Espais de formació

Sol·licitud de reserva dels espais de formació del Centre d’Estudis Demogràfics (CED)

La reserva dels espais de formació afecta les següents infraestructures del CED:

 

Aula (E2/-109)

(aforament: 18 persones)

Sala Àngels Torrents (E2/-108) 

(aforament: 58 persones)

 

Es posa a l’abast del personal del CED (personal investigador, estandants i personal investigador en formació), així com a col·lectius externs vinculats a l’àmbit acadèmic i/o professional, la possibilitat d’utilitzar els espais de formació per desenvolupar reunions, conferències, seminaris, assajos de presentacions, etc.

La reserva s’haurà d’efectuar omplint la fitxa (P08.008) i enviant-la a l’adreça de correu electrònic biblioteca@ced.uab.cat. La reserva només tindrà efectes un cop rebuda la confirmació per part del CED a través d’e-mail.

La utilització d’aquests espais té un cost econòmic (tarifes) excepte per aquelles institucions i/o investigadors amb convenis de col·laboració amb el CED. En tot cas, són d’obligatori compliment les normes d’utilització especificades a la fitxa de reserva i que han de ser signades pel responsable d’aquesta.