Other activities

InGRID-2 Third General Assembly Meeting

Organize: Membres del projecte InGRID; Research Institute for Work and Society-HIVA

Venue: HIVA, KU Leuven, Leuven (Bèlgica)

Time: 00:00 - 00:00

Díes: 16 i 17 de maig de 2019.

Del CED, hi participen: Albert Esteve, Iñaki Permanyer, Teresa A. Cusidó i Anna Turu.

Prèviament, el 15.05.2019 té lloc la reunió del Comitè Executiu del projecte InGRID.