Maida Juní Garcia obté una beca FI de la Generalitat de Catalunya

Maida Juní Garcia obté una beca FI de la Generalitat de Catalunya

Maida Juní, que cursa el doctorat de Demografiaha obtingut la beca FI 2022 sol·licitada pel CED.  S’incorpora a partir de l’1 d’abril al projecte ERC_StG_MINEQ, liderat per Diederik Boertien. 

+INFO