Estudios sociodemográficos

2022-2023
Family formation, structure, permanence and child child outcomes in Latin America

Entidad financiadora: London School of Economics and Political Sicence

2022
A analyzes of the national censuses using the International Public Use Micro Data Sample (IPUMS)

Entidad financiadora: University of California Irvine

2021-2024
Excess deaths and life-years lost due to the Covid-19 pandemic

Entidad financiadora: Danish Centre for Demographic Research (CDem)

2021-2024
Unequal Lifespans

Entidad financiadora: Danish Centre for Demographic Research (CDem)

2021
Explotació de resultats electorals per a la Comissió de convivència de l’Ajuntament de Sabadell

Entidad financiadora: Ajuntament de Sabadell

2021-2022
Diagnosi del mercat de treball, estructura demogràfica i oferta formativa, del municipi Reus i del Camp de Tarragona

Entidad financiadora: Fundació BCN Formació Professional

2021
Diagnosi del mercat de treball, estructura demogràfica i oferta formativa, del municipi del Prat de la Llobregat

Entidad financiadora: Fundació BCN Formació Professional

2021
Asesoramiento en la recopilación de información y en la creación de un indicador de vulnerabilidad territorial

Entidad financiadora: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

2021
Caracterització demogràfica actual i projeccions de població. Districte de Ciutat Vella

Entidad financiadora: Ajuntament de Barcelona

2020
Les implicacions de l’envelliment en la demanda de serveis assistencials i socials a Catalunya: Anàlisi i previsió de futur

Entidad financiadora: Departament de Benestar Social. Generalitat de Catalunya

2019
Estudi d’actualització de dades demogràfiques de llars i població per al Pla territorial sectorial d’habitatge

Entidad financiadora: Institut Català del Sòl i Agència de l’Habitatge de Catalunya

2019
Envelliment i habitabilitat a la Metròpoli de Barcelona. La dimensió econòmica i socioassistencial de l’autonomia residencial de les persones grans: perspectives de futur a l’àmbit metropolità

Entidad financiadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2019
La gentrificació a la ciutat de Barcelona des d'una perspectiva de gènere. Una anàlisi quantitativa

Entidad financiadora: Ajuntament de Barcelona

2018
Españoles e hispanos en Estados Unidos

Entidad financiadora: Universidad de Alcalá

2018-2019
Estudi de diagnosi de la pobresa i la vulnerabilitat social a la comarca del Maresme

Entidad financiadora: Consell Comarcal del Maresme

2018
Anàlisi demogràfica i projeccions dels municipis de l’àmbit rural català 2017-2027

Entidad financiadora: Fundació Món Rural

2018-2019
Necessitats d’habitatge dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Entidad financiadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2017
Caracterització sociodemogràfica de la població del districte de Nou Barris i la seva distribució territorial interna

Entidad financiadora: Alba Sud

2017
Informe sobre la situación demográfica en España

Entidad financiadora: Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales

2017
Anàlisi sociodemogràfica a l'entorn de l'Avinguda Meridiana

Entidad financiadora: Intelligent Mobility

2017
Estudi socioeconòmic sobre l’atracció i retenció de joves talents

Entidad financiadora: Promoció econòmica. Ajuntament de Sabadell

2017
Resultats escolars, migració i territori. Catalunya, 2011-2016

Entidad financiadora: Secretaria General de Migracions. Generalitat de Catalunya

2016-2017
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 15/16

Entidad financiadora: Vila Universitària S.A.

2016
Estimation of household size and living arrangements by age for all countries with available data

Entidad financiadora: United Nations. Population Division

2015
Panoràmica demogràfica sobre la immigració a Catalunya

Entidad financiadora: Instratègies

2015
Canvis i tendències demogràfiques a l'AMB al nou mil·leni

Entidad financiadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2015-2016
Som cohesió: Catalunya, país d'immigrants

Entidad financiadora: Òmnium Cultural

2015-2016
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 14/15

Entidad financiadora: Vila Universitària S.A.

2014
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 13/14

Entidad financiadora: Vila Universitària S.A.

2014
Participació en la construcció del contingut científic per a l'exposició dels treballs actuals del Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Entidad financiadora: Àrea Metropolitana de Barcelona i Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2014
Situació, tendències i previsions de població a l'AMB en el marc del Pla Director Urbanístic Metropolità

Entidad financiadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2014
Un segle de migració valenciana a Catalunya. Migracions, població valenciana i la seva descendència a Catalunya

Entidad financiadora: Obra social "La Caixa"

2014
Population Europe Resource Finder and Archive (PERFAR) - Family Policies (Spain): Overview of the family and educational policies in Spain

Entidad financiadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2013
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 12/13

Entidad financiadora: Vila Universitària S.A.

2013
Gender Equity and Fertility in Postindustrial Societies

Entidad financiadora: National Science Foundation (U.S.) and Weatherhead Center for International Affairs (Harvard University)

2012
Paternité et divorce en Espagne

Entidad financiadora: Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

2012
La migració a l'Enquesta demogràfica 2007

Entidad financiadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2012
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 11/12

Entidad financiadora: Vila Universitària S.A.

2012
Anàlisi de l’evolució de les defuncions a la ciutat de Barcelona durant el període 1975-2010

Entidad financiadora: Cementiris de Barcelona

2011
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 10/11

Entidad financiadora: Vila Universitària S.A.

2011
Gent Gran i conducció a Espanya. Aportacions per a una mobilitat sostenible

Entidad financiadora: Reial Automòbil Club de Catalunya

2011-2012
Característiques sociodemogràfiques dels usuaris de les TIC a la primera dècada del segle XXI

Entidad financiadora: CAPRABO S.A.

2011-2013
Retorns del mercat de treball a l'educació i desigualtats socials

Entidad financiadora: Fundació Jaume Bofill

2011-2012
Trends in Catalan Demographic History (TRENCADÍS)

Entidad financiadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2010
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 08/09

Entidad financiadora: Vila Universitària S.A.

2010
Les pautes d'assentament de la població estrangera i escenaris prospectius: perspectiva municipal de l'arrelament a la província de Barcelona, 2006-2009

Entidad financiadora: Diputació de Barcelona.

2010-2011
La propiedad de la vivienda en tiempos de bonanza, España 2004-2007. Análisis sociodemográfico y territorial

Entidad financiadora: Fundació Abertis

2010
Anàlisi de la fecunditat de la població de Catalunya segons l'Enquesta Demogràfica de l'IDESCAT (2007)

Entidad financiadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2010
Mobilitat, limitacions sensorials i accidentalitat entre la gent gran a Espanya

Entidad financiadora: Reial Automòbil Club de Catalunya