Tornar

Antonio López Gay

ORCID 0000-0001-8892-2816 Investigador Talent, dept. Geografia (UAB)

Titulació: Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Línia/es de recerca: Migracions internes, localització espacial de la població i despoblació rural, Canvi urbà i mobilitat residencial, Demografia de l'habitatge

Antonio López Gay és doctor en Demografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (Premi CTESC-2007) i investigador al Centre d’Estudis Demogràfics. Actualment és l’investigador principal del projecte I+D+I Movipol (“Movilidad residencial, selección sociodemogràfica y sustitución de la población: ¿Hacia la polarización de las ciudades españolas?”). En el context d’aquest projecte investiga sobre els patrons territorials recents de la mobilitat residencial, les transformacions sociodemogràfiques del territori urbà i l’impacte de processos com la gentrificació o la turistificació en la composició sociodemogràfica de la població. És també membre del projecte europeu Equalize i va ser-ho durant cinc anys del WorldFam. En el context d’aquests projectes ha participat en recerques sobre els patrons de formació de famílies des d’una perspectiva mundial i ha aprofundit en la seva diversitat intraregional. L’agenda de recerca també inclou la integració i la difusió de les dades censals en el context del projecte IECM. Durant tres anys treballà com a investigador postdoctoral al projecte IPUMS-International de la Universitat de Minnesota (EUA). Ha realitzat estades de recerca al Nucli d’Estudis de la Població de la Universitat Estatal de Campinas (Brasil) i al Centre d’Estudis de la Població de la Universitat de Groningen (Països Baixos).

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2008
2004
2022-2023
Cities in Movement: Socio-Spatial Reconfiguration in the Post-Pandemic Era (CitiesInMovement)

Entitat Finançadora: Fundació "la Caixa"

Referencia: Ref. SR21-00312

2015-2018
Movilidad residencial, selección sociodemográfica y sustitución de la población: ¿Hacia la polarización de las ciudades españolas?

Entitat Finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad

Referencia: CSO2014-60967-JIN