Demografia de l'habitatge

Descripció

L’accés a l’habitatge ha esdevingut un tema de creixent preocupació pública, amb repercussions clares en l’esfera política. En resposta a això, aquesta línia de recerca se centra en les interrelacions entre població i habitatge, tot aplicant una perspectiva analítica procedent de la Demografia. La llar constitueix la frontissa conceptual clau entre les dues dimensions bàsiques. Com a la resta de camps de la demografia, les principals aportacions de la línia es basen en la interacció entre comportaments, en aquest cas residencials, i estructures demogràfiques, en perspectiva temporal. Aquest enfocament general comprèn diferents aproximacions analítiques: a) projeccions de demanda residencial, a partir de l’anàlisi de la formació de llars i els canvis en l’estructura per edat de la població, b) accés a l’habitatge en relació als tipus residencials i les característiques sociodemogràfiques, c) efectes sobre el comportament demogràfic de la situació residencial i d) dimensions territorials de la interacció entre població i habitatge.

Equip

Juan Antonio Módenes Cabrerizo
Juan Antonio Módenes Cabrerizo Investigador (UAB/CED) Doctor en Geografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Julián López Colás
Julián López Colás Investigador Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Antonio López Gay
Antonio López Gay Investigador (UAB/CED) Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Joaquín Recaño Valverde
Joaquín Recaño Valverde Investigador (UAB/CED) Doctor en Geografia (Universitat de Barcelona)
Andreu Domingo Valls
Andreu Domingo Valls Sotsdirector del CED
Doctor en Sociologia (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
© CED 2020 Avís legal/ Política de Privacitat/ Política de cookies
CED