FORMACIÓ

Ja saps què vols estudiar el curs vinent?

El Centre d’Estudis Demogràfics organitza, conjuntament amb el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, els únics programes íntegrament dedicats a la formació en demografia i estudis de la població d’Espanya:

 

TITULACIÓ Doctor/a per la Universitat Autònoma de
Barcelona en el programa de doctorat cursat
Menció cap a l’Excel·lència Aquest programa de doctorat ha obtingut la prestigiosa Menció cap a l’Excel·lència que atorga el Ministeri d’Educació. Aquesta menció possibilita que el programa es pugui presentar a convocatòries d’ajuts de mobilitat per a estudiants i professors, així com altres avantatges en diverses convocatòries públiques.
PLACES 10
PREU 540 €/curs (aproximat)
Veure el detall del preu del doctorat
MODALITAT Presencial
IDIOMES Castellà, català i anglès
RESPONSABLES Montserrat Solsona Pairó
institucions responsables Universitat Autònoma de Barcelona
departaments o instituts vinculats Departament de Geografia i Centre d’Estudis Demogràfics (CED)
Intitucions col·laboradores Universidad de Guadalajara (Mèxic)
University of Rostock, Marx Planck Institute for Demographic Research, University of Lund i University of Roma

Més informació

El Centre d’Estudis Demogràfics promou que l’alumnat:

 

1

adquireixi una formació en Demografia sòlida i de qualitat

4

s’incorpori a una línia de recerca i iniciar una carrera investigadora

2

participi en la vida acadèmica del CED

5

internacionalitzi la seva formació i carrera investigadora

3

disposi d’un espai de treball al CED

4

s’incorpori a una línia de recerca i iniciar una carrera investigadora

5

internacionalitzi la seva formació i carrera investigadora

La demografia contribueix de forma decisiva a entendre i a fer front a nombrosos reptes de la societat actual
QUÈ APRENDRÀS
 • Teories del canvi demogràfic:
  fecunditat, nupcialitat, família, migracions internes i internacionals, mortalitat, envelliment, educació, treball, estratificació social, transició demogràfica, sostenibilitat i futur de la població mundial.
 • Projeccions de població
 • Tècniques d’anàlisi demogràfica
 • Fonts de dades per a l’estudi de la població
 • Polítiques de població, migració i gestió local
 • Estadística avançada
 • Tractament de microdades i explotació de dades de població
 • Representació gràfica de dades de població
 • Cartografia temàtica i tècniques d’estadística espacial
 • Anàlisi qualitativa Atlas Ti
 • Ús de programari lliure (R, GeoDa, QGIS) i paquets estadístics tradicionals

Perquè la transversalitat de la demografia et dóna eines per observar, interpretar i explicar el món

 

El CED treballarà activament per ajudar-te a aconseguir beques predoctorals, ja siguin beques de formació de personal investigador de la Generalitat de Catalunya, del Govern d’Espanya o beques associades tant a projectes de recerca com internes del propi CED.

Si t’interessa formar-te com especialista en Demografia al Centre d’Estudis Demogràfics, posa’t en contacte amb nosaltres. Escriu a:

 

Miquel Valls
mvalls@ced.uab.cat

Descarrega PDF cartell Descarrega PDF informació

La demografia contribueix de forma decisiva a entendre i a fer front a nombrosos reptes de la societat actual

Perquè la transversalitat de la demografia et dóna eines per observar, interpretar i explicar el món