Suport directe a la recerca

Candi Abella Álvarez  cabella@ced.uab.cat

Bibliotecària

Diplomada en Biblioteconomia (Universitat de Barcelona)
Inés Brancós Coll  ibrancos@ced.uab.cat

Projectes de Recerca i Difusió

Doctora en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Teresa Antònia Cusidó Vallverdú  tacusido@ced.uab.cat

Gestora de Projectes Internacionals i Transferència

Doctora en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Amalia Gómez Casillas  agomez@ced.uab.cat

Coordinadora de Comunicació i Difusió de l’Explorador Social

Doctora en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Antonio José Medina Cruz  tmedina@ced.uab.cat

Tècnic de Suport a la Recerca

Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Teresa Menacho Montes  tmenacho@ced.uab.cat

Banc de Dades i Informàtica

Llicenciada en Matemàtiques (Universidad de Sevilla)
Anna Montfort Chipell  amontfort@ced.uab.cat

Tècnica de Suport a la Recerca (INVESTIGO)

Graduada en Geografia i Ordenació del Territori (Universitat Autònoma de Barcelona)
Rita Trias Prats  rtrias@ced.uab.cat

Tècnica de Suport a la Recerca (INVESTIGO)

Graduada en Estudis Globals (Universitat Pompeu Fabra)
Anna Turu Sánchez  aturu@ced.uab.cat

Tècnica de Suport a la Recerca

Diplomatura en Estadística (Universitat Politècnica de Catalunya)
Miquel Valls Fígols  mvalls@ced.uab.cat

Tècnic de Suport a la Recerca/UAB

Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)