Seminars

Zenia Hellgren imparteix la conferencia “Immigrants' Perceptions on Integration in Two Institutional Frameworks, Sweden and Spain”

Organize: Centre d'Estudis Demogràfics

Venue: Sala Àngels Torrents, CED

Time: 12:30 - 14:00

Zenia Hellgren és Doctora en Sociologia per la Stockholm University. Actualment és coordinadora i investigadora del Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració, inscrit en el Departament de Ciències Polítiques i Socials de la  Universitat Pompeu Fabra i coordinadora i investigadora d’Espanya del projecte H2020 DiasporaLink.

Project summary_Z.Hellgren