Biblioteca

La biblioteca del Centre d’Estudis Demogràfics és l’única existent a Espanya especialitzada en demografia i estudis de població. Posa a l’abast de la comunitat científica i universitària totes les estadístiques de població espanyola (des del 1860) i d’una extensa bibliografia en demografia espanyola i internacional. A més, conté obres en matèria de: estadística, sociologia, estudis de gènere, economia, urbanisme, geografia, etc. També disposa d’una col·lecció de les revistes demogràfiques més importants dins el panorama nacional i internacional, així com una notable col·lecció de tesis doctorals, part de les quals es poden consultar en línia a través del portal TDX.
El fons consta de 10.715 volúmens en format paper, i 82 publicacions seriades, aproximadament, de les quals, algunes s’han deixat de publicar i altres, actualment, s’editen només en format digital.
Per facilitar la difusió i recerca de materials, la biblioteca elabora un llistat mensual de les novetats rebudes.

Intergenerational economic relations and demographic change (Honolulu. 12-14 September, 1995)

INTERNATIONAL UNION FOR THE STUDY OF POPULATION; EAST-WEST CENTER PROGRAM ON POPULATION


Pàgines: x
Anuari estadístic : Manresa 2006

AJUNTAMENT DE MANRESA


Pàgines: CD-ROM
Anuario estadístico de España 2011

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 1579-2722
Les dones a la ciutat de València, 2012

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA


Pàgines: CD-ROM
Anuari estadistic de la ciutat de València : 2013

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA


Pàgines: CD-ROM
ISBN: ISSN 1889-0962
Padron 2002 : explotación estadística y nomenclátor a 1 de enero de 2002 [Recurso electrónico]

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-260-3612-0
Resultados detallados del padrón continuo, 1998-2003

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-451-2673-3
Sistema socioeconómico y georeferencial sobre la violencia de género en Ciudad Juárez, Chihuahua. Análisis de la violencia de género en Ciudad Juárez, Chihuaha : propuestas para su prevención

RUBIO, Rodolfo [et al.]


Pàgines: CD-ROM
Padron 2003 : explotación estadística y nomenclátor a 1 de enero de 2003 [Recurso electrónico]

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA


Pàgines: CD-ROM
ISBN: ISSN 1696-0297
Padron 2004 : explotación estadística y nomenclátor a 1 de enero de 2004 [Recurso electrónico]

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA


Pàgines: CD-ROM
ISBN: ISSN 1696-0297
Bibliografía española de revistas científicas de ciencias sociales y humanidades : base de datos referencial especializada en publicaciones periódicas españolas (Edición 2007)

NULL


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 1575-0175
XXXIII Reunión de Estudios Regionales (León. 15-16 de noviembre, 2007)

NULL


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-690-8351-2
Anuari estadístic de Sabadell 2009

AJUNTAMENT DE SABADELL


Pàgines: CD-ROM
Anuari estadístic de Sabadell 2010

AJUNTAMENT DE SABADELL


Pàgines: CD-ROM
Anuario Internacional CIDOB 2007 : claves para interpretar la política exterior española y las relaciones internacionales en 2006

FUNDACIÓ CIDOB


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 978-84-87072-83-3