Estudis sociodemogràfics

2023
Global Age Patterns of Under-5 Mortality

Entitat Finançadora: Population Studies Center. Pennsylvania University

2023
Redacció de l'apartat de Demografia del capítol I de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2020-22

Entitat Finançadora: Consell Econòmic i Social de Barcelona

2023
Evolució, causes i prospectiva de la fecunditat i natalitat a Catalunya

Entitat Finançadora: Departament de Presidència. Generalitat de Catalunya

2023
Desenvolupament tècnic de la plataforma SIMBA i estudi sobre la mobilitat residencial

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2023-2024
La evolución de la composición de los hogares y las formas de vida en España y Portugal durante los últimos 50 años

Entitat Finançadora: Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

2022-2023
Family formation, structure, permanence and child child outcomes in Latin America

Entitat Finançadora: London School of Economics and Political Sicence

2022
A analyzes of the national censuses using the International Public Use Micro Data Sample (IPUMS)

Entitat Finançadora: University of California Irvine

2021-2024
Excess deaths and life-years lost due to the Covid-19 pandemic

Entitat Finançadora: Danish Centre for Demographic Research (CDem)

2021-2024
Unequal Lifespans

Entitat Finançadora: Danish Centre for Demographic Research (CDem)

2021
Explotació de resultats electorals per a la Comissió de convivència de l’Ajuntament de Sabadell

Entitat Finançadora: Ajuntament de Sabadell

2021-2022
Diagnosi del mercat de treball, estructura demogràfica i oferta formativa, del municipi Reus i del Camp de Tarragona

Entitat Finançadora: Fundació BCN Formació Professional

2021
Diagnosi del mercat de treball, estructura demogràfica i oferta formativa, del municipi del Prat de la Llobregat

Entitat Finançadora: Fundació BCN Formació Professional

2021
Asesoramiento en la recopilación de información y en la creación de un indicador de vulnerabilidad territorial

Entitat Finançadora: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

2021
Caracterització demogràfica actual i projeccions de població. Districte de Ciutat Vella

Entitat Finançadora: Ajuntament de Barcelona

2020
Les implicacions de l’envelliment en la demanda de serveis assistencials i socials a Catalunya: Anàlisi i previsió de futur

Entitat Finançadora: Departament de Benestar Social. Generalitat de Catalunya

2019
Estudi d’actualització de dades demogràfiques de llars i població per al Pla territorial sectorial d’habitatge

Entitat Finançadora: Institut Català del Sòl i Agència de l’Habitatge de Catalunya

2019
Envelliment i habitabilitat a la Metròpoli de Barcelona. La dimensió econòmica i socioassistencial de l’autonomia residencial de les persones grans: perspectives de futur a l’àmbit metropolità

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2019
La gentrificació a la ciutat de Barcelona des d'una perspectiva de gènere. Una anàlisi quantitativa

Entitat Finançadora: Ajuntament de Barcelona

2018
Españoles e hispanos en Estados Unidos

Entitat Finançadora: Universidad de Alcalá

2018-2019
Estudi de diagnosi de la pobresa i la vulnerabilitat social a la comarca del Maresme

Entitat Finançadora: Consell Comarcal del Maresme

2018
Anàlisi demogràfica i projeccions dels municipis de l’àmbit rural català 2017-2027

Entitat Finançadora: Fundació Món Rural

2018-2019
Necessitats d’habitatge dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2017
Caracterització sociodemogràfica de la població del districte de Nou Barris i la seva distribució territorial interna

Entitat Finançadora: Alba Sud

2017
Informe sobre la situación demográfica en España

Entitat Finançadora: Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales

2017
Anàlisi sociodemogràfica a l'entorn de l'Avinguda Meridiana

Entitat Finançadora: Intelligent Mobility

2017
Estudi socioeconòmic sobre l’atracció i retenció de joves talents

Entitat Finançadora: Promoció econòmica. Ajuntament de Sabadell

2017
Resultats escolars, migració i territori. Catalunya, 2011-2016

Entitat Finançadora: Secretaria General de Migracions. Generalitat de Catalunya

2016-2017
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 15/16

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2016
Estimation of household size and living arrangements by age for all countries with available data

Entitat Finançadora: United Nations. Population Division

2015
Panoràmica demogràfica sobre la immigració a Catalunya

Entitat Finançadora: Instratègies

2015
Canvis i tendències demogràfiques a l'AMB al nou mil·leni

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2015-2016
Som cohesió: Catalunya, país d'immigrants

Entitat Finançadora: Òmnium Cultural

2015-2016
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 14/15

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2014
Situació, tendències i previsions de població a l'AMB en el marc del Pla Director Urbanístic Metropolità

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2014
Un segle de migració valenciana a Catalunya. Migracions, població valenciana i la seva descendència a Catalunya

Entitat Finançadora: Obra social "La Caixa"

2014
Population Europe Resource Finder and Archive (PERFAR) - Family Policies (Spain): Overview of the family and educational policies in Spain

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2014
Participació en la construcció del contingut científic per a l'exposició dels treballs actuals del Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Entitat Finançadora: Àrea Metropolitana de Barcelona i Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2014
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 13/14

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2013
Gender Equity and Fertility in Postindustrial Societies

Entitat Finançadora: National Science Foundation (U.S.) and Weatherhead Center for International Affairs (Harvard University)

2013
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 12/13

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2012
La migració a l'Enquesta demogràfica 2007

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2012
Paternité et divorce en Espagne

Entitat Finançadora: Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

2012
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 11/12

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2012
Anàlisi de l’evolució de les defuncions a la ciutat de Barcelona durant el període 1975-2010

Entitat Finançadora: Cementiris de Barcelona

2011
Gent Gran i conducció a Espanya. Aportacions per a una mobilitat sostenible

Entitat Finançadora: Reial Automòbil Club de Catalunya

2011-2012
Característiques sociodemogràfiques dels usuaris de les TIC a la primera dècada del segle XXI

Entitat Finançadora: CAPRABO S.A.

2011-2012
Trends in Catalan Demographic History (TRENCADÍS)

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2011-2013
Retorns del mercat de treball a l'educació i desigualtats socials

Entitat Finançadora: Fundació Jaume Bofill

2011
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 10/11

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2010
Mobilitat, limitacions sensorials i accidentalitat entre la gent gran a Espanya

Entitat Finançadora: Reial Automòbil Club de Catalunya

2010
Anàlisi de la fecunditat de la població de Catalunya segons l'Enquesta Demogràfica de l'IDESCAT (2007)

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2010-2011
La propiedad de la vivienda en tiempos de bonanza, España 2004-2007. Análisis sociodemográfico y territorial

Entitat Finançadora: Fundació Abertis

2010
Les pautes d'assentament de la població estrangera i escenaris prospectius: perspectiva municipal de l'arrelament a la província de Barcelona, 2006-2009

Entitat Finançadora: Diputació de Barcelona

2010
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 08/09

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.