Andreu Domingo és nomenat representant de la Secció de Filosofia i Ciències Socials a la Comissió d'Investigació de l'IEC

Andreu Domingo és nomenat representant de la Secció de Filosofia i Ciències Socials a la Comissió d'Investigació de l'IEC

El Ple de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, va acordar, el 12 de novembre de 2020,  nomenar a Andreu Domingo, representant a la Comissió d’investigació de l’IEC.

La Comissió d’Investigació de l’Institut d’Estudis Catalans és una comissió delegada del Ple amb l’objectiu de facilitar la tasca de decisió dels òrgans de govern de l’Institut que estudien i valoren les propostes de programes de recerca fetes per les seccions o en proposen al Consell Permanent de noves.

+INFO