Sergi Trias farà una estada de recerca a l'INED

Sergi Trias farà una estada de recerca a l'INED

L’estada de recerca la durà a terme a la unitat de recerca 5  «Mortality, Health and Epidemiology», supervisada per Aline Désesquelles. Treballarà en el projecte «Uncovering mortality issues in ageing societies using Spanish  and French multiple cause-of-death data».

Estada: 15.03.2022 al 02.04.2022

+INFO