Biblioteca

La biblioteca del Centre d’Estudis Demogràfics és l’única existent a Espanya especialitzada en demografia i estudis de població. Posa a l’abast de la comunitat científica i universitària totes les estadístiques de població espanyola (des del 1860) i d’una extensa bibliografia en demografia espanyola i internacional. A més, conté obres en matèria de: estadística, sociologia, estudis de gènere, economia, urbanisme, geografia, etc. També disposa d’una col·lecció de les revistes demogràfiques més importants dins el panorama nacional i internacional, així com una notable col·lecció de tesis doctorals, part de les quals es poden consultar en línia a través del portal TDX.
El fons consta de 10.715 volúmens en format paper, i 82 publicacions seriades, aproximadament, de les quals, algunes s’han deixat de publicar i altres, actualment, s’editen només en format digital.
Per facilitar la difusió i recerca de materials, la biblioteca elabora un llistat mensual de les novetats rebudes.

Aportaciones al estudio de la emigración gallega : un enfoque comarcal

NULL


Pàgines: 215
ISBN: 84-453-0628-6
Anuari estadístic de Catalunya 1992-2005

INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT)


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-393-6904-2
Tablas de mortalidad de la población española, 1996-1997

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA


Pàgines: 39
Embarazo precoz y aborto adolescente en Colombia

WARTENBERG, Lucy


Pàgines: 75
ISBN: 958-9180-96-5
Programa anual d'actuació estadística 2005 [Recurs electrònic]

INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNA (IDESCAT)


Pàgines: CD-ROM
Migraciones internas y medium-distance en la Península Ibérica, 1500-1900 (I Conferencia Europea de la Comisión Internacional de Demografía Histórica. Santiago de Compostela. 22-25 Septiembre, 1993)

NULL


Pàgines: 2 vol.
Emigração e alfabetização : o Alto-Minho e a Miragem do Brasil

RODRIGUES, Henrique


Pàgines: 277
ISBN: 972-96543-0-1
Probabilità e induzione

NULL


Col·lecció: Supplemento al nº 3 de Statistica
Pàgines: 524
What we know about health transition : the cultural, social and behavioural determinants of health

NULL


Col·lecció: (Health Transition Series; 2)
Pàgines: 2 vol.
ISBN: 0-7315-1106-9
Un reto para la sociedad madrileña : la epidemia de gripe de 1918-19

PORRAS GALLO, María Isabel


Col·lecció: (Madrid en el Tiempo; 5)
Pàgines: 158
ISBN: 84-89784-17-5
Vigo y su comarca en los siglos XVI y XX

GONZALEZ MUÑOZ, María del Carmen


Pàgines: 276
Pobreza y asistencia benéfica : el Hospital de San Sebastián de Ecija, 1813-1942

VALENZUELA CANDELARIO, José


Col·lecció: (Historia y Geografía; 12)
Pàgines: 172
ISBN: 84-472-0301-8
Entre Sevilla y Madrid : estudio sobre Hauser y su entorno

NULL


Pàgines: 243
ISBN: 84-8499-166-0
Quando o rico se faz pobre : misericórdias, caridade e poder no Império Português, 1500-1800

SÁ, Isabel dos Guimarães


Col·lecció: (Outras Margens)
Pàgines: 320
ISBN: 972-8325-16-9
Nación e inmigración : los españoles en Cuba (ss. XIX y XX)

MALUQUER DE MOTES, Jordi


Col·lecció: (Cruzar el Charco; 1)
Pàgines: 190
ISBN: 84-7286-332-8
CAUCES : Cuadernos del Consejo Económico y Social


Números: Nº 1/1997 - Nº 21/2012
ISSN: 1888-038X
Demografía y Economía


Números: Nº 1/ 1967 - Nº 60/ 1984
ISSN: 0185-0148
DEMOGRÁFIA (English Editon)


Números: Vol. 46 / 2003 - Vol. 54- Nº 5/ 2011
ISSN: 0011-8249
Cuadernos Migratorios


Números: Nº 1/ 2011
ISSN: 2225-689X
Cuadernos de Turismo


Números: Nº 3/ 1999 - Nº 25/ 2010
ISSN: 1139-7861
Cuadernos de Geografía


Números: Nº 1/ 1964 - Nº 89/ 2011
ISSN: 0210-086X
Cuadernos Aragones de Economía


Números: Vol. 1-Nº 1/ 1991 - Vol. 23-Nº 1-2/ 2013
ISSN: 0211-0865
Coneixement i Societat


Números: 1696-7380
ISSN: UNIVERSIDADES / UNIVERSITATS / UNIVERSITIES/ INVESTIGACION / INVESTIGACIÓ / RESEARCH/ ESTADISTICA / STATISTICS /CIENCIAS SOCIALES / CIÈNCIES SOCIALS / SOCIAL SCIENC
CERCLES : Revista d'Història Cultural


Números: Nº 4/ 2001 - Nº 13/ 2010
ISSN: 1139-0158
Demography


Números: Vol 1-Nº 1/ 1964 - Vol. 51-Nº 1/ 2014
ISSN: 0070-3370
Revista 1


Números: 1
ISSN: issn