Canvi urbà i mobilitat residencial

Descripció

Les ciutats experimenten una continua reconfiguració de les estructures socials en el territori. Les migracions i els canvis d’habitatge juguen un paper clau en aquests processos de transformació social i urbana. En aquesta línia d’investigació ens centrem en l’anàlisi, des d’una mirada geodemogràfica, de processos que es reprodueixen a ciutats de tot el món, com la gentrificació, la turistització, l’expansió dels barris més exclusius o la suburbanització territorial dels grups amb menys ingressos.

Equip

Antonio López Gay
Antonio López Gay Investigador (UAB/CED) Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Juan Antonio Módenes Cabrerizo
Juan Antonio Módenes Cabrerizo Investigador (UAB/CED) Doctor en Geografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jesús García Gómez
Jesús García Gómez Investigador (UAB/CED) Doctor en Ciències Socials (Universidad de Salamanca)
Brian Thomas Rosa
Brian Thomas Rosa Investigador UAB vinculat al CED Doctor en Geografia Humana (University of Manchester)
Joaquín Recaño Valverde
Joaquín Recaño Valverde Investigador (UAB/CED) Doctor en Geografia (Universitat de Barcelona)
Nicolás Aros Marzá
Nicolás Aros Marzá Investigador en Formació (Beca Chile-ANID/UAB) Llicenciat en Sociologia (Universidad de Chile)
Karen Ortega Burgos
Karen Ortega Burgos Tècnica de Suport a la Recerca UAB vinculada al CED Graduada en Economia (Universidad Externado de Colombia)
Andreu Domingo Valls
Andreu Domingo Valls Sotsdirector del CED
Doctor en Sociologia (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
© CED 2020 Avís legal
CED