Metodologia i tractament de dades

2023
Informe de viabilitat de l’Enquesta d’orígens i trajectòries de la població resident a Catalunya (OTP)

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2023
Desenvolupament tècnic de la plataforma SIMBA i estudi sobre la mobilitat residencial

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2022
A analyzes of the national censuses using the International Public Use Micro Data Sample (IPUMS)

Entitat Finançadora: University of California Irvine

2022
Desenvolupament tècnic de la plataforma SIMBA i actualització i revisió de les projeccions demogràfiques pel PDUM a l‘horitzó 2050

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2021
Digitalització de dades en un sistema de taules dinàmiques i construcció de la cartografia apropiada a les unitats d’informació que recullen les fonts per a l’anàlisi dels determinats sociodemogràfics dels processos migratoris

Entitat Finançadora: Departament de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

2021
Explotació de resultats electorals per a la Comissió de convivència de l’Ajuntament de Sabadell

Entitat Finançadora: Ajuntament de Sabadell

2021-2023
Explorador Social (CED-HUB)

Entitat Finançadora: Finançament Infraestructura Fons COVID-19. Generalitat de Catalunya

2021
Construcció d’eines de registre i detecció de la violència masclista en l’àmbit institucional

Entitat Finançadora: Institut Català de les Dones

2021
Asesoramiento en la recopilación de información y en la creación de un indicador de vulnerabilidad territorial

Entitat Finançadora: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

2021
Estimación de calibradores para las encuestas de EUSTAT 2022.

Entitat Finançadora: Eustat, Instituto Vasco de Estadística

2020
Projeccions de llars fins a l’any 2038 (base 2018) i redacció de l’Avantprojecte de l’Enquesta d’Usos del temps a Catalunya

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2019
Estudi d’actualització de dades demogràfiques de llars i població per al Pla territorial sectorial d’habitatge

Entitat Finançadora: Institut Català del Sòl i Agència de l’Habitatge de Catalunya

2019-2021
Explorador Social

Entitat Finançadora: Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

2018
Explotació del Padró de 1936 de Sant Feliu de Llobregat

Entitat Finançadora: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat

2018
Prototipus de l’aplicatiu “Social Explorer”

Entitat Finançadora: Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

2018-2021
Suport al sistema d’indicadors metropolitans de Barcelona (SIMBA)

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2017
UN WOMEN global indicators. Data collection and analysis

Entitat Finançadora: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

2017
Explotació de les dades del “Mapa de tendències”, enquesta institucional a centres proveïdors de salut a Catalunya

Entitat Finançadora: TicSalut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

2017
Anàlisi territorial i social de les desigualtats de mortalitat i fecunditat a partir del Registre Estadístic de Població geocodificat i de les dades enllaçades de naixement i defuncions

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2017
Tractament de microdades individuals agregades sobre la mobilitat geogràfica i accés a la vivenda

Entitat Finançadora: Departament de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

2016
Projecte metodològic per a l’estimació de les desigualtats de mortalitat a partir del Registre estadístic de població

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2015
Identificació d'unitats territorials per la comparació d'indicadors municipals de salut

Entitat Finançadora: Diputació de Barcelona, Servei de Salut Pública

2014-2015
Collection of socioeconomic and demographic indicators covering the EU-28 member states and Western and Southern European countries

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2013
Catalonian data sample of the state census or registers of inhabitants of the decade 1880-1889

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2013
Explotació de la Mostra Contínua de Vides Laborals

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2012
Explotació sistemàtica de la Mostra Contínua de Vides Laborals

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2012
Estimación de la población base de las nuevas proyecciones de población del Uruguay

Entitat Finançadora: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

2012
Identificació d'unitats territorials per la comparació d'indicadors municipals de salut

Entitat Finançadora: Diputació de Barcelona, Servei de Salut Pública

2011-2012
Propostes metodològiques i elaboració d'indicadors per al sistema d'informació en salut de la Diputació de Barcelona

Entitat Finançadora: Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona

2010
Database on the components of the demographic growth of the Spanish population mortality, fertility and migration

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2010
Indicadors sociodemogràfics per al Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Cerdanyola del Vallès

Entitat Finançadora: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

2010-2012
Evaluación de la calidad de la información migratoria en el registro de población de Andalucía

Entitat Finançadora: Instituto de Estadística de Andalucía

2010-2012
Estimación de indicadores demográficos para pequeñas áreas: estado de la cuestión metodológico y aplicación al caso de Andalucía

Entitat Finançadora: Instituto de Estadística de Andalucía