Biblioteca

La biblioteca del Centre d’Estudis Demogràfics és l’única existent a Espanya especialitzada en demografia i estudis de població. Posa a l’abast de la comunitat científica i universitària totes les estadístiques de població espanyola (des del 1860) i d’una extensa bibliografia en demografia espanyola i internacional. A més, conté obres en matèria de: estadística, sociologia, estudis de gènere, economia, urbanisme, geografia, etc. També disposa d’una col·lecció de les revistes demogràfiques més importants dins el panorama nacional i internacional, així com una notable col·lecció de tesis doctorals, part de les quals es poden consultar en línia a través del portal TDX.
El fons consta de 10.715 volúmens en format paper, i 82 publicacions seriades, aproximadament, de les quals, algunes s’han deixat de publicar i altres, actualment, s’editen només en format digital.
Per facilitar la difusió i recerca de materials, la biblioteca elabora un llistat mensual de les novetats rebudes.

Fertility estimate through the own-children method : an application to data from Argentina, 1895

ARREXT, Carmen; MELLAFE, Rolando; SOMOZA, Jorge L.


Col·lecció: (Serie A; 154)
Pàgines: 28
Estimación de la mortalidad adulta a partir de información sobre la estructura por edades de las muertes : aplicación a datos de San Felipe en torno a 1787

ARREXT, Carmen; MELLAFE, Rolando; SOMOZA, Jorge L.


Col·lecció: (Serie A; 150)
Pàgines: 28
América Latina : evaluación de la situación demográfica en el quinquenio 1970-1975

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE)


Col·lecció: (Serie A; 155)
Pàgines: 37
Nuevos adelantos en la estimación indirecta de la mortalidad

HILL, Kenneth; TRUSSELL, James


Col·lecció: (Serie D; 89)
Pàgines: 39
Estimación de tendencias de mortalidad a partir de información de hijos sobrevivientes

FEENEY, Griffith


Col·lecció: (Serie D; 88)
Pàgines: 37
Estimación de tasas de mortalidad infantil a partir de información de sobrevivencia de hijos clasificados por edad de la madre

FEENEY, Griffith


Col·lecció: (Serie D; 87)
Pàgines: 19
Algunos efectos del desarrollo sobre la población

FUCARACCIO, Angel


Col·lecció: (Serie A; 149)
Pàgines: 72
Estimación de parámetros demográficos a partir de información censal y de registros

FEENEY, Griffith


Col·lecció: (Serie D; 93)
Pàgines: 26
El método de hijos propios para estimar tasas de fecundidad por edad...

FEENEY, Griffith


Col·lecció: (Serie D; 92)
Pàgines: 29
Política de población : ¿Qué? ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo?

MIRO, Carmen A.


Col·lecció: (Serie A; 110)
Pàgines: 14
Compatibilidad entre población y mortalidad

BOCAZ, Albino


Col·lecció: (Serie A; 165)
Pàgines: 53
Las estructuras modelo de fecundidad de Coale-Trussell : un análisis empleando información de América Latina

FERNANDEZ, Rogelio


Col·lecció: (Serie C; 1010)
Pàgines: 85
Preparating subnational population projections : a manual for selected indirect methods

KAYANI, Ashraf K.


Col·lecció: (Serie B; 48)
Pàgines: 68
El uso de modelos lineales en el análisis demográfico, con aplicaciones al estudio de la mortalidad infantil

BOCAZ, Albino


Col·lecció: (Serie A; 166)
Pàgines: 70
Seminario sobre bioestadísticas de la reproducción humana : sesiones de trabajo

LERIDON, Henri


Col·lecció: (Serie D; 1030)
Pàgines: 214