Tornar

Anna Turu Sánchez

ORCID 0000-0002-8888-5303 Tècnica de Suport a la Recerca

Titulació: Diplomatura en Estadística (Universitat Politècnica de Catalunya)
Línia/es de recerca: Desigualtats en salut, Fecunditat i llars

Anna Turu és diplomada en Estadística per la Universitat Politècnica de Catalunya i postgraduada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, al Centre d’Estudis Demogràfics. Té més de 20 anys d’experiència en el tractament de dades poblacionals per la seva participació en múltiples projectes d’excel·lència en recerca demogràfica i els seus coneixements de diferents programes estadístics. Actualment imparteix docència sobre indicadors de desigualtat a la Universitat Pompeu Fabra i formació en programes estadístics com R al Centre d’Estudis Demogràfics.
2024
2020
2016
2015
2014
2012