Envelliment i societat

Descripció

L'augment relatiu de les persones d'edat avançada representa un repte per a l'estat de benestar i les seves polítiques de transferències, especialment en relació al sistema de pensions i a les despeses públiques en salut. El grup de treball "Envelliment i societat" es centra en l'estudi de les implicacions que l'envelliment de la població té en la sostenibilitat de l'estat de benestar en diferents aspectes. Un dels més importants està relacionat amb el càlcul de les transferències intergeneracionals i les conseqüències derivades de les mudances a l'estructura per edat de la població. També investiguem la relació entre envelliment i mercat de treball enfocant-nos en els límits d'estendre la vida laboral. La perspectiva de gènere, tenint en compte el treball reproductiu i la desigualtat socioeconòmica, és un element crucial en tots els projectes del grup.

Equip

Elisenda Rentería Pérez
Elisenda Rentería Pérez Investigadora Ramón y Cajal Doctora en Demografia (Universidade Federal de Minas Gerias)
Jordi Gumà Lao
Jordi Gumà Lao Investigador Ramón y Cajal Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Mariona Lozano Riera
Mariona Lozano Riera Investigadora Ramón y Cajal Doctora en Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Iñaki Permanyer Ugartemendia
Iñaki Permanyer Ugartemendia Investigador ICREA Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jeroen Spijker
Jeroen Spijker Investigador Doctor en Demografia (University of Groningen)
Pilar Zueras Castillo
Pilar Zueras Castillo Investigadora Doctora en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Iñaki Permanyer Ugartemendia
Iñaki Permanyer Ugartemendia Investigador ICREA
Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
© CED 2020 Avís legal
CED