Tornar

Juan Antonio Módenes Cabrerizo

ORCID 0000-0003-3049-7495 Investigador (UAB/CED)

Titulació: Doctor en Geografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Línia/es de recerca: Pobresa, Infància i famílies, Canvi urbà i mobilitat residencial, Demografia de l'habitatge

Juan A. Módenes és doctor en Geografia, professor titular del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i investigador associat al Centre d’Estudis Demogràfics.  Imparteix docència de demografia general i geografia social en el Grau Oficial de Geografia i Ordenació del Territori, de la UAB, i de demografia urbana residencial al Màster Oficial de Estudis Territorials i de la Població. Ha desenvolupat la seva recerca sobre Demografia  Urbana i Regional, específicament sobre la mobilitat residencial, la vinculació de la població i l'habitatge i les previsions de demanda residencial. Ha dirigit o dirigeix diverses tesis doctorals en el Programa de Doctoral en Demografia (CED-UAB) sobre anàlisi de la residencia secundària, mobilitat de la població, projeccions de població, envelliment i habitatge, migracions internes, estructures residencials i àrees metropolitanes. Els seus interessos actuals se centren en el canvi del sistema residencial espanyol en comparació amb altres països europeus. Actualment és vicedegà de Qualitat i d'Innovació Docent de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2021-2025
El impacto de la Covid-19 en los procesos migratorios y residenciales: España en perspectiva comparada

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: PID2020-113665RB-I00

2016-2020
Comportamientos demográficos y estrategias residenciales: apuntes para el desarrollo de nuevas políticas sociales

Entitat Finançadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Referencia: CSO2016-79142-R

2014-2017
Movilidad geográfica y acceso a la vivienda: España en perspectiva internacional

Entitat Finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad

Referencia: CSO2013-45358-R

2011-2014
La reconfiguración de la relación población-vivienda en un contexto de crisis: un estudio comparativo europeo

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: CSO2010-17133/GEOG