Seminars

Azhar Hussain imparteix la conferència "Refining Population Health Comparisons: A Multidimensional First Order Dominance Approach"

Organize: Centre d'Estudis Demogràfics

Venue: Sala Àngels Torrents, CED

Time: 12:30 - 14:00

Azhar Hussain és Doctor en Ciències Econòmiques. Professor associat en Economia del Departament “Society and Globalisation”, Roskilde University (Dinamarca). Els seus temes de recerca són: indicadors per mesurar el benestar de la societat; pobresa; desigualtats.

Abstract_A.Hussain