SOBRE EL CED

Avís legal

IDENTIFICACIÓ

Aquest lloc web www.ced.uab.cat es titularitat del CONSORCI CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS, ENTITAT PÚBLICA DE DRET PRIVAT (el titular), amb CIF: Q5855973C, que té el seu domicili al c/de Ca n’Altayó, Edifici E2, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193, Cerdanyola del Vallès , Tel. 935813060 i e-mail de contacte amb el DPD personaldata@ced.uab.cat

El titular posa a disposició dels usuaris el present AVÍS LEGAL per donar compliment a les disposicions de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE) i per informar sobre les condicions d’ús del lloc web.

Propietat Intel·lectual

El CONSORCI CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS, ENTITAT PÚBLICA DE DRET PRIVAT és el titular en exclusiva dels continguts del lloc web www. www.ced.uab.cat: textos, gràfics, imatges, logotips, arxius de programari, colors, estructura, selecció, ordenació i presentació de continguts, programa d’ordinador per a la seva creació i el seu funcionament.  Està totalment prohibida la reproducció total i / o parcial, explotació, distribució, comercialització, comunicació pública i emmagatzematge d’aquesta pàgina i de qualsevol altre material i / o element que la integri protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual, sense obtenir el consentiment previ del Titular.

Condicions generals d’ús

L’usuari del lloc web accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada pel titular en el moment en que l’usuari accedeixi al lloc web.

La pàgina web pot ser visitada lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

Limitació de responsabilitat

El  Titular no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del lloc web o altres continguts, als quals es pugui accedir a través d’aquesta, ni dels danys derivats de la utilització del lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

El  Titular no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web; tampoc és responsable dels danys i perjudicis, que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers.

Aquest lloc web té caràcter informatiu i el seu contingut pot ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís. El Titular es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l’accés, ja sigui temporal o definitivament, sense avís previ.

Política de Privacitat

De conformitat al que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) i la normativa vigent, l’informem que les dades personals facilitades pels usuaris d’aquest lloc web seran tractades pel Consorci Centre d’Estudis Demogràfics, Entitat Pública de Dret Privat, en base al seu consentiment i amb la finalitat de contestar la seva sol·licitud i l’enviament d’informació del seu interès.

Les dades personals seran conservades mentre duri la finalitat per a la que són tractades i durant el temps que estableixi la legislació vigent i no seran cedides a  tercers. Les dades personals poden estar ubicades en els servidors de prestadors de servis amb domicili als EUA; seran tractades amb un nivell de protecció adequat per ser entitats certificades en el marc de l’Escut de Privacitat UE-EUA.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, escrivint al responsable del tractament, el Consorci Centre d’Estudis Demogràfics, Entitat Pública de Dret Privat amb domicili al c/ de Ca n’Altayó, Edifici E2, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193, Cerdanyola del Vallès o per correu-e escrivinta
personaldata@ced.uab.cat. També pot exercitar la tutela dels seus drets davant la Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Dades de contacte amb el  DPD: personaldata@ced.uab.cat

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.