Andreu Domingo, Secretari del nou Consell de Govern de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans-IEC

Andreu Domingo, Secretari del nou Consell de Govern de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans-IEC

El passat 26 de juny van prendre possessió els membres del nou Consell de Govern de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC: Jaume Guillamet, com a president; Josepa Cucó, com a vicepresidenta; Andreu Domingo, com a secretari i Xavier Besalú, com a tresorer. + info

+INFO