Tornar

Maike van Damme

ORCID 0000-0003-1080-9789 Investigadora

Titulació: Doctora en Sociologia (Tilburg University)
Línia/es de recerca: Cura de la gent gran, Generacions i curs de vida, Estratificació social

Maike van Damme és doctora en sociologia per la Tilburg University (Països Baixos) i forma part del grup d'investigadors del CED i del Demosoc (Universitat Pompeu Fabra). Després de doctorar-se, va continuar la seva carrera com a investigadora a la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), al LISER (Luxemburg) i a l'Institute for Sociology and Social-Psychology (Colònia). La seva línia d'investigació principal se centra en l'estudi de la família i la desigualtat social des d'una perspectiva comparativa transnacional. Actualment treballa amb el Dr. Sergi Vidal en l'anàlisi de la mobilitat residencial. Entre els seus interessos de recerca destaquen la fecunditat i la distribució de tasques de les parelles, així com les causes i les conseqüències socioeconòmiques de la seva dissolució i del procés de ruptura. Més concretament, l'anàlisi es focalitza en l'estudi de la incidència de la crisi econòmica en la formació i dissolució de les unions; la densitat residencial i la dissolució; les discrepàncies d'estatus en els conflictes conjugals; la violència domèstica en perspectiva comparada, i la conceptualització i l’operacionalització d'ideologies de gènere.

2021