Pràctiques curriculars i extracurriculars

El Centre d’Estudis Demogràfics (CED) ofereix als estudiants universitaris la possibilitat de realitzar pràctiques curriculars i externes en el nostre centre. L’objectiu d’aquestes estades és que els estudiants s’iniciïn en la recerca demogràfica a través de les tècniques i la metodologia que li són pròpies i la col·laboració amb investigadors de primer nivell, en uns dels centres de població de referència a escala europea.

L’oferta va adreçada a estudiants universitaris dels últims anys de grau. Més concretament, estudiants de tercer i quart any provinents d’àrees de coneixement de Ciències humanes i socials (Geografia, Sociologia, Ciències Polítiques, Economia, Antropologia, Història) i matèries afins (Matemàtiques, Estadística).

Les estades de practiques es desenvoluparan sota la supervisió d’un o més investigadors del CED. Es posarà a la seva disposició tota la infraestructura necessària (taula, ordinador, connexió wifi, accés als serveis compartits pel personal del CED, Biblioteca,) per dur a terme l’estada de pràctiques de manera satisfactòria.

Per fer la sol·licitud d’estada de practiques els candidats hauran d’enviar la següent documentació:

1- Carta de motivació que inclogui dues línies de recerca en les que  desitjaria participar (https://ced.cat/recerca/grups/)
2- Curriculum vitae
3- Una carta de recomanació

Eulàlia Camps