓPEZ-COLÁS, Julián; PERMANYER, Iñaki; LESTHAEGHE, Ron; ESTEVE, Albert (2012) “Hacia una geografía de la Unión Libre en América Latina y el Caribe”. Redatam Informa, 18: 10-20.


ESTEVE, Albert (2012) “Censos de ayer y hoy: presentación del monográfico”. Revista de Demografía Histórica, XXX(I): 25-28.


ESTEVE, Albert; SPIJKER, Jeroen; RIFFE, Timothy; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2012) “Spousal and parental roles among female student populations in 55 low- and middle- income countries”. Vienna Yearbook of Population Research, 10: 77-94.


CORTINA, Clara; ESTEVE, Albert (2012) "¿Y en qué lugar se enamoró de ti? Inmigración internacional y endogamia conyugal". Papers. Revista de Sociologia, 97(1): 39-59


ESTEVE, Albert; BUENO, Xiana (2012) "Marrying after migration: assortative mating among Moroccans in Spain". Genus. Journal of Population Sciences, 68(1): 41-63.


ESTEVE, Albert; GARCÍA-ROMÁN, Joan; PERMANYER, Iñaki (2012) "The Gender-Gap Reversal in Education and Its Effect on Union Formation: The End of Hypergamy?". Population and Development Review, 38 (3): 535–546.


ESTEVE, Albert; LESTHAEGHE, Ron; LÓPEZ-GAY, Antonio (2012) "The Latin American Cohabitation Boom, 1970–2007". Population and Development Review, 38(1): 55-81.


Fundació RACC; AJENJO, Marc; BLANES, Amand; CÁMARA, Antonio D. (2011). Envellir en moviment. Elements demogràfics per a una mobilitat sostenible a Espanya. Barcelona: Fundació RACC, 56 pp.


SOLSONA, Montserrat (2011). "Matrimonio y divorcio, el doble atolladero. Notas de un estudio cualitativo sobre el caso español". RICO, María Nieves; MALDONADO, Carlos (Ed.). Las familias latinoamericanas interrogadas. Hacia la articulación del diagnóstico, la legilación y las políticas. Santiago de Chile: CEPAL-UNICEF. Series CEPAL, Serie Seminarios y Conferencias, 61, pp. 73-84.


TREVIÑO, Rocío; SOLSONA, Montserrat; SIMÓ, Carles (2011). "Homogeneidad o heterogeneidad de la monoparentalidad en España". ALMEDA, Elisabet; DI NELLA, Dino (Eds.). Las familias monoparentales a debate. Vol. IV: Perfiles y diversidades de las familias monoparentales. Colección Familias monoparentales y diversidad familiar, 13. Barcelona: Copalqui Editorial, pp. 121-156 (ISBN: 978-8-493-92484-3).


GARCÍA-RAMON, Mª Dolors; ORTIZ, Anna; PUJOL, Hermínia (2011). "Universidade e gênero na Espanha: trajetórias acadêmicas de docentes na geografia". SILVA, Joseli Maria; ORNAT, Marcio Jose; CHIMIN JUNIOR, Alides Baptista (Coord.). Espaço, Gênero e feminilidades ibero-americanas. Ponta Grossa, Brasil: Editora Todapalavra, pp. 43-64.


LÓPEZ-RUIZ, Luis; SPIJKER, Jeroen; ESTEVE, Albert (2011). "Edad de entrada en unión y expansión educativa América Latina, 1970-2000". BINSTOCK, Georgina; MELO-VIEIRA, Joice (Coord.). Nupcialidad y familia en la América Latina actual. Serie Investigaciones, 11, 91-121.


MIRET, Pau; CABRÉ, Anna (2011). "La demografia de l'adolescent i les seves possibles conseqüències". GARCÍA-TORNEL, Santiago (Coord.). L'adolescent i el seu entorn en el segle XXI. Instantània d'una dècada. Esplugues de Llobregat: Hospital Sant Joan de Déu. Quaderns Faros, 5, pp. 19-34.


MEDINA, Antonio J. (2011). "El "Barcelonés Norte" en el inicio del boom inmigratorio, 2001 ¿Espacio urbano predestinado a la inmigración extranjera?". PUJADAS, Isabel et al. (Coord.). Población y espacios urbanos. XII Congreso de la Población Española. Barcelona: Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona; Grupo de Población de la AGE, 8-10 de julio de 2010, pp. 769-782.


BLANES, Amand (2011) “Los límites de la longevidad”. Información Estadística y Cartográfica de Andalucía (El futuro de la población), 1: 134-135.


SOLSONA, Montserrat (2011) “Biografías de divorcio: Cambios de estado borrosos y trayectorias familiares complejas”. Notas de población, 93: 77-106. http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/45549/lcg2509-P_3.pdf [online]


BLANES, Amand; SPIJKER, Jeroen (2011) "Las desigualdades territoriales de mortalidad en la España de los años sesenta: una aproximación a sus niveles y determinantes". Revista de Demografía Histórica, 29(1): 25-54.


SPIJKER, Jeroen (2011) "La evolución histórica de la población viuda y sus determinantes demográficos". Revista de Demografía Histórica, 29(2): 119-150


PERMANYER, Iñaki (2011) “Assessing the Robustness of Composite Indices Rankings”, Review of Income and Wealth, 57(2): 306-326.


ESTEVE, Albert; CORTINA, Clara (2011) “Trayectorias conyugales de los inmigrantes internacionales en España”. Documents d’Anàlisi Geogràfica (Comportaments demogràfics diferencials de la població estrangera), 57(3): 469-493.


ESTEVE, Albert; CUSIDÓ, Teresa A. (2011) “Censos, ¿para qué?”. Índice. Revista de Estadística y Sociedad, 48: 9-10. http://www.revistaindice.com/ [online]


ESTEVE, Albert; LÓPEZ-GAY, Antonio; SERRET, Joana (2011) "Spagnoli che sposano stranieri". Neodemos.it Popolazione, società e politiche. http://www.neodemos.it/index.php?file=onenews&form_id_notizia=483 [online]


GARCÍA, Thaís (2011) "Las mujeres jóvenes y la formación de uniones en España. Factores socio-demográficos vinculados a sus relaciones de pareja". Prisma Social, Revista de Ciencias Sociales, 6: 1-37.


GARCÍA, Thaís; SOLSONA, Montserrat (2011) "El divorcio como nudo biográfico. Una revisión de la literatura reciente desde la perspectiva de la vulnerabilidad post-divorcio". Documents d’Anàlisi Geogràfica (Monogràfic “Geografies de la infància, la joventut i les famílies”), 57(1): 105-126


DOMINGO, Andreu; TREVIÑO, Rocío; BUENO, Xiana (2011) "Género y estrategias migratorias familiares en la migración interna e internacional en Cataluña". Revista de Demografía Histórica, 29(2): 59-86


SOLSONA, Montserrat (2011) “Després d'un divorci: com es pot reconstruir la biografia familiar?”. Revista Catalana de Sociologia (“Sociologia de la família: llars, famílies i infants de la immigració”), 26: 87-95.


SPIJKER, Jeroen; ESTEVE, Albert (2011) "Changing household patterns of young couples in low-income countries". The History of the Family: An International Quarterly, 16(4): 437-455.


MIRET, Pau (2011) “Entrevista: Los países nórdicos se han organizado mejor a nivel social”. Tendencias (“Europa 2050: una sociedad envejecida”). Madrid: Grupo Randstad, pp. 10-13.


CABRÉ, Anna (2011) “Nuevos enfoques sobre el futuro de la población”. Información Estadística y Cartográfica de Andalucía (El futuro de la población), 1: 32-37.


PERMANYER, Iñaki (2011) “Uncertainty and Robustness in Composite Indices Rankings”. Oxford Economic Papers, 64 (1): 57–79 (ISSN: 0030-7653). [online]


AJENJO, Marc; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2011) "El tiempo productivo, reproductivo y de ocio en las parejas de doble ingreso". Papers. Revista de Sociologia (Inmigración e integración sociolaboral en España y Estados Unido), 96(3): 985-1006.


DEVOLDER, Daniel; BUENO, Xiana (2011) “Interacciones entre fecundidad y migración. Un estudio de las personas nacidas en el extranjero y residentes en Cataluña en 2007”. Documents d’Anàlisi Geogràfica (Comportaments demogràfics diferencials de la població estrangera), 57 (3): 441-467 (ISSN: 0212-1573). [online]


DEVOLDER, Daniel; BUENO, Xiana; GUMÀ, Jordi; TREVIÑO, Rocío; ZUERAS, Pilar (2010). Anàlisi de la fecunditat de l’enquesta demogràfica de Catalunya 2007. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut d’Estadística de Catalunya. Quaderns d'Estadística, 4, 193 pp.


PUJOL, Hermínia; ORTIZ, Anna (2010). "Disuguaglianza di genere nell'università. L'esperienza della Spagna". LORIO, Monica; SISTU, Giovanni (Ed.). Dove finisce il mare. Cagliari: Sandhi Editore, pp. 69-82.


SOLSONA, Montserrat; FERRER, Laia (2010) "(Re)Construcció de les maternitats i de les paternitats després d'un divorci: notes d'un estudi qualitatiu". Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 69: 141-166.


SPIJKER, Jeroen; PÉREZ, Julio (2010) "La ocupación laboral de los convivientes con afectados por discapacidades. Un análisis multivariable". Revista Internacional de Sociología, 68(2): 311-332.


SPIJKER, Jeroen; VAN WISSEN, Leo (2010) "Socioeconomic determinants of male mortality in Europe: the absolute and relative income hypotheses revisited". Genus. Journal of Population Sciences, 1(66): 37-61.


ZUERAS, Pilar; AJENJO, Marc (2010) "Modelos de convivencia de las personas mayores en Cataluña. Impacto del deterioro de la salud en la independencia residencial". Revista Española de Geriatría y Gerontología, 45(5): 259-266.


ESTEVE, Albert; BUENO, Xiana (2010) "Tras el rastro estadístico de las uniones de inmigrantes en España". Estadística española, 52(173): 91-125.


ESTEVE, Albert; CORTINA, Clara (2010) "Expansión educativa e inmigración internacional en España: cambios en la formación de la pareja". Papers. Revista de Sociologia (Monogràfic “El desarrollo de la familia en España desde una perspectiva demográfica”), 95(3): 585-608.


ESTEVE, Albert; GARCÍA-ROMÁN, Joan; McCAA, Robert (2010) "La enumeración de la soltería femenina en los censos de población: sesgo y propuesta de corrección". Papeles de Población, 16(66): 9-40


ESTEVE, Albert; JIMÉNEZ, Edurne (2010) "La formación de la pareja entre marroquíes en España". Migraciones, 27: 83-110.


ESTEVE, Albert; LÓPEZ-RUIZ, Luis Ángel (2010) "Union Formation Implications of Race and Gender Gaps in Educational Attainment: The Case of Latin America". Population Research and Policy Review, 29(5): 609-637.


ESTEVE, Albert; VALLS, Miquel (2010) "Masos, masies i cases de pagès a la Catalunya de 1860: una anàlisi espacial". Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 69: 97-112.


GONZÁLEZ, Maria José; MIRET, Pau; TREVIÑO, Rocío (2010) "‘Just Living Together’: Implications of cohabitation for fathers’ participation in child care in Western Europe". Demographic Research, 23(16): 445-478.


MIRET, Pau (2010) "Emancipación juvenil a través de la formación de la pareja. Una comparación entre los censos de 1991 y de 2001". Papers. Revista de sociologia (El desarrollo de la familia en España desde una perspectiva demográfica), 95(3): 757-777.


MIRET, Pau (2010) "La similitud entre los componentes de las parejas jóvenes en España en la priemra década del siglo XXI ¿Cada vez más iguales?". Revista de Estudios de Juventud (Juventud y família desde una perspectiva comparada europea), 90: 225-255


MIRET, Pau; CABRÉ, Anna (2010) "El desarrollo de la familia en España desde una perspectiva demográfica". Papers. Revista de Sociologia (El desarrollo de la familia en España desde una perspectiva demográfica), 95(3): 557-561.


NICOLAU, Roser; DEVOLDER, Daniel; PANAREDA, Eva (2010) "La modernización de los comportamientos de fecundidad en España durante el siglo XX. Un estudio a nivel provincial para las generaciones nacidas en la primera mitad del siglo XX.". Papers. Revista de sociologia (El desarrollo de la familia en España desde una perspectiva demográfica), 95(3): 633-653.


SIMÓ, Carles; SOLSONA, Montserrat (2010) "El registro estadístico de las rupturas de unión en España. Evaluación e ideas para avanzar desde la demografía". Papers. Revista de Sociologia (El desarrollo de la familia en España desde una perspectiva demográfica), 95(3): 609-632.


BENERÍA, Lourdes; PERMANYER, Iñaki (2010) “The measurement of socio-economic gender inequality revisited”, Development and Change, 41(3): 375-399.


PERMANYER, Iñaki (2010) “The Measurement of Multidimensional Gender Inequality: Continuing the Debate”, Social Indicators Research. An International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement, 95(2): 181-198.


AJENJO, Marc (2010) "La Mobilitat habitual per treball a Catalunya : evolució recent (1986-2006) i característiques demogràfiques". Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 69: 11-37.


ALUSTIZA, Ainhoa; PÉREZ, Julio (2010) "Familia, envejecimiento y discapacidad en España". Papers. Revista de sociologia (Monogràfic “El desarrollo de la familia en España desde una perspectiva demográfica”), 95(3): 673-700.


BLANES, Amand (2010) "La població de Catalunya a l’horitzo del 2030". Quaderns d’Acció Social i Ciutadania: revista d'informació, anàlisi i investigació socials, 9: 41-44, Barcelona: Departament d'Acció Social i Ciutadania.


BLANES, Amand; SPIJKER, Jeroen (2010) "Supervivència i patrons de mortalitat de la població catalana, 1960-2007". Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 69: 67-95.


CABRÉ, Anna; AMORÓS, Oriol (2010) "Continuem tenint capacitat per integrar els nouvinguts com ho hem fet fins ara. Una conversa amb Oriol Amorós". Eines per a l'esquerra nacional, 11: 129-144.


CÁMARA, Antonio David; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2010) "Ciclos largos de nivel de vida biológico en España (1750-1950): propuesta metodológicas y evidencias locales". Investigaciones de Historia Económica. Revista de la Asociación Española de Historia Económica, Junio, pp. 95-118.


CÁMARA, Antonio David; SPIJKER, Jeroen (2010) "Super size Spain? A cross-sectional and quasi-cohort trend analysis of adult overweight and obesity in an accelerated transition country". Journal of Biosocial Science, 42(3): 377-393. DOI: 10.1017/S0021932009990629 [online]


CORTINA, Clara; CABRÉ, Anna (2010) "Las uniones homosexuales en España. Una caracterización sociodemográfica a partir del censo de 2001". Papers. Revista de Sociologia (El desarrollo de la familia en España desde una perspectiva demográfica), 95(3): 565-583.


DEVOLDER, Daniel; DOMINGO, Andreu; GALIZIA, Francesca (2010) "Interrelaciones entre migración interna y fecundidad en España en la segunda mitad del siglo XX". Quaderni del Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee (Processi di globalizzazione ed equilibri demografici), 39: 121-135


DOMINGO, Andreu; ESTEVE, Albert (2010) "Género, ocupación y estructuras del hogar de la migración dominicana y ecuatoriana en España y Estados Unidos". América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales (Inmigración, adaptación e integración), 55: 41-60.


PERMANYER, Iñaki; SOLSONA, Montserrat (2009) "Gender equality, human development and demographic trends: are they jointly evolving in the right direction?". African Population Studies (monogràfic "Étude de la population Africaine"), 23(supp): 45-60.


MACINNES, John; PÉREZ, Julio (2009) "The Reproductive Revolution". Sociological Review, 57(2): 262-284.


MIRET, Pau (2009) "Transformación histórica de los modelos de emancipación familiar y de escolarización en España durante el siglo XX". Sistema, 211: 91-107.


MIRET, Pau (2009) "Pautas y factores concomitantes en la formación y la disolución de la pareja en España: análisis longitudinal y patrones territoriales". Estudios Geográficos, LXX(267): 491-529.


MIRET, Pau (2009) "L'’accés a l'’habitatge en l’'emancipació juvenil". La Revista online del CTESC (Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya). Monogràfic: "Parlem de l'habitatge dos anys després de la Llei". http://www.larevistactesc.cat/article.asp?cat=11&art=746 [online]


PUJOL, Hermínia; ORTIZ, Anna (2009) "Acadèmia i igualtat de gènere: només un miratge?". Documents d'Anàlisi Geogràfica, 55: 129-145.


SOLSONA, Montserrat (2009) "Narrar la propia biografía después de un divorcio. Notas de un estudio cualitativo de interés para la demografía". Estudios Geográficos, LXX(267): 633-660.


SPIJKER, Jeroen (2009) "Explanations for the age, sex, spatial and temporal structure of Czech mortality for the period 1987-97". Environment and Planning A, 41(3): 682-702.


SPIJKER, Jeroen; BLANES, Amand (2009) "Mortality in Catalonia in the context of the third, fourth and future phases of the epidemiological transition theory". Demographic Research, 20(8): 129-168.


LÓPEZ-RUIZ, Luis Ángel; ESTEVE, Albert; CABRÉ, Anna (2009) "Uniones consensuales y matrimoniales en América Latina: ¿dos patrones de homogamia educativa?". Papeles de Población, 60: 9-40.


CABRÉ, Anna (2009) "La fàbrica de fer catalans". L'Avenç, 345: 20-30.


CABRÉ, Anna (2009) "Reflexiones sobre los cambios demográficos recientes en relación a las políticas públicas dirigidas a las familias". Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, (Número extraordinario 1. Seminario "La Seguridad Social en la nueva situación social y económica: sostenibilidad, seguridad y confianza". Santander 2008), pp. 153-169.


CÁMARA, Antonio David (2009) "Long term trends in height in Andalusia (1750-1950)". Historia Agraria. Revista de agricultura e historia rural, 47: 45-67.


CORTINA, Clara; ESTEVE, Albert; CABRÉ, Anna (2009) "¿Con quiénes se unen los latinoamericanos en España? Respuestas a partir de tres fuentes estadísticas". Notas de Población, 86: 19-38.


CORTINA, Clara; GARCÍA, Thaís; ESTEVE, Albert (2009) "Migración, ocupación y matrimonio: una aproximación a las relaciones de género en las parejas mixtas en España". Estudios Demográficos y Urbanos, 24(2): 293-321.


DEL REY, Alberto; CEBRIÁN, Mar; ORTEGA, José Antonio (2009) "Despoblamiento y envejecimiento en Castilla y León durante el siglo XX. Análisis a través de la emigración femenina y la pérdida de nacimientos". Ager. Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo rural, Revista sobre Despoblación y Desarrollo Rural, 8: 111-147 (ISSN: 1578-7168).


DEVOLDER, Daniel; CABRÉ, Anna (2009) "Factores de la evolución de la fecundidad en España en los últimos 30 años". Panorama Social ("Familias en Transformación"), Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), 10: 23-39.


DOMINGO, Andreu; LEÓN, P.; GARCÍA-ROMÁN, Joan (2009) "El reagrupament familiar a la Província de Barcelona, 2004-2006: trets demogràfics i distribució territorial". Documents d'Anàlisi Geogràfica, 54: 55-78


DOMINGO, Andreu; CABRÉ, Anna (2009) "La tercera onada immigratòria a Catalunya". L'Avenç, 350: 30-39.


DOMINGO, Andreu; ESTEVE, Albert (2009) "La imagen estadística del Mediterráneo: aportaciones demográficas". Nike, La Rivista delle Scienze Politiche, 6(1): 69-86.


ESTEVE, Albert; CORTINA, Clara; CABRÉ, Anna (2009) "Long Term Trends in Marital Age Homogamy Patterns: Spain, 1922-2006 ". Population, 64(1): 173-202.


ESTEVE; Albert; CORTINA, Clara; CABRÉ, Anna (2009) "L’écart d’âge entre époux en Espagne: tendances de long terme, 1922-2006 ". Population, 64(1): 183-214.


GARCIA-RAMÓN, Maria Dolors; ORTIZ, Anna; PUJOL, Hermínia (2009) "Negotiating personal and professional lives: women and men faculty in Spanish geography". Annals of West University of Timisoara. Series Geography, XIX: 67-80. http://geografie.uvt.ro/old_geogra_2014/old/en/research/publications/annals/articles/annals2009/09_garcia%20ramon.pdf [online]


GIL-ALONSO, Fernando; GARCÍA-SOLER, Albert (2009) "La mortalidad en la infancia durante la Guerra Civil. Impacto territorial estimado a partir del Censo de 1940". Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 127: 55-91.


PUJOL, Hermínia; ORTIZ, Anna; GARCIA-RAMÓN, Maria Dolors (2007-2008) "La presencia y la carrera profesional de las mujeres en la Geografía académica. Estudio de las peculiaridades del caso español". Estudios Socioterritoriales. Revista de Geografía, 7: 136-159 .


ESTEVE, Albert; FRANCH, Xavier; RECAÑO, Joaquín (2008) "La relació entre població i poblament: una proposta de cartografia bivariable i anàlisi espacial. Espanya, 1986-2006". Treballs de la Societat Catalana de Geografia (número especial dedicat al Segon Congrés Català de Geografia: "El mapa com a llenguatge geogràfic"), 65: 560-568.


GALIZIA, Francesca; DEVOLDER, Daniel (2008) "La fecondità in Italia e Spagna. Una comparazione delle regioni settentrionali: modello mediterraneo o francese?". Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica, 1: 243-257.


LÓPEZ-RUIZ, Luis Ángel; ESTEVE, Albert; CABRÉ, Anna (2008) "Distancia social y uniones conyugales en América Latina". Revista Latinoamericana de Población, 1(2): 47-71.


MACINNES, John; PÉREZ, Julio (2008) "La tercera revolución de la modernidad: la reproductiva". Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 122: 89-118.


MIRET, Pau (2008) "La paradoxa de l'educació a Catalunya: entre el fracàs escolar i la sobrequalificació?". Nous Horitzons, 189: 6-18.


MIRET, Pau (2008) "¿Han cambiado los comportamientos respecto el tamaño de la familia en España? Análisis de la fecundidad por orden de nacimiento de 1975 a 2005". SIStema. Revista de Ciencias Sociales, 2002: 95-116


MIRET, Pau (2008) "Les noves dinàmiques familiars i les implicacions per a les polítiques de suport a la família". Barcelona societat (revista de coneixement i anàlisi social), 15: 88-98.


SPIJKER, Jeroen (2008) "L'envelliment demogràfic i les seves conseqüències en la vida quotidiana". Benest@r. A fons, 1. http://www.diba.cat/butlletins/detall.asp?id=5316 [online]


SPIJKER, Jeroen; PÉREZ, Julio; CÁMARA, Antonio David (2008) "Cambios generacionales de la estatura en la España del siglo XX a partir de la Encuesta Nacional de Salud". Estadística Española, 50(169): 571-604.


ECHÁVARRI, Rebeca; PERMANYER, Iñaki (2008) “Ranking profiles of capability sets”, Social Choice and Welfare 31: 521-535.


PERMANYER, Iñaki (2008) “On the Measurement of Gender Equality and Gender-related Development Levels”, Journal of Human Development and Capabilities: A Multi-Disciplinary Journal for People-Centered Development, 9(1): 87-108.


CÁMARA, Antonio David (2008) "De labradores a soldados. Un estudio social de las quintas del siglo XVIII en Castellón de la Plana por María Vicenta Candela". Historia Agraria. Revista de agricultura e historia rural, 44: 181-221.


CORTINA, Clara; ESTEVE, Albert; DOMINGO, Andreu (2008) "Marriage Patterns of Foreign-Born Population in a New Country of Immigration: the Case of Spain". International Migration Review, 42(4): 877-902.


CORTINA, Clara; ESTEVE, Albert; JIMÉNEZ, Edurne (2008) "La delicada captación estadística de las uniones de los inmigrantes". Índice. Revista de Estadística y Sociedad, 30: 18-20.


MIRET, Pau (2007) "Vivir en casa o tener casa propia: emancipación residencial en España, 1976-2007". ACE. Architecture, City and Environment, 5: 301-331.


MIRET, Pau (2007) "Sin noticias sobre la profesión de los cónyuges en los Registros de Matrimonios en España, 1994-2002". Estadística Española, 49(164): 187-222.


MIRET, Pau (2007) "¿Son diferentes las uniones consensuales a los matrimonios? Una comparación entre 1991 y 2001". Revista Internacional de Sociología, LXV(48): 55-74.


SOLSONA, Montserrat, FERRER, Laia; SIMÓ, Carles; MACINNES, John (2007) "Trayectorias familiares después del divorcio. Una revisión de las contribuciones recientes desde la demografía". Documents d’Anàlisi Geogràfica, 49: 217-234.


SPIJKER, Jeroen; VAN POPPEL, F.; VAN WISSEN, L. (2007) "Explaining new trends in the gender gap of mortality: Insights from a regional trend-analysis of the Netherlands". Vienna Yearbook of Population Research, 5(2007): 61-92.


CABRÉ, Anna; DOMINGO, Andreu (2007) "Tal com èrem i tal com som". L'Avenç, 323: 20-26.


DEVOLDER, Daniel; GALIZIA, Francesca (2007) "Formar pareja y no tener hijos". Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica, LXI(1-2): 43-57.


ESTEVE, Albert; MCCAA, Robert (2007) "Homogamia educacional en México y Brasil, 1970-2000: pautas y tendencias". Latin American Research Review, 42(2): 56-85. DOI: 10.1353/lar.2007.0020 [online]


MACINNES, John (2007) "Review: Living in Scotland". Review of Scottish Culture, 19: 142-144.


MACINNES, John et al. (2007) "Where is the British National Press?". British Journal of Sociology, 58(2): 185-206.


MACINNES, John; PÉREZ, Julio (2007) ""Low" Fertility and Population Replacement in Scotland". Population, Space and Place, 13(1): 3-21.


ESTEVE, Albert; CORTINA; Clara (2006) Changes in Educational Assortative Mating in Contemporary Spain. Demographic Research [www.demographic-research.org] 14 (17) p. 405-428


2024-2029
Digital Time Use, Adolescent Well Being and Social Inequalities (DIGINEQ)

Entitat Finançadora: European Commission. European Research Council Executive Agency

Referencia: Consolidator Grant Agreement num. 101089233

2023-2027
Understanding spatial mobility from early life into adulthood (LIFELONGMOVE)

Entitat Finançadora: European Commission. European Research Council Executive Agency

Referencia: GA No 101043981

2023-2024
Crises and social inequalities (CRISISINEQ)

Entitat Finançadora: Fundación BBVA

2023-2025
Modeling work,family and policy conditions to forecast the fertility gap in Spain

Entitat Finançadora: "la Caixa" Foundation. The Social Observatory

Referencia: Ref. SR23-00090

2022-2027
Intergenerational Coresidence in Global Perspective: Dimensions of Change (CORESIDENCE)

Entitat Finançadora: European Commission. European Research Council Executive Agency

Referencia: GA No 101052787

2022-20225
Low Fertility and Economic Inequality (FERTIN)

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: PID2021-124267OB-I00

2022-2025
Spatial mobility over the life course: Residential trajectories, family relations, social stratification and socio-spatial dynamics in the XXI century (SpatialMobBio)

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: PID2021-125351OB-I00

2022-2025
Epídemias, estado y desigualdes socioeconómicas: predictibilidad y perdurabilidad, siglos XIX y XX

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: PID2021-128892OB-I00

2022-2024
Child poverty and neighbourhood opportunity structures: managing on low income in Barcelona

Entitat Finançadora: Ajuntament de Barcelona

Referencia: 22S09414-001

2022-2024
Interconnected inequalities and family life courses in Spain (INTERINEQ)

Entitat Finançadora: "la Caixa" Foundation. The Social Observatory

2022-2024
Prevenir las epidemias del pasado para curar las del presente: explorando el NLP y la estadística bayesiana para la construcción de modelos predictivos de expansión de epidémias (EPI-PREDICT)

Entitat Finançadora: Fundación BBVA

2022-2024
Measuring and Understanding Disparities in Family Formation in Low- and Middle-Income Countries (DisparFam)

Entitat Finançadora: European Commission. European Research Executive Agency

Referencia: HORIZON-MSCA-2021-PF-01 - GA No 101060237

2021-2023
Utilizing microsimulations for the analysis of multidimensional poverty (SIMPOV)

Entitat Finançadora: "la Caixa" Foundation. The Social Observatory

Referencia: SR20-00974

2021-2025
Sexual Minorities and Inequality of Opportunity (MINEQ)

Entitat Finançadora: European Commission. European Research Council Executive Agency

Referencia: H2020-ERC-2020-StG-GA No 948557-MINEQ

2021-2024
Tiempo de Trabajo en el empleo y en el hogar: desestandarización y convergencia de género (TEMPHO)

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: PID2020-118770RB-I00

2021-2022
A powerful stochastic tool to assess the impact of the COVID-19 in Catalonia, integrating detailed demographic and mobility data

Entitat Finançadora: Agència de Gestió i Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya

Referencia: 2020PANDE00180

2021-2024
Inequalities in informal caregiving over the adult life course in Europe: social participation, health and the influence of COVID-19’ (EUROCARE)

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: PCI2021-121983

2020-2022
Increasing wealth inequality in Spain: Who is falling behind and why? (WINEQ)

Entitat Finançadora: "la Caixa" Foundation. The Social Observatory

Referencia: SR0403

2020-2023
Better jobs for longer lives: Counterbalancing the negative effects of population aging (QUALYLIFE)

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Referencia: PID2019-111666RJ-I00

2020-2021
Game of Crowds

Entitat Finançadora: FECYT

Referencia: FCT-19-15244

2020-2021
Moving in and out of in-work poverty in Spain

Entitat Finançadora: "la Caixa" Foundation. The Social Observatory

2019-2021
Global Family Trends: Gender, Social and Regional Inequalities (GLOBFAM)

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Referencia: RTI2018-096730-B-I00

2019-2021
Condicionantes demográficos de la desigualdad económica, una aproximación histórica (siglos XVIII-XX) DEMO-DESIGUAL

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Referencia: RTI2018-095533-B-I00

2019-2021
Diversidad en el curso de vida familiar en contextos de elevada inestabilidad de las parejas (INSTABLEFAM)

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Referencia: RTI2018-097664-A-I00

2019
Understanding the low willingness to move for jobs across regions in Spain

Entitat Finançadora: "la Caixa" Foundation. The Social Observatory

2018-2020
¿Las personas mayores tendrán parientes que les podrán cuidar en el futuro? Un estudio basado en un modelo mixto de micro-simulación y en agentes (ABM)

Entitat Finançadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Referencia: CSO2017-89721-R

2017-2021
Integrating research infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy (InGRID-2)

Entitat Finançadora: European Commission. Directorate-General Research & Innovation

Referencia: Grant agreement no 730998

2017-2018
XARXES: Tecnologia i innovació ciutadana en la construcció de xarxes socials històriques per a la comprensió del llegat demogràfic

Entitat Finançadora: Programa RecerCaixa (Obra Social “la Caixa” amb la col·laboració de l'Associació Catalana d’Universitats Públiques-ACUP)

Referencia: Convocatòria 2016

2017-2021
Grup de Recerca en Demografia i Famílies (DEMFAMS)

Entitat Finançadora: Departament d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Referencia: 2017SGR1454

2016-2018
Anàlisi demogràfica de les desigualtats socioeconòmiques de la salut a Catalunya en el context de la darrera crisi econòmica: gènere, generació i territori

Entitat Finançadora: Programa RecerCaixa (Obra Social “la Caixa” amb la col·laboració de l'Associació Catalana d’Universitats Públiques-ACUP)

Referencia: RecerCaixa 2015

2016-2018
Estrategias familiares y respuestas demográficas a la crisis económica (CRISFAM) / Family strategies and demographic responses to the economic recession (CRISFAM)

Entitat Finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad

Referencia: CSO2015-64713-R

2016-2018
La sostenibilidad de las pensiones desde una perspectiva demogràfica: El aumento de la actividad laboral femenina y la mejora de la relación contribuyentes/pensionistas

Entitat Finançadora: Fundación Ramón Areces

2016-2019
Sociodemografía del sistema público de pensiones y del cuidado de la población mayor dependiente

Entitat Finançadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Referencia: CSO2016-77449-R

2016-2020
La custodia compartida después de una ruptura de unión: ¿Qué contextos favorecen este paradigma emergente?

Entitat Finançadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Referencia: CSO2016-78715-R

2016-2017
Igualdad de genero y apoyo institucional: requisitos para recuperar la fecundidad ¿Estam@s preparad@s y dispuest@s?

Entitat Finançadora: Consejo de Investigaciones Sociológicas (CIS), Ministerio de la Presidencia

2016-2019
Family formation decisions and gender attitude in crisis times: an international, historical and longitudinal comparison (FAMilyDECisions)

Entitat Finançadora: European Commission. European Research Executive Agency

Referencia: Grant Agreement number 657030

2015-2017
Eines i procediments per a la informatització massiva de les fonts històriques de població

Entitat Finançadora: Programa RecerCaixa (Obra Social “la Caixa” amb la col·laboració de l'Associació Catalana d’Universitats Públiques-ACUP)

Referencia: RecerCaixa 2014

2015-2017
¿Con quién viviré y quién me cuidará? Determinantes actuales y futuros de las pautas de convivencia y de dependencia de la población mayor

Entitat Finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad

Referencia: CSO2014-60113-R

2015
Valores y actitudes asociados a las nuevas formas familiares

Entitat Finançadora: Consejo de Investigaciones Sociológicas (CIS), Ministerio de la Presidencia

2015-2020
Equalizing or disequalizing? Opposing socio-demographic determinants of the spatial distribution of welfare (EQUALIZE)

Entitat Finançadora: European Commission. European Research Council Executive Agency

Referencia: ERC-2014-STG-grant agreement No 637768

2015-2016
Convivencia intergeneracional y cambio social y demográfico en España

Entitat Finançadora: Acciones de dinamización "Proyectos Europa Excelencia", Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia

Referencia: CSO2015-70634-ERC

2015
Veus Valencianes

Entitat Finançadora: Ciència i Ciutadania; El temps; Xarxa d’universitats Vicens Vives

2014-2015
El tratamiento digital de las fuentes históricas locales. Tres experimentos en "crowdsourcing" y acceso fácil

Entitat Finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional de I+D+I

Referencia: CSO2013-43118-R

2014-2016
Acicates en la prolongación de la vida laboral: salud, formación y formas de convivencia

Referencia: CSO2013-48042-R

2014-2015
Crecimiento económico, crecimiento poblacional y consecución de los objetivos de Desarrollo del Milenio: Lecciones del pasado para la futura Agenda Global del Desarrollo

Entitat Finançadora: Fundación BBVA

2014-2017
Grup de recerca en Demografia i Famílies (DEMFAMS)

Entitat Finançadora: Departament d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Referencia: 2014SGR0417

2014-2017
Grup d'Estudis de la Població (GEP)

Entitat Finançadora: Departament d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Referencia: 2014SGR0864

2013-2016
Espacios de vida y usos del tiempo de las familias postdivorcio

Entitat Finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional de I+D+I

Referencia: CSO2012-39157

2013-2016
Inclusive Growth Infrastructure Distribution (InGRID)

Entitat Finançadora: European Commission. Directorate-General Research & Innovation

Referencia: CP-CSA-Infra 312691

2012-2014
Inmigración internacional y familia en España: Trayectorias de pareja en perspectiva transnacional

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: CSO2011-24544

2012-2015
Datos e indicadores para mejorar la estimación de la fecundidad del momento

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: CSO2011-29136

2011-2013
Dinámica del mercado de trabajo y formación familiar en España durante el cambio de siglo

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: CSO2010-21028/SOCI

2011-2013
Matrimonio y posición social en el área de Barcelona, 1451-1905. Construcción de una base de datos y análisis sociodemográfico

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: CSO2010-21300/SOCI

2011-2016
Five Centuries of Marriages (5CofM)

Entitat Finançadora: European Commission. European Research Council Executive Agency

Referencia: GA No 20100407

2011-2015
Data without Boundaries (DwB)

Entitat Finançadora: European Commission. Directorate-General Research & Innovation

Referencia: Grant Agreement n° 626608

2011-2013
Poverty and Equality: Methods and Implications / Pobreza e Igualdad: Métodos e Implicaciones

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: ECO2010-21668-C03-02

2010-2012
El reparto del tiempo y el uso del espacio en las parejas biactivas. La situación española en el contexto europeo

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: CSO2009-08273

2010-2015
Towards a Unified Analysis of World Population: Family Patterns in Multilevel Perspective (WORLDFAM)

Entitat Finançadora: European Commission. European Research Council Executive Agency

Referencia: 7FP240978

2010-2012
Implicaciones sociodemográficas de las condiciones de salud en las edades adultas

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: CSO2009-09851

2010-2012
Post-divorcio y vulnerabilidad social en España: Experiencias de hombres y mujeres en el ámbito económico y la salud

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: CSO2009-09891

2009-2013
Grup de recerca en Demografia i Famílies (DEMFAMS)

Entitat Finançadora: Departament d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Referencia: 2009 SGR-0048

2009-2013
Grup d'Estudis de la Població (GEP)

Entitat Finançadora: Departament d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Referencia: 2009 SGR-00030

2008-2011
Evaluating and enhancing the European Census Microdatabase

Entitat Finançadora: Agence nationale de la recherche (ANR)

2006-2017
Time Use Survey Data Access System

Entitat Finançadora: National Institutes of Health (USA)

Referencia: R01HD053654

© CED 2020 Avís legal/ Política de Privacitat/ Política de cookies
CED