Dades i història

El Centre d’Estudis Demogràfics (CED), és un centre CERCA, situat al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (mapa i localització), fou fundat l’any 1984, amb una triple missió: 1) Promoure la recerca bàsica i aplicada; 2) La docència en demografia en dues vessants: cursos específics de formació i un tercer cicle acadèmic; i, 3) La difusió del coneixement de la població de Catalunya a través de publicacions, seminaris i conferències.

El CED és un consorci públic amb personalitat jurídica pròpia.  El seu Consell de Govern és integrat per representants de la Generalitat de Catalunya i de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el seu Consell Científic Assessor, per membres de reconegut prestigi (òrgans de govern). Actualment formen part del CED més de 60 persones, entre investigadors, tècnics i personal d’administració (directori). El Dr. Albert Esteve és el seu director des de l’any 2015.

Anteriorment, la direcció va estar a càrrec de la Dra. Anna Cabré, que va impulsar la creació i el creixement de la institució fins a  situar el CED entre els cinc primers centres de recerca en demografia europeus. Avui és directora honorària del CED.

El juliol de 2015 fou atorgada al CED la Placa Narcís Monturiol  al mèrit científic i tecnològic. Aquests guardons, instituïts per la Generalitat l’any 1982, volen distingir les persones i entitats que han contribuït de manera destacada al desenvolupament de la ciència i la tecnologia a Catalunya.

El Centre d’Estudis Demogràfics fou fundat l’any 1984 amb una triple missió: promoure la recerca (bàsica i aplicada), la formació i la difusió del coneixement en matèria de Població. Fins a l’any 2014, la direcció va estar a càrrec de la Dra. Anna Cabré
Dr. Jordi Nadal i Oller. A ell se li deu la fundació del Centre d’Estudis Demogràfics, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya. En fou president del seu Consell de Govern fins el 2008.
La professora Anna Cabré va ser la directora del centre des dels seus inicis fins a l’any 2014. Sota la seva direcció el CED es va convertir en un dels centres de referència europeus en estudis de població