BARCELONA SUMMER SCHOOL OF DEMOGRAPHY: Introduction to R & Data Visualization

BARCELONA SUMMER SCHOOL OF DEMOGRAPHY: Introduction to R & Data Visualization

Data límit d’inscripció: 15 de març de 2017

Logo_Bcn_Summer_School

El Centre d’Estudis Demogràfics organitza el Barcelona Summer School of Demography: Introduction to R & Data Visualization, un curs que s’impartirà del 3 al 14 de juliol de 2017 pels professors Juan Galeano (Centre d’Estudis Demogràfics, Bellaterra), Tim Riffe (Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Alemanya) i Francisco Villavicencio (Max Planck Odense Center on the Biodemography of Aging, University of Southern Denmark, Odense, Dinamarca).

L’objectiu del curs és realizar un apropament intensiu al programari R tractant tres vessants: l’anàlisi estadística, les dades de visualització i l’anàlisi espacial. + info

+INFO