Participation in scientific gatherings

Jornada “Presentació dels resultats de l’estudi de les sentències dels Jutjats de Família 2014”

Organize: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Generalitat de Catalunya; Centre d’Estudis Demogràfics (CED). El projecte s’inscriu en el marc de l’I+D+I dirigit per Montserrat Solsona (UAB/CED) “Espais de vida i usos del temps de les famílies postdivorci” (CSO2012-39157), del Ministerio de Economía y Competitividad.

Venue: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Ausiàs Marc, 40), Barcelona

Time: 00:00 - 00:00

+ info

La presentació dels resultats de l’estudi anirà a càrrec de Montserrat Solsona; Montserrat Tur i Cristina Brullet.

La jornada està adreçada als magistrats/ades, jutges/esses i lletrats/ades de l’administració de justícia i té per objectiu donar a conèixer el resultat de la investigació que ha consistit amb el buidatge de totes les sentències, tant de mutu acord com contencioses que s’han dictat als jutjats de família de Barcelona durant l’any 2014. Les conclusions aporten moltes dades sobre els models de custòdia que s’estan implantant aquests darrers anys i donen resposta a la pregunta sobre si la custòdia compartida es ja l’opció preferent de les famílies que trenquen.

El projecte s’inscriu en el marc de l’I+D+I dirigit per Montserrat Solsona (UAB/CED) “Espais de vida i usos del temps de les famílies postdivorci” (CSO2012-39157), del Ministerio de Economía y Competitividad.

Montserrat Tur Racero; Cristina Brullet Tenas; Montserrat Solsona Pairó. Presentació dels resultats de l’estudi de les sentències dels Jutjats de Família 2014. Tipus de participació: .