Portal de transparència

En compliment de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern (publicada al BOE de 10 de desembre), i la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern (publicada al DOGC de 31 de desembre), obrim aquest apartat en la nostra pàgina web.

El Centre d’Estudis Demogràfics, compromès amb la transparència i conscient de la seva responsabilitat d’oferir informació actualitzada de les seves activitats, posa a la vostra disposició tota una sèrie de documents d’interès, tant per al propi organisme com per al públic en general.