Altres activitats

Jornada. Dinàmiques de població i habitatge a Barcelona: noves mirades per entendre la complexitat

Organitza: Ajuntament de Barcelona; Centre d’Estudis Demogràfics

Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Montalegre, 5), Barcelona

Hora: 09:00 - 14:00

+ info

Direcció: Andreu Domingo; Antonio López Gay (CED)
Coordinació: Ramon Canal (Ajuntament de Barcelona)

Tríptic

Galeria de fotos / Presentacions / Arxius de so

Participants del CED. Amb relatoria (valoració, conclusions i propostes):

Juan Antonio Módenes Cabrerizo. Relatoria Taula 1. L’Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona 2017: concepció, disseny i resultats. Tipus de participació: .

Antonio López Gay. Relatoria Taula 2. Anàlisi de la mobilitat residencial a través del padró d’habitants. Tipus de participació: .

Andreu Domingo Valls. Relatoria Taula 3. De les dades a l’acció: implicacions per a les polítiques municipals. Tipus de participació: .