El Centre d'Estudis Demogràfics ha formalitzat l'acord de adhesió a l'Aliança País Pobresa Infantil Zero

El Centre d'Estudis Demogràfics ha formalitzat l'acord de adhesió a l'Aliança País Pobresa Infantil Zero

Aquesta aliança és una iniciativa internacional que té com a objectiu principal la lluita contra la pobresa infantil i la millora de les condicions de vida dels nens i nenes arreu del món.

 

L’acord d’adhesió significa que el Centre d’Estudis Demogràfics s’uneix a altres organitzacions, institucions i governs compromesos en la mateixa causa, treballant conjuntament per abordar les causes estructurals de la pobresa infantil i implementar polítiques i programes efectius per a la seva erradicació.

 

A través d’aquesta adhesió, el Centre d’Estudis Demogràfics es compromet a realitzar investigacions i anàlisis demogràfiques per identificar les regions i grups de població amb major incidència de pobresa infantil, així com a proposar estratègies i mesures per a la seva reducció. També col·laborarà en la difusió de bones pràctiques i promoció de polítiques públiques orientades a garantir els drets i el benestar dels infants.

 

Amb aquest acord, el Centre d’Estudis Demogràfics reafirma el seu compromís amb la lluita contra la pobresa infantil i contribueix activament a l’aliança global per aconseguir l’objectiu de Pobresa Infantil Zero en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

 

 

+INFO