Seminaris

Silvia E. Giorguli Saucedo imparteix el Seminari “¿Hacia un nuevo escenario migratorio en México? Retos y reflexiones”

Organitza: Centre d’Estudis Demogràfics

Lloc: Sala Àngels Torrents, CED

Hora: 12:00 - 13:30

Silvia E. Giorguli Saucedo és la Presidenta de El Colegio de México-COLMEX i Professora i Investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales-CEDUA de El Colegio de México (Mèxic). Les seves línies de recerca són: la migració internacional de Mèxic als Estats Units; transicions a l’edat adulta a Amèrica Llatina; i les conseqüències del canvi demogràfic.

Seminari_S.Giorguli