Workshops

GEDEM-GRITIM Seminar 2019

Organitza: Grup d'Estudis Demogràfics i de les Migracions-GEDEM, Centre d'Estudis Demogràfics; Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració-GRITIM, Universitat Pompeu Fabra

Lloc: Centre d’Estudis Demogràfics

Hora: 09:30 - 13:10

El Grup d’Estudis Demogràfics i de les Migracions-GEDEMel CED i el Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració-GRITIM de la UFP dirigits respectivament, per Andreu Domingo i Ricard Zapata, han organitzat de forma conjunta aquest primer Seminari per exposar els projectes actuals, debatre sobre les seves investigacions i cercar interessos de recerca comuns.

Programa, Resums, CVs & Àlbum de fotos