Population forecasts and models

2022
Proyecciones demográficas para el año 2036 para la CAE y sus territorios históricos

Funding entity: Eustat, Instituto Vasco de Estadística

2022
Projeccions de població activa i projeccions de població municipals (base 2021)

Funding entity: Institut d'Estadística de Catalunya

2021
Projeccions demogràfiques de població i llars per al municipi de Viladecans

Funding entity: Fundació Bosch i Gimpera. Universitat de Barcelona

2021
Projeccions de població de Catalunya (2021-2071)

Funding entity: Institut d'Estadística de Catalunya

2021
Projeccions de població i llars de l’àrea metropolitana de Barcelona

Funding entity: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2021
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars (2021)

Funding entity: Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona

2021
Caracterització demogràfica actual i projeccions de població. Districte de Ciutat Vella

Funding entity: Ajuntament de Barcelona

2020
Les implicacions de l’envelliment en la demanda de serveis assistencials i socials a Catalunya: Anàlisi i previsió de futur

Funding entity: Departament de Benestar Social. Generalitat de Catalunya

2020
Projeccions de llars fins a l’any 2038 (base 2018) i redacció de l’Avantprojecte de l’Enquesta d’Usos del temps a Catalunya

Funding entity: Institut d'Estadística de Catalunya

2020
Anàlisi dels escenaris demogràfics de futur sobre la mortalitat i pertinença religiosa a Catalunya

Funding entity: Direcció General d’Afers Religiosos. Departament de Justícia

2019
Projeccions de població municipals (base 2018)

Funding entity: Institut d'Estadística de Catalunya

2019
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2019

Funding entity: Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona

2019-2021
Explorador Social

Funding entity: Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

2018
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2018

Funding entity: Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona

2018
Projeccions demogràfiques del municipi de Gavà

Funding entity: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2018
Elaboración de un modelo de estimacions de flujos migratorios para pequeñas áreas y la integración de éstos en un sistema de estimaciones de población

Funding entity: Direcció general d’Economia, Empreneduria i Cooperativisme. Generalitat Valenciana

2018
Anàlisi demogràfica i projeccions dels municipis de l’àmbit rural català 2017-2027

Funding entity: Fundació Món Rural

2018
Projeccions de la població d’Andorra, 2018-2030

Funding entity: Centre de Recerca Sociològica (CRES), Institut d’Estudis Andorrans (IEA)

2018
Projeccions de població de Catalunya en l’horitzó 2061 (base 2018)

Funding entity: Institut d'Estadística de Catalunya

2018
Prototipus de l’aplicatiu “Social Explorer”

Funding entity: Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

2018
Estimació del nombre de defuncions de residents al municipi de Terrassa 2018-2037

Funding entity: Serveis Funeraris de Terrassa, Ajuntament de Terrassa

2017
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2017

Funding entity: Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona

2017
La població de Castell-Platja d’Aro a l’horitzó 2017

Funding entity: Neópolis

2017
Estimació de l’evolució futura dels municipis de Catalunya segons grandària poblacional, 2016-2036

Funding entity: Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona

2017
Estimació de l’evolució futura dels municipis de Catalunya segons grandària poblacional, 2016-2036

Funding entity: Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona

2016
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2016

Funding entity: Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona

2016
Projecció de la població en edat escolar de les zones educatives del municipi de Sabadell (2016-2026)

Funding entity: Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona

2016
Projeccions de la població i les llars per als municipis de Badalona i Sant Feliu de Llobregat (2015-2016)

Funding entity: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2016-2017
Proyecciones demográficas para el año 2031 y escenarios demográficos para 2016 en la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus territorios históricos

Funding entity: Eustat, Instituto Vasco de Estadística

2016
Projeccions de població en l’horitzó 2026 per a la comarca del Moianès

Funding entity: Institut d'Estadística de Catalunya

2015
Projeccions de llars i projeccions de població activa de Catalunya a partir de les projeccions per sexe i edat (base 2013)

Funding entity: Institut d'Estadística de Catalunya

2015
Previsió de necessitats residencials en el marc de l'elaboració del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge, per al conjunt de Catalunya, àmbits territorials i comarques

Funding entity: Agència de l’Habitatge de Catalunya

2015-2016
Previsió de necessitats residencials, en el marc de la revisió del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge, per a sistemes urbans i metropolitans de Catalunya

Funding entity: Agència de l’Habitatge de Catalunya

2015
Modelo de proyecciones de población para pequeñas áreas. Propuesta metodológica y operativa para la obtención de proyecciones derivadas de hogares

Funding entity: Institut Valencià d'Estadística

2015
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2015

Funding entity: Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona

2014
Actualització de l'eina d'estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2014

Funding entity: Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona

2014
Projecció de la població de Catalunya a l'horitzó 2051

Funding entity: Institut d'Estadística de Catalunya

2014-2015
Projeccions de població i de llars del municipi de Barcelona, 2013-2020

Funding entity: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2014
Projecció de població de Castellbisbal (2014-2024)

Funding entity: Ajuntament de Castellbisbal

2013
Programari per a les projeccions de població de l'Idescat

Funding entity: Institut d'Estadística de Catalunya

2013
Proyeccciones Demográficas con el Horizonte del año 2026 para la Comunidad de Euskadi y sus Territorios Históricos

Funding entity: Eustat, Instituto Vasco de Estadística

2012-2013
Elaboración de un modelo de estimaciones de población postcensal para pequeñas áreas

Funding entity: Institut Valencià d'Estadística

2011
Anàlisi i projecció de la mortalitat a Catalunya

Funding entity: Institut d'Estadística de Catalunya

2011
Projeccions demogràfiques del municipi de Sant Celoni

Funding entity: Ajuntament de Sant Celoni

2010-2012
Actualització i ampliació de l’eina d'estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars

Funding entity: Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona

2010
Elaboración de un modelo de proyecciones de población extranjera a corto plazo y un modelo de proyecciones a corto plazo de tasas de actividad según nacionalidad

Funding entity: Institut Valencià d'Estadística

2010-2011
Projeccions demogràfiques del municipi de Begur

Funding entity: Ajuntament de Begur