Biblioteca

La biblioteca del Centre d’Estudis Demogràfics és l’única existent a Espanya especialitzada en demografia i estudis de població. Posa a l’abast de la comunitat científica i universitària totes les estadístiques de població espanyola (des del 1860) i d’una extensa bibliografia en demografia espanyola i internacional. A més, conté obres en matèria de: estadística, sociologia, estudis de gènere, economia, urbanisme, geografia, etc. També disposa d’una col·lecció de les revistes demogràfiques més importants dins el panorama nacional i internacional, així com una notable col·lecció de tesis doctorals, part de les quals es poden consultar en línia a través del portal TDX.
El fons consta de 10.715 volúmens en format paper, i 82 publicacions seriades, aproximadament, de les quals, algunes s’han deixat de publicar i altres, actualment, s’editen només en format digital.
Per facilitar la difusió i recerca de materials, la biblioteca elabora un llistat mensual de les novetats rebudes.

La resurrección del control natal : discusión crítica de argumentos científicos

FUCARACCIO, Angel


Col·lecció: (Documento de Trabajo; 18)
Pàgines: 127
El desarrollo regional diferenciado y la dinámica demográfica de América Latina

DI FILIPPO, Armando


Col·lecció: (Documento de Trabajo; 15)
Pàgines: 111
Introducción al estudio de la familia y los hogares en América Latina

LIRA, Luís Felipe


Col·lecció: (Documento de Trabajo; 10)
Pàgines: 41
Anotaciones para el análisis político de las políticas de población : la relación entre la estructura de poder y la acción pública

ATRIA, Raúl


Col·lecció: (Documento de Trabajo; 9)
Pàgines: 30
Introducción al estudio de la fecundidad

CAMISA, Zulma


Col·lecció: (Serie B; 1007)
Pàgines: 106
¿Es la población una variable política?

OHLIN, Goran


Col·lecció: (Serie B; 52)
Pàgines: 10
Migración de mano de obra no calificada entre países latinoamericanos

AREVALO, Jorge V. [et al.]


Col·lecció: (Serie A; 169)
Pàgines: 61
El desarrollo de nuevos modelos de nupcialidad y fecundidad

COALE, Ansley J.


Col·lecció: (Serie D; 97)
Pàgines: 26
Naturaleza, métodos y relaciones de la demografía (Guía para diez lecciones en el Curso Básico de Demografía) (Segundo año)

MACCIO, Guillermo


Col·lecció: (Serie BS; 6)
Pàgines: 5
Cuatro lecciones de William Brass (Santiago de Chile. 2-5 septiembre, 1975)

BRASS, William


Col·lecció: (Serie D; 91)
Pàgines: 88
La transición demográfica

COALE, Ansley J.


Col·lecció: (Serie D; 86)
Pàgines: 24
Medición de la tendencia a preferir ciertos dígitos en la declaración de edades

BACHI, Roberto


Col·lecció: (Serie DS; 16)
Pàgines: 17
Las teorías de la población de John Maynard Keynes y el concepto de optimo

PETERSEN, William


Col·lecció: (Serie DS; 15)
Pàgines: 25
Las ciencias económicas y la teoría de la población

LEVINE, A. L.


Col·lecció: (Serie DS; 14)
Pàgines: 30
Crítica de métodos para estimar el crecimiento de la población en los países con datos limitados

BRASS, Willian


Col·lecció: (Serie DS; 11)
Pàgines: 26