Seminarios

Steven Ruggles imparteix el Seminari “Big Data, Big Brother: Data Infrastructure and the Paranoid Style in the United States, 1960-2020”

Organiza: Centre d’Estudis Demogràfics

Lugar: Sala Àngels Torrents, CED

Hora: 12:00 - 13:30

Steven Ruggles és Catedràtic d’Història i Estudis de la Població de la University of Minnesota-UMN, EUA; Director de l’Institute for Social Research and Data Innovation, UMN; Director de l’IPUMS Center for Data Integration; i Director (2000-2016) del Minnesota Population Center, UMN.