Juan Antonio Módenes ha estat anomenat Juan A. Módenes, nou vicedegà de Qualitat i d'Innovació Docent

Juan Antonio Módenes ha estat anomenat Juan A. Módenes, nou vicedegà de Qualitat i d'Innovació Docent

Margarita Freixas, professora del Departament de Filologia Espanyola de la UAB, ha estat escollida nova degana de la Facultat de Filosofia i Lletres per la junta del centre. Completen l’equip del deganat Jordi Cerdà, secretari i Vicedegà d’Economia i Infraestructures; Jordi Grau, vicedegà d’Alumnat i de Promoció; Juan Antonio Módenes, vicedegà de Qualitat i d’Innovació Docent; Òscar Jané; vicedegà d’Afers Acadèmics i d’Estudis de Grau; i Montserrat Capdevila, vicedegana d’Afers Acadèmics d’Estudis de Postgrau. El nou equip assumirà les seves funcions el proper 7 de maig 2021.

+INFO