Tornar

Joana Maria Pujadas Mora

ORCID 0000-0002-4975-639X Investigadora i Professora Agregada als Estudis d'Arts i Humanitats (UOC/CED)

Titulació: Doctora en Ciències Històriques (Universitat de les Illes Balears)
Línia/es de recerca: Demografia històrica

Doctora en Història per la Universitat de les Illes Balears (2009). Realitzà part de la seva tesi doctoral al Departament de Demografia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, Madrid). Actualment és investigadora principal de l’àrea de Demografia Històrica del Centre d’Estudis Demogràfics – Universitat Autònoma de Barcelona i professora associada al Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial de la Universitat de Barcelona. Ha realitzat estades en diversos centres internacionals de recerca, tant en la seva etapa predoctoral com postdoctoral: Cambridge Group for the History of Population and Social Structure (Cambridge, Anglaterra), Inter-University Consortium for Political and Social Research (Michigan, EEUU), Centre for Population Studies (Umeå, Suècia) i Centre for Economic Demography (Lund, Suècia). La seva carrera investigadora es desenvolupa en el marc de les disciplines de la Història Contemporània, especialment entorn a la Història Social, la Demografia Històrica i la Història Econòmica. Els seus interessos de recerca s’han centrat en 1)L’estudi dels factors institucionals i les polítiques de salut pública com a factors determinants del descens de la mortalitat durant la Primera Transició Demogràfica. 2) La construcció de bases de dades demogràfico-històriques a partir de l’automatització dels seus processos d’estandardització de variables i vinculació nominal de registres. 3) L’anàlisi de les migracions històriques a Catalunya entre les segles XV i XX a partir de l’anàlisi onomàstica. 4) L’estudi sobre la importància del matrimoni, la transmissió intergeneracional de la posició social i la consanguinitat en el procés de reproducció social. 5) El creixement de la desigualtat econòmica durant la Industrialització. Ha estat investigadora principal en 3 projectes de R+D+I. Actualment es investigadora principal d’un projecte interdisciplinari entre la Demografia Històrica i la Visió per Computador, que integra tècniques de reconeixement d’escriptura manual per reconstruir històries de vida individuals a través del temps i l’espai per ser analitzades com a xarxes socials. També participa en un projecte de recerca internacional examinant els perfils històrics d’epidemiologia dels ports marítims de les ciutats europees. Fins al 2016 va ser coordinadora científica de l’Advanced Grant Five Centuries of Marriages finançat pel European Research Council. A més a més d’haver participat en altres 17 projectes i formar part de 4 xarxes internacionals de recerca. Ha dirigit 6 tesis doctorals (3 en curs), 7 tesines de màster i 1 projecte fi de grau.
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2022-2025
Epídemias, estado y desigualdes socioeconómicas: predictibilidad y perdurabilidad, siglos XIX y XX

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: PID2021-128892OB-I00

2022-2024
Prevenir las epidemias del pasado para curar las del presente: explorando el NLP y la estadística bayesiana para la construcción de modelos predictivos de expansión de epidémias (EPI-PREDICT)

Entitat Finançadora: Fundación BBVA

2020-2021
Game of Crowds

Entitat Finançadora: FECYT

Referencia: FCT-19-15244

2019-2021
Condicionantes demográficos de la desigualdad económica, una aproximación histórica (siglos XVIII-XX) DEMO-DESIGUAL

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Referencia: RTI2018-095533-B-I00

2017-2018
XARXES: Tecnologia i innovació ciutadana en la construcció de xarxes socials històriques per a la comprensió del llegat demogràfic

Entitat Finançadora: Programa RecerCaixa (Obra Social “la Caixa” amb la col·laboració de l'Associació Catalana d’Universitats Públiques-ACUP)

Referencia: Convocatòria 2016

2014-2015
El tratamiento digital de las fuentes históricas locales. Tres experimentos en "crowdsourcing" y acceso fácil

Entitat Finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional de I+D+I

Referencia: CSO2013-43118-R