Tornar

Joaquín Recaño Valverde

ORCID 0000-0002-7105-5768 Investigador (UAB/CED)

Titulació: Doctor en Geografia (Universitat de Barcelona)
Línia/es de recerca: Migracions internes, localització espacial de la població i despoblació rural, Canvi urbà i mobilitat residencial, Demografia de l'habitatge

Geògraf i demògraf. Investigador associat al CED i professor titular del Departament de Geografia de la UAB. Doctor en Geografia per la UB, amb una tesi sobre l'emigració andalusa en el segle XX; Postgrau en Mètodes i Tècniques per a l'Estudi de la Població pel CED; i DEA en Demografia per la Universitat de París-X (França). Ha treballat a la UB, a l’ Institut de Demografia de Madrid del CSIC i a l'Institut National d'Études Démographiques de París (França). Els seus àmbits d'interès són les migracions internes i internacionals, les projeccions de població, la metodologia i anàlisi demogràfica i la demografia històrica. De 2005 a 2011 va ser Secretari de l'Associació de Demografia Històrica-ADEH i és membre de nombroses associacions professionals de caràcter internacional com la IUSSP, l’EAPS, la PAA i l’ALAP i nacionals com l’ADEH o l’Associació de Geògrafs Espanyols, així com del comitè de redacció de la revista Scripta-Nova. Ha publicat un total de 80 treballs sobre diferents aspectes demogràfics, ha impartit docència en diferents universitats espanyoles i estrangeres (França, Gran Bretanya i Colòmbia). Des de l’any 2006 ha estat consultor de diferents organismes estadístics espanyols (INE, IECA i IDESCAT) i internacionals (Fons de Població de Nacions Unides, Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colòmbia-DANE). En el període 2004-2013 ha liderat projectes finançats competitivament en el marc del Pla Nacional d'I +D+I com: Migraciones internas, constitución familiar y empleo: dinámicas temporales y territoriales; La movilidad geográfica de la población extranjera en España: factores sociodemográficos y territoriales; Inflexión del ciclo económico y transformaciones de las migraciones en España.

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2008
2021-2025
El impacto de la Covid-19 en los procesos migratorios y residenciales: España en perspectiva comparada

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: PID2020-113665RB-I00

2017-2021
Grup d'Estudis de la Població (GEP)

Entitat Finançadora: Departament d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Referencia: 2017SGR1626

2016-2020
Comportamientos demográficos y estrategias residenciales: apuntes para el desarrollo de nuevas políticas sociales

Entitat Finançadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Referencia: CSO2016-79142-R

2014-2017
Movilidad geográfica y acceso a la vivienda: España en perspectiva internacional

Entitat Finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad

Referencia: CSO2013-45358-R

2011-2014
Inflexión del ciclo económico y transformaciones de las migraciones en España

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: CSO2010-19177/SOCI