Generacions i curs de vida

Descripció

Les trajectòries vitals han esdevingut més diverses i complexes en les darreres dècades, cosa que s'ha associat amb desigualtats i incerteses. Aquesta àrea de recerca té com a objectiu entendre millor aquests fenòmens adoptant una perspectiva longitudinal, adreçant el curs de vida des de l’infantesa fins a la vellesa. S’estudia com les dinàmiques demogràfiques i socials recents afecten les trajectòries familiars, d’ocupació o de mobilitat espacial. S’analitza el nexe entre la diversitat de trajectòries vitals i les desigualtats socioeconòmiques, adreçant les conseqüències a llarg termini d’experiències durant la infantesa així com esdeveniments que se succeeixen durant la vida adulta. S’aprofundeix en els canvis i les relacions entre generacions, adreçant la transmissió intergeneracional, de pares a fills, com a mecanisme per a la reproducció de (des)aventatjes. Finalment, s'utilitzen i es desenvolupen metodologies per a l'anàlisi de dades longitudinals.

Equip

Sergi Vidal
Sergi Vidal Investigador Ramón y Cajal Doctor en Ciències Polítiques i Socials (Universitat Pompeu Fabra)
Diederik Boertien
Diederik Boertien Investigador Ramón y Cajal Doctor en Ciències Polítiques i Socials (Universitat Pompeu Fabra)
Maike van Damme
Maike van Damme Investigadora Doctora en Sociologia (Tilburg University)
Ariane Ophir
Ariane Ophir Investigadora Doctora en Sociologia (University of Wisconsin-Madison)
Jianji Chen
Jianji Chen Investigador en Formació (China Scholarship Council/UAB) Llicenciatura en Economia (Southwest University)
Min Zhu
Min Zhu Investigadora en Formació (China Scholarship Council/UAB) Llicenciatura en Sociologia (Minzu University of China)
Albert Esteve Palós
Albert Esteve Palós Director del CED i d’Investigació, dpt. de Sociologia (UAB)
Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
© CED 2020 Avís legal
CED