Seminars

Isabelle Anguelovski imparteix el Seminari "To green or not to green: Depoliticizing and (re)politicizing urban sustainability planning?"

Organize: Centre d'Estudis Demogràfics; Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)

Venue: Centre d'Estudis Demogràfics

Time: 12:00 - 13:30

Foto_Isabelle Anguelovski

Isabelle Anguelovski és investigadora a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals-ICTA de la Universitat Autònoma de Barcelona.