La Fundació Privada “Amics de la Gent Gran” signa un conveni de col·laboració amb el CED

La Fundació Privada “Amics de la Gent Gran” signa un conveni de col·laboració amb el CED

Ambdues institucions, “Amics de la Gent Gran” i CED, des de perspectives diferents, tenen interessos comuns en problematiques socials, en particular en ambits d’envelliment, gent gran i soledat i, per tant, la col·laboració permetra aprofitar al maxim els seus potencials.

Aquesta col·laboració s’emmarca en:

   • la realització d’estudis de recerca i col·laboració en projectes d’investigació en aquelles arees que es considerin d’interés comú, com ara la de Salut i Envelliment

   • l’assessorament mutu en qüestions relacionades amb les activitats desenvolupades per ambdues entitats

   • L’intercanvi d’informació i documentació

   • Qualsevol altra activitat que, en el context del present Conveni, redundi en benefici mutu.

+INFO