Seminaris

Daniela Vono de Vilhena imparteix el Seminari "How can you benefit from Population Europe?"

Organitza: Centre d’Estudis Demogràfics

Lloc: Sala Àngels Torrents, CED

Hora: 10:00 - 11:30

Daniela Vono de Vilhena és Investigadora i Coordinadora Científica en el Population Europe de Berlín (Alemanya). Els seus principals camps de recerca són: l’estudi de la família; polítiques de migració; migració i integració de la població; educació.