La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha atorgat un ajut ICREA Acadèmia a en Sergi Vidal

La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha atorgat un ajut ICREA Acadèmia a en Sergi Vidal

La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha atorgat un ajut ICREA Acadèmia a en Sergi Vidal, professor agregat del departament de Sociologia i investigador del Centre d’Estudis Demogràfics a la Universitat Autònoma de Barcelona. L’objectiu d’aquests ajuts és impulsar i premiar l’excel·lència de la recerca dels professors de les universitats públiques de Catalunya. Així, el programa contribueix a intensificar la recerca que duen a terme professors universitaris que es troben en una fase totalment activa i expansiva de la seva carrera investigadora.
Amb aquest ajut, el Sergi gaudirà d’un període d’intensificació de la seva recerca de cinc anys, entre el 2023 i el 2027. En aquest període, el Sergi investigarà sobre la mobilitat espacial de la població, la demografia de la família, les desigualtats socials, i els mètodes quantitatius per a l’anàlisis de dades longitudinals. Més concretament, en el marc de dos projectes finançats pel Consell Europeu d’Investigació (ERC) i el pla estatal d’investigació científica i tècnica i d’innovació, el Sergi podrà profunditzar en l’estudi de la mobilitat espacial (i el sedentarisme) com un procés que s’estén al llarg de la vida, per tal d’esclarir fins a quin punt, com i per a qui la mobilitat humana s’associa amb l’acumulació d’avantatges o desavantatges en el curs de vida en contextos de creixent inestabilitat de les trajectòries familiars i laborals.

+INFO