El Consorci Sanitari de Terrassa (CST), signa un conveni de col·laboració amb el CED

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST), signa un conveni de col·laboració amb el CED

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST), a través de la “Fundació Joan Costa Roma, signa un conveni de col·laboració amb el CED.

En concret, la col·laboració s’estableix amb el Grup de Recerca “Cervell, Cognició i Conducta”, dirigit per Marta Garolera. Ambdues institucions tenen objectius comuns i/o complementaris en àrees de recerca, transferència i impacte social i, per tant, la col·laboració permetrà aprofitar al màxim els seus potencials. Aquesta col·laboració s’emmarca en:
   • la realització d’estudis de recerca i projectes d’investigació en aquelles àrees que es considerin d’interés comú, com ara la de Salut i Envelliment
   • Organització conjunta d’activitats formatives, com cursos, congressos, seminaris i altra docència
   • Assessorament mutu en qüestions relacionades amb les activitats desenvolupades per ambdues entitats
   • L’intercanvi d’informació i documentació
    • Qualsevol altra activitat que, en el context del present Conveni, redundi en benefici mutu.

+INFO