Eines de recerca

Eines de recerca


En el marc del Sistema de Qualitat dels processos administratius i de gestió del CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS, així com de l’actuació del personal investigador en els diferents àmbits del seu treball, es posen a disposició en aquest apartat una sèrie de plans i protocols que han de facilitar les activitats de recerca, de docència, de difusió i de transferencia dels resultats. Tot aquest material forma part del pla d’acció del CED vinculat al segell “hr" (Human Excellence in Research). Amb motiu de la Pandèmia COVID-19 s’han afegit també tota una sèrie de documents per facilitar el teletreball, quan aquest sigui aconsellable, tant des del punt de vista de protecció de les dades personals i de recerca, com de la seguretat i higiene en el treball.

Festa de la recerca

Cada any, amb motiu de l’aniversari de constitució del CED el 10 de febrer de 1984, celebrem la “Festa de la recerca". S’hi exposa un resultat de recerca d’un treball en curs o acabat o d’un article en preparació. Són 4 o 5 minuts de comentari d’un gràfic, una taula, un mapa… que permeten conèixer l’activitat científico-tècnica del CED. La diada es completa amb una xocolata desfeta ben calenta.  

© CED 2020 Avís legal
CED